ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT

Chia sẻ: lgg330

- Dạy trẻ kỹ năng đi trên ghế thể dục, trẻ đi trên ghế, mắt nhìn thẳng đầu không cúi, đầu đội túi cát. - Phát triển tố chất khéo léo thăng bằng và sự phối hợp giữa chân, mắt và đầu. - Trẻ chơi được và đúng luật chơi. - Giáo dục trẻ tự tin mạnh dạn khi đi trên ghế. - Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học. II. Chuẩn bị: - Băng nhạc, trống lắc, 2 rỗ vòng (để tập BTPTC). - Ghế thể dục - Túi cát, gỗ đựng túi...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT

ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT

TIẾT 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Dạy trẻ kỹ năng đi trên ghế thể dục, trẻ đi trên ghế, mắt nhìn thẳng đầu

không cúi, đầu đội túi cát.

- Phát triển tố chất khéo léo thăng bằng và sự phối hợp giữa chân, mắt và

đầu.

- Trẻ chơi được và đúng luật chơi.

- Giáo dục trẻ tự tin mạnh dạn khi đi trên ghế.

- Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học.

II. Chuẩn bị:

- Băng nhạc, trống lắc, 2 rỗ vòng (để tập BTPTC).

- Ghế thể dục

- Túi cát, gỗ đựng túi cát, dây thừng (chơi TCVĐ).

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ


1. Khởi động: - Trẻ đi các kiểu đi.
- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng

tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 3l x 8n.

a. BTPTC: - TTCB: 2 tay cầm vòng chân khép.

* Động tác tay:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để thẳng dưới chân, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và

đưa thẳng ra trước. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 2: đưa 2 tay cầm vòng lên

cao.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (bước chân

phải).
- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác chân:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: Kiễng chân 2 tay cầm

vòng đưa thẳng lên cao.

- Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay cầm

vòng đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

* Động tác bụng:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và

đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 2: Xoay người sang trái - Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang

trái. - Chú ý quan sát.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang phải). - Trẻ chú ý lắng nghe.

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác bật:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: Trẻ bật tách chân ra 2

bên, 2 tay cầm vòng đưa ra trước.

- Nhịp 2: Bật khép chân lại 2 tay - TC: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi

cầm vòng để xuôi dưới gối về TTCB. cát.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

b. VĐCB:

- Bạn nào cho cô biết hôm trước - Trẻ thực hành.

mình đến nhà búp bê đi qua cây cầu

cô dã dạy các con vận động gì?

- Hôm nay cô nghe đài nói ở khu
vực nhà bạn có lũ tràn về ngập hết

nhà cho nên cô muốn lớp mình sẽ là

đội cứu hộ đắp đê ngăn lũ. Vì thế cô

và các con cùng luyện tập vận động - Trẻ chơi.

mới đó là "Đi trên ghế thể dục đầu

đội túi cát".

- Để thực hiện vận động đó, các

con chú ý xem cô làm trước.

* Cô làm mẫu:

- Lần 1: Không giải thích.

- Lần 2: Giải thích.

TTCB: Cô đứng trên ghế thể dục

2 chân khép, tay chống hông mắt

nhìn thẳng đầu đội túi cát, không cúi

đầu xuống. Khi có hiệu lệnh cô bước

từng chân đi trên ghế đầu ngẩng

(không làm rớt túi cát). Đến cuối ghế

cô dừng lại bước từng chân xuống đất

lấy túi cát trên đầu bỏ vào rỗ và đi về
hàng đứng. Bạn kế tiếp lên thực hiện.

- Hỏi lại tên vận động? Cô vừa

thực hiện vận động gì?

- Mời trẻ khá lên thực hiện cho

cả lớp xem.

* Trẻ luyện tập:

- Lần 1+2: Cả lớp thực hành.

- Lần 3+4: Cho trẻ yếu thực hiện.

=> Cô bao quát sửa sai động viên

trẻ.

c. TCVĐ:

- Các con rất giỏi nhưng lũ mạnh

quá mình phải lấy dây cột nhà lại cho

chắc cô sẽ cho 4 đội cứu hộ, thi đua

xem đội nào khỏe nhất qua trò chơi

"kéo co".

