Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoá tỉnh Bắc Ninh 2008-2009

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
259
lượt xem
78
download

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoá tỉnh Bắc Ninh 2008-2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 (1,5 điểm):  1.  Trình bày sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học .  2.  Bằng  những  hiểu biết  về  mol,  thể  tích  mol,  khối  lượng  mol  hãy  xây  dựng biểu thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B, của khí A đối với  không khí  (coi không khí chỉ  gồm O2  và  N2, trong đó O2  chiếm 20%  về thể tích ).  3.  Người ta có thể sản xuất cồn đốt từ gỗ, sản xuất nhựa PVC và nhựa PE  từ  các  nguồn  nguyên  liệu  có  trong  tự  nhiên.  ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoá tỉnh Bắc Ninh 2008-2009

  1. UBND tỉnh bắc ninh  đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hoá  Năm học 2008 ­2009  Môn thi : Hoá học  Thời gian làm bài : 150 phút (Không kể giao đề )  Câu 1 (1,5 điểm):  1.  Trình bày sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá  học .  2.  Bằng  những  hiểu  biết  về  mol,  thể  tích  mol,  khối  lượng  mol  hãy  xâ y  dựng  biểu  thức  tính  tỉ  khối  của  khí  A  đối  với  khí  B,  của  khí  A  đối  vớ i  không  khí  (coi  không  khí  chỉ  gồm  O2  và  N2,  trong  đó  O2  chiếm  20%  về thể tích ).  3.  Người ta có thể sản xuất cồn đốt từ gỗ, sản xuất nhựa  PVC và  nhựa PE  từ  các  nguồn  nguyên  liệu  có  trong  tự  nhiên.  Viết  các  phương  trình  phản ứng mô tả các quá trình đó .  Câu 2 ( 1,5 điểm):  1.  Trong  công  nghiệp  người  ta  sản  xuất  vôi  như  thế  nào?  phân  tích  những  ưu  thế  vượt  trội  của  lò  nung  vôi  công  nghiệp  so  với  lò  nung  vôi  thủ  công .  2.  Gang  và  thép  có  gì  giống  nhau  ?  Trong  công  nghiệp  người  ta  sản  xuất  gang  và  thép  như thế  nào  ?  Hãy  nêu  nguy  cơ về  ô  nhiễ m  môi trường  và  phương  án  chống  ô  nhiễ m  môi  trường  ở  những  khu  dân  cư  gần  nơi  sản  xuất gang, thép .  3.  Nước  Gia­ven có  tác dụng tẩy  màu, sát trùng,  nó  được  sử  dụng  rộng  rãi  trong  công  nghiệp  và  đời  sống.  Hãy  đề  xuất  một  phương  án  sản  xuất  nước Gia­ven trong công nghiệp. Giải thích nguyên nhân gây ra tính tẩy  màu sát trùng của  nước Gia­ven.
  2. Câu 3 (1,5 điểm):  1.  So  sánh  tính  chất  hoá  học  của  Benzen  với  những  Hiđrôcacbon  đã  học.  Giải thích?  2.  Trên  bao  bì  của  một  loại  phân  bón  NPK  có  ghi  kí  hiệu:  20.10.10.  Hãy  cho biết ý nghĩa của kí hiệu đó?  3.  Phân biệt dầu mỏ với dầu ăn ? Nêu những sản phẩm chính thu được khi  chế  biến  dầu  mỏ.  Bằng  cách  nào  có  thể  làm  tăng  sản  lượng  xăng  trong  quá trình  chế biến dầu mỏ? Viết phương trình hoá  học để  minh hoạ .  Câu 4 (1,5 điểm):  Hợp  chất  A  được  tạo  bởi  hai  nguyên  tố  M,  R  có  công  thức  MaRb  trong  đó  R  chiếm  6,667%khối  lượng.  Trong  hạt  nhân  nguyên  tử  M  có  n  =  p  +  4,  còn  hạt  nhân  nguyên  tử  R  có  n’  =  p’  (trong  đó  n  ,  p  ,  n’,  p’  là  số  nơtron  và  số  proton  tương  ứng  của  M  và  R).  Biết  rằng  tổng  số  hạt  proton  trong  phân  tử  A  bằng 84 và a + b = 4. Tìm công thức phân tử của  A.  Câu 5 (2,0 điểm):  Cho  5  gam  hỗn  hợp  gồm  hai  kim  loại  Zn  và    Al  vào  220ml  dung  dịch  HNO3  .  Sau  khi  các  phản  ứng  xảy  ra  hoàn  toàn  người  ta  thu  được  0,896  lít  (đktc)  hỗn  hợp  khí  gồm  NO  và  N2O  có  tỉ  khối  so  với  Hiđrô  là  16,75,  dung  dịch A và 2,013 ga m kim loại .  a. Cô cạn cẩn thận dung dịch  A thì thu được  bao  nhiêu  gam  muối  khan  ?  b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3  ban đầu .  Câu 6 (2,0 điểm):  a/  Hỗn  hợp  A  gồ m  hai  Hiđrôcacbon  mạch  hở  CxH2x  và  CyH2y.  Khi  dẫn  3,36  lít  khí  Aqua  bình  đựng  nước  Brô m  dư  thì  khối  lượng  bình  nặng  thêm  7  gam.  Cho  hỗn  hợp  gồ m  6,72  lít  A  và  3,36  lít  Hiđrô  đi  qua  Ni  nung  nóng  thì
  3. được  hỗn  hợp khí  B. Tính tỉ khối của  B so  với  Etan.  Biết rằng các  thể  tích khí  đều đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn .  b/  Hỗn  hợp  Y  gồ m  một  Hiđrôcacbon  mạch  hở  B  và  H2  nặng  bằng  1/2  khí  mêtan.  Nung  nóng  hỗn  hợp  khí  Y  có  Ni  làm  xúc  tác  để  phản  ứng  xảy  ra  hoàn  toàn  thì  thu  được  hỗn  hợp  khí  Z  nặng  bằng  1/2  khí  ôxi.  Xác  định  công  thức  phân  tử,  công  thức  cấu  tạo  của  B  và  tính  phần  tră m  thể  tích  của  các  khí  trong hỗn hợp Y và Z .  ========= Hết ==========

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản