ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
146
lượt xem
31
download

ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu : Phải đi bộ trên vỉa hè , nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường . Qua đường ở ngã 3 , ngã 4 phải đi theo đèn hiệu và đi vào vạch quy định . Đi bộ đúng quy định là bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người . - Học sinh thực hiện đi bộ đúng quy định .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH

  1. O C IB ÚNG QUY NH I . M C TIÊU : - H c sinh hi u : Ph i i b trên v a hè , n u ư ng không có v a hè ph i i sát l ư ng . Qua ư ng ngã 3 , ngã 4 ph i i theo èn hi u và i vào v ch quy nh . i b úng quy nh là b o m an toàn cho b n thân và m i ngư i . - H c sinh th c hi n i b úng quy nh . II DÙNG D Y H C : - Ba chi c èn hi u làm b ng bìa c ng : , vàng , xanh . - V BT 1 - Hình xe ô tô , xe máy , xe p . Các i u công ư c QT v QTE .(3.8.18.26) III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b dùng HT . 2.Ki m tra bài cũ : - Tr em có quy n gì và có b n ph n gì ? - Em ph i cư x v i b n như th nào khi cùng h c cùng chơi ?
  2. - Em ã th c hi n t t nh ng i u ã h c chưa ? Hãy k m t vi c làm t t c a em iv ib n. - Nh n xét bài cũ , KTCBBM. 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C G SINH TI T : 1 Ho t ng 1 : Làm bài t p 1 Mt : H c sinh nh n bi t ph n ư ng - H c sinh l p l i tên dành cho ngư i i b Thành ph và Nông bài h c thôn . - Cho H c sinh quan sát tranh , - H c sinh quan sát Giáo viên h i : tranh , tr l i . + Trong Tp , ngư i i b ph i i - i trên v a hè , qua ph n ư ng nào ? ư ng ph i i vào v ch quy + nông thôn, khi i b ta ph i i nh dành cho ngư i i b . ph n ư ng nào ? - i sát l ư ng bên + T i sao ta ph i i ph n ư ng ph i . như v y ? - tránh x y ra tai * Giáo viên k t lu n : nông thôn
  3. c n i sát l ư ng , TP c n i trên v a hè n n giao thông . . Khi qua ư ng c n i theo ch d n c a èn hi u và i vào v ch quy nh . Ho t ông 2 : Làm BT2 Mt:Nh n bi t vi c i b trên ư ng úng ho c sai quy nh - H c sinh quan sát tranh nêu nh n xét , th o lu n . - GV treo tranh - i di n lên trư c l p ch vào t ng tranh trình bày - GV nh n xét k t lu n : . T1,3 : Các b n nh i b úng quy - L p nh n xét , b nh ư ng nông thôn . Các b n qua sung ý ki n . ư ng úng quy nh ư ng trong thành ph . T2 : B n nh ch y băng qua ư ng trong khi xe c qua l i như trên là sai quy nh .. - H c sinh óng vai ngư i Ho t ng 3 : TC “ Qua ư ng ” i xe p , ô tô , xe máy , i b ( eo hình trư c ng c ). - Giáo viên v ngã tư có v ch quy nh cho ngư i i b và ch n H c sinh vào các nhóm : Ngư i i b , xe p , xe máy , ô tô - Giáo viên ph bi n lu t chơi : - H c sinh tham gia
  4. m i t chia 4 nhóm nh ng 4 ph n chơi nhi u l n n m ư c ư ng . Khi ngư i i u khi n ưa èn cách i l i trên ư ng . cho tuy n ư ng nào thì ngư i i b và xe ph i d ng l i trư c v ch , còn ngư i i b và xe tuy n ư ng có èn xanh ư c phép i, nh ng ngư i nào ph m lu t s b ph t . - Giáo viên nh n xét , nh c nh nh ng em còn vi ph m . 4.C ng c d n dò : - Em v a h c bài gì ? Khi i b trên ư ng ph nên i ph n ư ng nào là úng quy nh ? - ư ng nông thôn em ph i i âu là úng ? - Khi qua ngã 3 , ngã 4 em c n nh i u gì ? - ib úng quy nh có l i gì ? - Nh n xét ti t h c , tuyên dương H c sinh ho t ng tích c c . - D n H c sinh v nhà ôn l i bài . Xem trư c BT 3 ,4,5 h c ti t sau . 5. Rút kinh nghi m - B sung :
  5. - - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản