Delta's key to the toefl test part 25

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
62
lượt xem
12
download

Delta's key to the toefl test part 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần này của từng đơn vị cung cấp một bản mô tả kỹ lưỡng của một ngôn ngữ cụ thể kỹ năng như xác định chủ đề và ý tưởng chính, kiểm tra hợp đồng môn-động từ, hoặc thực hiện kết luận, cùng với nhiều mẫu TOEFL đánh giá các kỹ năng này Bao gồm các định nghĩa có liên quan, giải thích về chính xác và không chính xác câu trả lời, và thảo luận các thủ đoạn phổ biến TOEFL....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Delta's key to the toefl test part 25

Đồng bộ tài khoản