- Bây giờ đội số 1 và 2 sẽ thi đấu

trước rồi đến đội 3,4 sau đó 2 đội

thắng sẽ chơi với nhau để chọn đội
giỏi nhất. Luật chơi là 2 đội cầm dây

khi có hiệu lệnh thì cả 2 cùng kéo đội

nào bị kéo qua vạch coi như thua

cuộc.

- Cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ

chơi.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở nhẹ

nhàng.

TIẾT 2

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn lại kỹ năng đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát không làm rớt túi cát.

- Thực hiện vận động nhanh nhẹn, tự tin mạnh dạn.

- Phát triển tố chất khéo léo, thăng bằng sự phối hợp giữa chân, mắt, đầu.

- Trẻ chơi vui hứng thú.

- Trẻ có tính trật tự kỹ luật trong giờ học.

II. Chuẩn bị:
- Băng nhạc, trống lắc, 2 rỗ vòng (để tập BTPTC).

- Ghế thể dục.

- Túi cát, rỗ đựng túi cát, dây thừng.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ


1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng

tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi - Trẻ đi các kiểu đi.

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 3l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới chân, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái
1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 2: đưa 2 tay cầm vòng lên

cao.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (bước chân

phải).

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác chân:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: Kiễng chân 2 tay cầm

vòng đưa lên cao.

- Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay cầm

vòng đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

* Động tác bụng:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay
cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và

đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 2: Xoay người sang trái - Một trẻ trả lời " Đi trên ghế thể dục

đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang đầu đội túi cát"

trái.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang phải).

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác bật: - Trẻ thực hiện.

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay - Trẻ trả lời.

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: Trẻ bật tách chân ra 2

bên, 2 tay cầm vòng đưa ra trước.

- Nhịp 2: Bật khép chân lại 2 tay - Trẻ thực hành.

cầm vòng để xuôi dưới gối về TTCB. - TC: Đi trên ghế thể dục, đầu đội túi

- Nhịp 3: Như nhịp 1. cát.
- Nhịp 4: Về TTCB.

b. VĐCB: - Trẻ so sánh bằng cách trả lời theo

- Hôm trước cô đã dạy các con vận suy nghĩ.

động gì? Bạn nào giỏi nhắc lại cho cô

xem.

- Đúng rồi lần đó đội cứu hộ của - Trẻ nhắc lại.

lớp mình chỉ mới đắp được 1 con đê

thôi. Hôm nay cả 2 đội tiếp tục đắp

đê nữa nhé. Trước tiên cô mời đội

trưởng của 2 đội lên thực hiện vận

động "Đi trên ghế thể dục đầu đội túi

cát" cho cả lớp xem.

- Bây giờ cô mời 2 bạn khá lên

thực hiện.

- Hỏi lại kỹ năng thực hiện vận

động.

* Trẻ thực hiện:

- Cho cả lớp thực hiện mỗi trẻ 2-

3 lần. Trẻ yếu 4 lần.
- Hỏi lại tên vận động và kỹ

năng.

- So sánh kỹ năng đi trên ghế thể

dục và kỹ năng vận động đi trên ghế

thể dục đầu đội túi cát.

- Các con ơi cả 2 vận động đều

có kỹ năng giống nhau nhưng kỹ

năng vận động đi trên ghế thể dục

đầu đội túi cát khó hơn 1 tí là phải đội

trên đầu một túi cát và không làm rơi,

nếu rơi coi như sai.

c. TCVĐ:

- Bạn nào nhắc lại cách chơi và

luật chơi "kéo co" cho lớp nghe nào?

- Hôm nay các con sẽ tiếp tục

chơi nhé, đội nào hôm trước thua thì

hôm nay phải cố lên. Các con nhớ

bạn đứng nắm đầu dây, các bạn đứng

sau phụ bạn kéo và nhớ đừng để ngã.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi tự do hít thở nhẹ

nhàng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản