Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 11 THPT Hương Lâm

Chia sẻ: trungtran1

Trƣờng THPT Hƣơng Lâm Tổ Toán –Tin KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn Toán 10 Thời gian: 90 phút Để giúp các bạn có thể thi tốt hơn, có khả năng giải bài tập tốt hơn, tài liệu giúp các bạn ôn thi và luyện tập kỹ năng giải bài tập. Tài liệu dùng tham khảo rất hay.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 11 THPT Hương Lâm

Trƣờng THPT Hƣơng Lâm KIỂM TRA HỌC KÌ I
Tổ Toán –Tin Môn Toán 10
Thời gian: 90 phút
Năm học 2009-2010
Giáo viên: Thái Nhât Tân, Hồ Thượng Hợp.

Câu 1: (2 điểm)
Tìm tập xác định của các hàm số sau:
2x 1
a. y , b. y  2  4 x
x 1
Câu 2: (2 điểm)
a) Xác định a, b để đồ thị của hàm số y  ax  b đi qua các điểm A(1; 3), B(3; 1).
b) Vẽ đồ thị hàm số :
y = x2 - 2x + 1
Câu 3 : ( 2 điểm) Giải phƣơng trình và hệ phƣơng trình sau.
a. |2x-3| =x +1
ì 3x - 2 y = 4
ï
b. ï
í
ï 2x + 3y = 7
ï
î
Câu 4 :(3 điểm) Trong mặt phẳng   cho A(1;-2), B(0;4), C(3;2)
tọa độ
  

a. Tính tọa độ các vectơ AB; BC; CA
b. Tìm tọa độ trọng tâm tam giác

ABC 
 
c. Tìm các số h,k sao cho AB = hBC + kCA
ab bc ca
   6a, b, c  0
Câu 5: ( 1 điểm) Chứng minh bất đẳng thức: c a b

-------------------------------------------- Hết------------------------------------------------
HƢỚNG DẪN CHẤM
Câu Các bước giải Điểm
1a Hàm số có nghĩa khi: x  1  0  x  1 . Vậy tập xác định của 01đ
hàm số là:
D    1 
1b 1 01đ
Hàm số có nghĩa khi: 2  4 x  0  x  . Vậy tập xác định của
2
hàm số là:
 1
D =  ; 
 2
2a Đồ thị hàm số y  ax+b đi qua hai điểm A(1; 3), B(3; 1) nên ta có:
01đ
a  b  3 a  1
 
3a  b  1 b  4
a. Đồ thị hàm số y = x2 – 2x + 1 là một parabol
+ Có đỉnh I(1 ;0)
+Trục đối xứng x = 1
2b + Điểm đặc biệt x -1 0 1 2 3 1đ
y 4 1 0 1 4
+ Đồ thị :
yA B
x=1

j
C D


x
1
|2x-3| =x +1
3
Nếu 2 x - 3 ³ 0 Û x ³ PTTT 2x -3 = x +1 Û x = 4 ( thỏa điều kiện)
3a 2 0.5 đ

3 2
Nếu 2 x - 3 < 0 Û x
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản