Đề thi xác suât thống kê toán – trường ĐH Kinh Tế

Chia sẻ: nhungmuadauyeu123

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi xác suât thống kê toán – trường đh kinh tế', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi xác suât thống kê toán – trường ĐH Kinh Tế

Đề thi xác suât thống kê toán – trường ĐH Kinh Tế
câu 1.a.định nghĩa các loai ước lượng .với mẫu lặp hãy chứng minh rằng trung bình

mẫu là ước lượng không chệch của vọng toan.

b.cho hai biến cố A,B.Các biến cố A\B,AB có lập thành hệ đầy đủ các biến cố

không.giải thích tại sao.

câu 2.có hai lô sản phẩm .lô một có 5 sản phẩm loại 1 va 7 sản phẩm loại 2 :lô hai

có 6 sản phẩm loai 1 và 4 sản phẩm loại 2. từ lô hai lấy ra ngẫu nhiên lcùng một

lúc hai sản phẩm bỏ vào lô một.sau đó từ lô một lấy ra ngẫu nhiên một sản pẩm thì

được sản phẩm loại 1.khi đó tính xác suất để

1)sản pẩm lấy ra sau cùng là của lô 1.

2)ỏ lô hai còn lại nhiều nhất là 5 sản phẩm loại 1.

câu 3.một nhà máy sản xuất 3600 sản pẩm .các sản phẩm được sản xuất độc lập với

nhau .xác suất để mỗi sản phẩm tốt là 0,8.

1)tính xs để có từ 2832 đến 2952 sản phẩm tốt .

2)tính số sản phâả tốt có khả năng lớn nhất và xs tương ứng .

câu 4.

kiểm tra chiều dài cua 2050 sản phảm cùng loại ổ một kho hàng được kết quả như

sau

-với chiều dài 21,5 có 420 sản phẩm

-với chiều dài 25,2 có 525 sản phẩm

- với chiều dài 25,4 có 675 sản phẩm
-với chiều dài 25,6 có 240 sản phẩm

- với chiều dài 25,7 có 165 sản phẩm

dựa vào mẫu này hãy ước lượng số sản phẩm của lkho hàng đó với độ tin cậy 0,95

biết rằng kho hàng nay có 2750 sản phẩm có chiùe dài lớn hơn 25,4 cm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản