đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tỉnh bà rịa vũng tàu

Chia sẻ: thuy201

tài liệu tham khảo :đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tỉnh bà rịa vũng tàu

Nội dung Text: đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tỉnh bà rịa vũng tàu

www.VNMATH.com
S GIÁO D C VÀ ÀO T O KỲ THI TUY N SINH VÀO L P 10 CHUYÊN
T nh Bà R a – Vũng Tàu Năm h c: 2011 – 2012
-------------------------------------- -----------------------------------
CHÍNH TH C Môn thi: TOÁN CHUYÊN
Ngày thi: 18 tháng 06 năm 2011
Th i gian làm bài: 150 phút, không k th i gian giao .

Bài 1: (3.0 i m)
x3 + 1
2x x
1) Rút g n bi u th c : P = − +
x −1
x +1 x −1


x − y + xy = 1
2)Gi i h phương trình: 2 x + y − xy = 2
Bài 2: (2.5 i m)
Cho phương trình x2 – 2x + m = 0 (1), v i m là tham s .
1) Tìm t t c giá tr nguyên c a m phương trình (1) có 2 nghi m x1,x2 thoã
x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0 và 1 + x1 + 1 + x 2 = 1+ 3 .
2) Tìm t t c các giá tr m phương trình (1) có hai nghi mx1,x2 sao cho
N=(x12+x2)(x22+x1) là m t s chính phương.

Bài 3: (1.0 i m)
Cho các s dương a,b,c thay i và thoã mãn 3a+4b+5c=12. tính giá tr l n nh t c a

2ac 3bc
ab
bi u th c: S = .
+ +
ab + a + b ac + a + c bc + b + c

Bài 4: (2.5 i m)
Cho hình vuông ABCD. Trên c nh CD l y i m M tuỳ ý khác hai i m C,D. ư ng
th ng d qua m và vuông góc AM; d c t các ư ng th ng AB,BC,DA l n lư t t i các
i m E,F,G.
1) Ch ng minh r ng: ∠MAF = ∠MBC và tg ∠MAF + tg ∠MBC =1.
2) ư ng tròn ngo i ti p tam giác DEG còn c t ư ng th ng AB t i H khác i m
E. Ch ng minh r ng ư ng th ng MH vuông góc AB.
Bài 5: (1.0 m)
Cho tam giác ABC, i m O c nh n m trong tam giác ( O không th c các c nh c a
tam giác). i m M di ng trên tia OA (M khác O và A) sao cho ư ng tròn ngo i ti p
tam giácABM còn c t tia OB t i m N khác B và ư ng tròn ngo i ti p tam giác
ACM còn c t tia OC t i i m P khác C.
ON
1) Ch ng minh r ng không i.
OP
2) G i I và J l n lư t là tâm c a ư ng tròn ngo i ti p tam giác ABC và tam giác
MNP. Ch ng minh r ng O,I,J th ng hàng.
------------------------------------------H T----------------------------------------------------
www.VNMATH.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản