Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011

Chia sẻ: danstest

Tài liệu tham khảo về đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2010 - 2011, giúp học sinh ôn tập, luyện thi hiệu quả, đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh lớp 10.

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Hải Phòng Năm học 2010 – 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
Chú ý:
- Đề thi gồm có 2 trang.
- Học sinh làm bài vào tờ giấy thi.

Phần I: Trắc nghiệm khách quan. ( 2,0 điểm )
1. Căn bậc hai số học của 5 là
A. − 5 . B. ± 5 . C. 5 D. 25.
2. Hàm số nào sau đây là hàm bậc nhất?
A. y = 3x − 3 B. y = − 3x − 3
1
C. y = −3 D. y = − −3
3x
3. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = 2x – 3?
1
A. y = 3x - 3 B. y = x + 1
2
C.y = - 2(1 – x) D. y = 2(1 – x)
4. Nếu phương trình x 2 − ax + 1 = 0 thì tích hai nghiệm số là:
A. 1 B. a C. -1 D. - a
5. Đường tròn là hinh
A. không có trục đối xứng B. có một trục đối xứng C. có hai trục
đối xứng D. có vô số trục đối xứng
6. Trong hình 1, tam giác ABC vuông ở A, AH ⊥ BC . Độ dài đoạn thẳng AH bằng
A.6,5 B. 6 C. 5 D. 4,5
A A

A B
O
C 9 H 4 B 700
Hình 1 M
Hình 2

7. Trong hình 2 biết AB là đường kính của đường tròn (O), góc AMN bằng 700.
Số đo góc BAN là
A.200 B. 300 C. 400 D. 250
8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3cm, BC = 4cm. Quay hình chữ nhật đó một
vòng quanh cạnh AB được một hình trụ. Thể tích hình trụ đó là
A. 48 cm3 B. 36 cm3 C. 36 π cm3 D. 48 π cm3

Phần II: Tự luận (8,0 điểm )
Bài 1: (1,5 điểm).
1
5 −2
Cho biểu thức M = ( 8 − 4 2 + 40) 2 và N =
5+2
1. Rút gọn biểu thức M và N;
2. Tính M + N

Bài 2: (2,0 điểm).
3 x − y = −1
1. Giải hệ phương trình: 
 −3 x + 2 y = 5
2. Giải phương trình 3 x 2 − 5 x = 0
3. Cho phương trình 3 x 2 − 5 x − 7m = 0 . Tìm giá trị của m để phương trình có
nghiệm dương.
Bài 3: (3,75 điểm).
Cho tam giác ABC vuông ở A có AB < AC, đường cao AH. Đường tròn
đường kính AH cắt AB ở P, cắt AC ở Q.
1. Chứng minh góc PHQ bằng 900
2. Chứng minh tứ giác BPQC nội tiếp
3. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BH, HC. Tứ giác EPQF là hình gì?
4. Tính diện tích tứ giác EPQF trong trường hợp tam giác vuông ABC có cạnh
huyền BC = a và góc ACB bằng 300
Bài 4: (0,75 điểm)
3xy
1. Cho x ≥ xy + 1 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P =
x + y2
2
Hết

Họ và tên học sinh: ..........................Giám thị 1:..............................
Số báo danh: .....................................Giám thị 2:..............................
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản