ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

Chia sẻ: Thanh Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
188
lượt xem
26
download

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 BẾN TRE TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013 – 2014 NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 120 phút (không kể phát đề) Câu 1 (4,0 điểm) a) Giải phương trình x 4 − 3x 2 − 4 = 0 . 3x − 2y = 5 b) Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng . 5x + 2y = 3 1 1 c) Thực hiện các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai rồi tính P = 8 − − 18 . 2 2 Câu 2 (6,0 điểm) Cho các hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và y = 2x + 3 có đồ thị là (d). a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc (đơn vị trên các trục bằng nhau). b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. c) Tìm các điểm I thuộc (P) và I cách đều các trục tọa độ Ox, Oy (I khác gốc tọa độ O) . Câu 3 (4,0 điểm). Cho phương trình x 2 − 6 x − m + 9 = 0 (m là tham số) (1). a) Giải phương trình (1) khi m = 9. b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình (1) có nghiệm. c) Tìm các giá trị nguyên và nhỏ hơn 10 của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm nguyên phân biệt trong đó có ít nhất một nghiệm chia hết cho 2. Câu 4 (6,0 điểm) Cho MN và PQ là hai đường kính vuông góc với nhau của đường tròn tâm O bán kính R . Trên đoạn OQ lấy điểm E (E khác O và khác Q). Kéo dài ME cắt đường tròn tại F. a) Chứng minh rằng tứ giác OEFN nội tiếp. b) Chứng minh rằng MF. QE = MP. QF. c) Hai đường thẳng QP và NF cắt nhau tại G. Chứng minh rằng FP là đường phân giác của góc MFN và FQ là đường phân giác của góc GFM. d) Khi EO = EF. i) Chứng minh rằng tam giác FON là tam giác đều. ii) Tính diện tích hình quạt tròn chắn cung nhỏ PF của đường tròn tâm O theo R. --------- Hết ---------
  2. GỢI Ý GIẢI Câu 1 (4,0 điểm) a) Giải phương trình x 4 − 3x 2 − 4 = 0 (1) t1 = 4 ( thoa K ) �� + Đặt t = x2 0, pt (1) trở thành: t2 – 3t – 4 = 0 t2 = − 1(khong thoa K ) � �� + Với t = 4 2 x =4 x = 2. + Vậy pt (1) có hai nghiệm x1= 2; x2 = – 2. 3x − 2y = 5 8x = 8 x =1 b) Hệ phương trình 5x + 2y = 3 5x + 2y = 3 5.1 + 2y = 3 x =1 x =1 . 2y = − 2 y = −1 1 1 2 1 c) P = 8− − 18 =2 2 – – .3 2 2 2 2 2 1 3 = ( 2 – – ) 2 = 0. 2 = 0. 2 2 Câu 2 (6,0 điểm) Cho các hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và y = 2x + 3 có đồ thị là (d). a) Đồ thị: + Bảng một số giá trị của (P): x -2 -1 0 1 2 y = x2 4 1 0 1 4 + Vẽ (d): y (d) Cho x = 0 y = 3 (0 ; 3) (d) 9 Cho x = 1 y = 5 (1 ; 5) (d) (P) b) + Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d): x2 = 2x + 3 x2 – 2 x – 3 = 0 x1 = 3 y1 = 9 (3 ; 9) 5 x2 = − 1 y2 = − 1 � (−1; 1) 4 (d1) + Vậy tọa độ giao điểm của P và (d) là: (3 ; 9) và (– 1 ; 1) (d2) 3 c) + Điểm I(x ; y) các đều các trục tọa độ Ox, Oy I(x ; y) thuộc các đường thẳng: y = x hoặc y = – x. 1 I2 I + Trường hợp I(x ; y) thuộc đường thẳng: y = x (d1) 1 x Phương trình hoành độ giao điểm của -3 -2 (d1): 0 1 2 3 (P) và -1 x2 = x x2 – x = 0 x = 0 ( khongthoa K ) � �� x(x – 1) = 0 I1(1 ; 1). x = 1( thoa K ) �� + Trường hợp I(x ; y) thuộc đường thẳng: y = – x (d2) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d2): x2 = – x x2 + x = 0 x = 0 ( khongthoa K ) � �� x(x + 1) = 0 I2( –1 ; 1). x = − 1( thoa K ) ��
  3. + Vậy có hai điểm thỏa đề bài: I1(1 ; 1) và I2( –1 ; 1). Câu 3 (4,0 điểm) Cho phương trình x 2 − 6 x − m + 9 = 0 (m là tham số) (1). a) Khi m = 9, pt (1) có 2 nghiệm: x1 = 0; x2 = 6. b) + Pt (1) có nghiệm x1, x2 ∆ ’ = (– 3)2 – (– m + 9) = m 0 + Vậy khi m 0 thì pt (1) có nghiệm. c) + Pt (1) có 2 nghiệm phân biệt ∆’ > 0 m>0 −(−3) + m x1 = =3 + m 1 + Khi m > 0 thì pt (1) có 2 nghiệm: (*) −(−3) − m x2 = =3 − m 1 + Từ (*) Pt (1) có 2 nghiệm nguyên và nhỏ hơn 10 khi: m là số chính phương ( 0; 9) m {1; 4; 9 } (**) + Từ (*) Pt (1) có ít nhất một nghiệm chia hết cho 2 khi m là các số lẻ (0; 9) (***) Từ (**) và (***) m { 1; 9 }. Câu 4 (6,0 điểm) a) Chứng minh rằng tứ giác OEFN nội tiếp: ᄋ + MFN nội tiếp nửa (O) đường kính MN MFN = EFN = 90 nhìn đoạn EN 0 ᄋ ᄋ (1) M + MN ⊥ PQ ᄋ EON = 90 nhìn đoạn EN (2) 0 + Từ (1) và (2) tứ giác OEFN nội tiếp đường tròn đường kính EN. b) Chứng minh rằng MF. QE = MP. QF: P O E Q G + (O,R) có: ᄋ MN ⊥ PQ � MP = MQ  ᄋ 1 F ᄋ � � �ᄋ MFP noi tiep chan MP � ᄋ ᄋ MFP = QFM (1) ᄋ � � �ᄋ QFM noi tiep chan MQ N ᄋ ᄋ PMF = EQF (nội tiếp cùng chắn PF ) ᄋ (2) MF MP Từ (1) và (2) ∆ MFP ∆ QFE (g-g) = MF. QE = MP. QF. QF QE c) Chứng minh rằng FP là đường phân giác của góc MFN và FQ là đường phân giác của góc GFM: + (O,R) có: ᄋ ᄋ MN ⊥ PQ � PM = PN  ᄋ � � �ᄋ MFP noi tiep chan MP ᄋ ᄋ ᄋ � MFP = NFP FP là đường phân giác của MFN ᄋ � � �ᄋ NFP noi tiep chan NP ᄋ + PFQ nội tiếp nửa (O) đường kính PQ FP ⊥ FQ (1) + FP là đường phân giác trong của ∆ MFN tại F (2)
  4. Từ (1) và (2) FQ là đường phân giác ngoài của ∆ MFN tại F FQ là đường phân ᄋ giác của GFM . d) Khi EO = EF: M i) Chứng minh rằng tam giác FON là tam giác đều + Đường tròn đường kính EN có: ᄋ ᄋ EO = EF � EO = EF  ᄋ � � �ᄋ ONE noi tiep chan EO � ᄋ ᄋ ONE = FNE P O E Q G ᄋ � � �ᄋ FNE noi tiep chan EF ᄋ F NE là đường phân giác của ONF (1) + Đường tròn đường kính EN có: ᄋ ᄋ ᄋ NE ⊥ OF (2) N EO = EF E là điểm chính giữa OEF Từ (1) và (2) ∆ FON cân tại N ON = NF (3) Mà: ON = OF = R (4) Từ (3) và (4) ON = OF = NF ∆ FON đều. ii) Tính diện tích hình quạt tròn chắn cung nhỏ PF của đường tròn tâm O theo R: ᄋ ᄋ PQF = PON + NOF ᄋ  ᄋ + PON = 90 (MN ⊥ PQ) � 0 ᄋ POF = 1500 ᄋ n0 = sđ PF = 1500 ᄋ NOF = 600 (∆FON �� eu) π R2n π R 2 .150 5π R 2 Diện tích hình quạt cần tìm: S = = = (đvdt) 360 360 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản