Đề thi vào đại học FPT Gmat Test

Chia sẻ: trungtran3

Đề thi vào đại học FPT Gmat Test tài liệu tham khảo cho các bạn muốn thi vào trường đại học FPT, tài liệu rất hay. Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm, các bạn dùng làm tài liệ tham khảo để chuẩn bị cho các kỳ ôn thi vào trường FPT.

Nội dung Text: Đề thi vào đại học FPT Gmat Test

Created by http://quyndc.blogspot.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU T Ư
CÔNG NGHỆ FPT
**************


GMAT TEST
PROBLEM SLOVING
Thời gian: 30 phút
20 câu hỏi


Câu 1:
John có 10 đôi tất. Nếu anh ta mất 7 chiếc tất riêng lẻ thì số đôi nhiều nhất mà anh ta còn lại là
bao nhiêu?

(1) 7
(2) 6
(3) 5
(4) 4
(5) 3

Câu 2:
1
Năm 1979, khoảng trong số 37,3 triệu hành khách du lịch bằng máy bay đến Mỹ hoặc từ Mỹ
3
1
đi từ sân bay Kenedy. Nếu số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Miami bằng số lượng
2
hành khách đi hoặc đến sân bay Kenedy và gấp 4 lần lượng hành khách ở sân bay Logan thì có
bao nhiêu triệu hành khách đi hoặc đến sân bay Logan trong năm đó?

(1) 18.6
(2) 9.3
(3) 6.2
(4) 3.1
(5) 1.6

Câu 3:
Khi chia số nguyên n cho 17, ta được kết quả là x và số dư là 5. Khi chia n cho 23, ta được kết
quả là y và số dư là 14. Hỏi đẳng thức nào dưới đây là đúng?

(1) 23x + 17y = 19
(2) 17x - 23y = 9
(3) 17x + 23y = 19
(4) 14x + 5y = 6
(5) 5x - 14y = -6

Câu 4:


Gmat Test – 2 1
Created by http://quyndc.blogspot.com


Một ống thẳng có chiều dài một yard được đánh dấu tại các điểm chia ống ra thành các phần một
phần tư và một phần ba. Nếu ống được cắt thành các đoạn nhỏ tại các điểm đã đánh dấu, hỏi
trường hợp nào dưới đây liệt kê được tất cả các chiều dài khác nhau của các đoạn được cắt, tính
theo yard?

1 1
(1) và
6 4
1 1
(2) và
4 3
1 1 1
(3) , và
6 4 3
1 1 1
(4) , và
12 6 4
1 1 1
(5) , và
12 6 3

Câu 5:
Biết k và w là các số đo của hình chữ nhật có diện tích là 42, và biết k và w là các số nguyên thoả
mãn k>w, tìm số các giá trị có thể có của k?

(1) Hai
(2) Ba
(3) Bốn
(4) Năm
(5) Sáu
Câu 6:
(s t )
Trên trục số, nếu r
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản