DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Chia sẻ: Phạm Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
298
lượt xem
154
download

DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là một giao thức dùng để cấp địa chỉ IP động cho các máy clients. Quá trình xin địa chỉ IP động trải qua 4 bước: DISCOVERY: Máy client gửi gói tin broadcast trên mạng để tìm kiếm server. DHCP Offer: Khi một DHCP server nhận được gói tin discovery từ client, nó sẽ gửi trả một gói tin DHCP offer. Gói tin này chứa địa chỉ MAC của client, địa chỉ IP dự định cấp cho client, subnet mask, thời gian sử dụng và IP add của DHCP server. Giả sử server DHCP request: Khi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Đồng bộ tài khoản