Đề thi và đáp án Violympic lớp 5 vòng 19 cấp quốc gia

Chia sẻ: hongminhxg

VÒNG 19 – LỚP 5 – 21 – 4 – 2012 Bài 1 : Chọn các giá trị bằng nhau Bài 1 : Vượt chướng ngại de thi va dap an violympic lop 5 vong 19 cap quoc gia

Nội dung Text: Đề thi và đáp án Violympic lớp 5 vòng 19 cấp quốc gia

VÒNG 19 – LỚP 5 – 21 – 4 – 2012
Bài 1 : Chọn các giá trị bằng nhau
Bài 1 : Vượt chướng ngại vật
BÀI THI SỐ 3
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn 
nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:
Tính tổng tất cả các số có 2 chữ số mà mỗi số đó khi chia cho 5 đều dư 1.
Trả lời: Tổng các số đó là  963
Câu 2:
Cho số A = 12345…20112012 (A được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2012). Hỏi số A có bao nhiêu 
chữ số?
Trả lời: Số A có 6941 chữ số. 
Câu 3:
Từ các chữ số 0 ; 1; 2 ; 6 ; 9 hãy viết số bé nhất có 4 chữ số khác nhau, chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 
9.
Trả lời: Số đó là 1029
Câu 4:
Cắt một miếng bìa hình vuông thành hai miếng bìa hình chữ nhật. Biết tổng chu vi hai miếng bìa hình chữ nhật 
đó là 192cm và hiệu chu vi hai miếng bìa hình chữ nhật đó là 16cm. Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật lớn.
Trả lời: Diện tích miếng bìa hình chữ nhật lớn là 640  . 
Câu 5:


T = 
Trả lời: T = 10 
Câu 6:
Lúc 7 giờ một xe máy và một xe ô tô khách cùng xuất phát đi từ A đến B. Vận tốc của xe máy là 36km/giờ ; vận 
tốc của xe ô tô khách là 54km/giờ. Sau 30 phút một xe ô tô con cũng xuất phát từ A đi cùng đường để đến B. Biết 
đúng lúc 9 giờ, trên đường đi xe ô tô con ở chính giữa xe máy và xe ô tô khách. Tính vận tốc xe ô tô con.
Trả lời: Vận tốc xe ô tô con là 60km/giờ.
Câu 7:
Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 7 giờ 12 phút bể đầy. Nếu chỉ mở vòi thứ nhất 
chảy trong 6 giờ rồi sau đó chỉ mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 8 giờ nữa thì bể sẽ đầy. Hỏi nếu bể không có nước, 
chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy?
Trả lời: Nếu bể không có nước, chỉ mở vòi thứ hai thì sau 12 giờ bể đầy.
Câu 8:
Tính K + 2011, biết:


K = 
Trả lời: K + 2011 = 2012
Câu 9:
Có hai kho thóc A và B. Biết số thóc trong kho A bằng 150% số thóc trongkho B. Nếu chuyển 4500kg thóc từ kho 
A sang kho B thì lúc này số thóc trong kho A bằng 87,5% số thóc trong kho B. Tính tổng số thóc trong hai kho.
Trả lời: Tổng số thóc trong hai kho là  33750 kg.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản