đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tỉnh bà rịa vũng tàu

Chia sẻ: thuy201

tài liệu tham khảo :đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tỉnh bà rịa vũng tàu

Nội dung Text: đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tỉnh bà rịa vũng tàu

 

  1. www.VNMATH.com S GIÁO D C VÀ ÀO T O KỲ THI TUY N SINH VÀO L P 10 CHUYÊN T nh Bà R a – Vũng Tàu Năm h c: 2011 – 2012 -------------------------------------- ----------------------------------- CHÍNH TH C Môn thi: TOÁN CHUYÊN Ngày thi: 18 tháng 06 năm 2011 Th i gian làm bài: 150 phút, không k th i gian giao . Bài 1: (3.0 i m) x3 + 1 2x x 1) Rút g n bi u th c : P = − + x −1 x +1 x −1 x − y + xy = 1 2)Gi i h phương trình: 2 x + y − xy = 2 Bài 2: (2.5 i m) Cho phương trình x2 – 2x + m = 0 (1), v i m là tham s . 1) Tìm t t c giá tr nguyên c a m phương trình (1) có 2 nghi m x1,x2 thoã x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0 và 1 + x1 + 1 + x 2 = 1+ 3 . 2) Tìm t t c các giá tr m phương trình (1) có hai nghi mx1,x2 sao cho N=(x12+x2)(x22+x1) là m t s chính phương. Bài 3: (1.0 i m) Cho các s dương a,b,c thay i và thoã mãn 3a+4b+5c=12. tính giá tr l n nh t c a 2ac 3bc ab bi u th c: S = . + + ab + a + b ac + a + c bc + b + c Bài 4: (2.5 i m) Cho hình vuông ABCD. Trên c nh CD l y i m M tuỳ ý khác hai i m C,D. ư ng th ng d qua m và vuông góc AM; d c t các ư ng th ng AB,BC,DA l n lư t t i các i m E,F,G. 1) Ch ng minh r ng: ∠MAF = ∠MBC và tg ∠MAF + tg ∠MBC =1. 2) ư ng tròn ngo i ti p tam giác DEG còn c t ư ng th ng AB t i H khác i m E. Ch ng minh r ng ư ng th ng MH vuông góc AB. Bài 5: (1.0 m) Cho tam giác ABC, i m O c nh n m trong tam giác ( O không th c các c nh c a tam giác). i m M di ng trên tia OA (M khác O và A) sao cho ư ng tròn ngo i ti p tam giácABM còn c t tia OB t i m N khác B và ư ng tròn ngo i ti p tam giác ACM còn c t tia OC t i i m P khác C. ON 1) Ch ng minh r ng không i. OP 2) G i I và J l n lư t là tâm c a ư ng tròn ngo i ti p tam giác ABC và tam giác MNP. Ch ng minh r ng O,I,J th ng hàng. ------------------------------------------H T----------------------------------------------------
  2. www.VNMATH.com
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản