Địa lí ngành giao thông vận tải

Chia sẻ: chenxanh

Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Hiểu và trình bày được các ưu điểm, hạn chế, đặc điểm phát triển và phân bố ngành vận tải đường sắt, đường bộ và đường ống. - Xác định được trên bản đồ thế giới một số tuyến đường giao thông quan trọng. - Giải thích được các nguyên nhân phát triển và phân bố ngành GTVT. - Nhận thức được một số vấn đề về môi trường do hoạt động GTVT. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Địa lí ngành giao thông vận tải

Địa lí ngành giao thông vận tảiA. Mục tiêu bài học:Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần:

- Hiểu và trình bày được các ưu điểm, hạn chế, đặc điểm phát triển và phân bố

ngành vận tải đường sắt, đường bộ và đường ống.

- Xác định được trên bản đồ thế giới một số tuyến đường giao thông quan trọng.

- Giải thích được các nguyên nhân phát triển và phân bố ngành GTVT.

- Nhận thức được một số vấn đề về môi trường do hoạt động GTVT.B. Thiết bị dạy học:- Bản đồ GTVT thế giới.

- Một số hình ảnh về các phương tiện vận tải.

- Hình 50.2- Số ô tô bình quân trên 1000 dân.

- Bản đồ Công nghiệp thế giới.
C. Hoạt động dạy học:.

Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học.

Khởi động.

Nhân tố kinh tế - xã hội quyết định sự phân bố và phát triển GTVT. Loài

người đã tiến được những bước rất xa về kinh tế và khoa học kỹ thuật. Song hành

cùng sự phát triển ấy, ngày nay chúng ta đã có những loại hình & phương tiện

GTVT nào? Chúng có những ưu, nhược điểm gì? Chúng đã thay đổi ra sao trong

quá trình phát triển? -> Vào bài.Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

HĐ 1: Cặp/nhóm. I. Đường sắt.

Bước 1:

HS nghiên cứu SGK, thảo luận và hoàn

thành phiếu học tập 1.

Bước 2: 1. Ưu điểm.

Đại diện 2 nhóm lên trình bày. - Chở hàng nặng, đi xa, tốc độ nhanh, giá

GV chuẩn xác kiến thức. Cho hs xem hình rẻ.

các xe lửa từ cổ xưa đến hiện đại (xe lửa 2. Nhược điểm.

do ngựa kéo, xe lửa chạy bằng hơi nước, - Chỉ hoạt động trên các tuyến đường cố

chạy bằng điện,…) hình các khổ đường định, đầu tư lớn.

ray khác nhau. Có thể bổ sung thêm các 3. Đặc điểm và xu hướng phát triển.
câu hỏi: - Đầu máy hơi nước -> chạy dầu -> chạy

- Điều bất tiện cơ bản nhất của xe lửa là điện.

- Khổ đường ray ngày càng rộng.
gì?

- Em biết gì về những con tàu hiện đại - Tốc độ và sức vận tải ngày càng tăng

nhất? - Mức độ tiện nghi ngày càng cao, các

- Tại sao sự phân bố mạng l ưới đường sắt toa chuyên dụng ngày càng đa dạng.

trên thế giới lại phản ảnh khá rõ sự phân - Đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi đường

bố công nghiệp ở các nước, các châu lục? ô tô.

- Hãy chứng minh điều kiện KT- XH 4. Phân bố.

quyết định sự phân bố và phát triển ngành Những nơi phát triển mạnh: Châu Âu,

vận tải đường sắt. Hoa Kì.

HĐ 2: Nhóm

Bước 1: II. Đường ô tô.

HS dựa vào SGK, thảo luận và hoàn thành

phiếu học tập 2. 1. Ưu điểm.

- Tiện lợi, cơ động, thích ứng cao với các
Bước 2:

Đại diện 2 nhóm lên trình bày. điều kiện địa hình.

GV chuẩn xác kiến thức. Cho HS xem - Có hiệu quả kinh tế cao ở các cự li ngắn

tranh ảnh các loại xe ô tô từ cổ xưa đến và trung bình.

hiện đại. Kể chuyện về sự ra đời và phát - Phối hợp với các phương tiện vận tải

triển của ngành vận tải ô tô. Có thể yêu khác.
cầu HS trả lời các câu hỏi sau: 2. Nhược điểm.

- Vì sao ngành vận tải ô tô có thể cạn h - Chi dùng nhiều nguyên, nhiên liệu.

tranh khốc liệt với ngành đường sắt? - Ô nhiễm môi trường, ách tắc giao

- Tại sao nói: Ô tô là phương tiện duy nhất thông.

có thể phối hợp tốt với các phương tiện 3. Đặc điểm và xu hướng phát triển.

vận tải khác? Nêu ví dụ minh hoạ. - Phương tiện vận tải và hệ thống đường

- Dựa vào hình 50.2, hãy nhận xét về đặc ngày càng được cải tiến.

điểm phân bố ngành vận tải ô tô trên thế - Khối lượng luân chuỷen ngày càng

giới. tăng.

- Em biết gì về những loại ô tô không gây - Chế tạo các loại ít tốn nhiên liệu, ít gây

ô nhiễm môi trường? ô nhiễm môi trường.

4. Phân bố.

- Phát triển mạnh: Tây Âu, Hoa Kì…
HĐ 3: Cả lớp.

* GV cho HS xem các bức tranh về đường III. Đường ống.

ống, hỏi: 1. Ưu điểm.

- Dựa vào tranh và SGK, cho biết ngành - Rẻ.

đường ống có ưu, nhược điểm gì? Giải - ít ô nhiễm.

thích. 2. Nhược điểm.

* GV yêu cầu HS quan sát bản đồ công - Chỉ hoạt động trên các tuyến đường cố

nghiệp thế giới và bản đồ các nước trên định.

thế giới, hỏi: - Mặt hàng vận chuyển hạn chế.
- Hãy xác định các khu vực, các nước có

nhiều dầu mỏ và các khu vực, các nước có 3. Đặc điểm và xu hướng phát triển.

nhu cầu lớn về dầu mỏ -> hình dung mạng - Gắn với nhu cầu vận chuyển dầu mỏ và

lưới đường ống sẽ được phân bố chủ yếu khí đốt.

ở đâu? - Chiều dài không ngừng tưng, hệ thống

- GV giảng sự phát triển của mạng l ưới đường ngày càng hiện đại.

đường ống và những yêu cầu về công

nghệ, kỹ thuật khi xây dựng mạng lưới 4. Phân bố.

đường ống. Trung Đông, Nga, Trung Quốc, Hoa Kì.

* GV yêu cầu HS quan sát bản đồ công * ở các nước xuất khẩu dầu mỏ: ống dẫn

nghiệp thế giới. dầu từ khu khai thác -> cảng.

- Xác định các nước xuất khẩu dầu mỏ và * ở các nước nhập khẩu dầu mỏ: ống dẫn

các nước nhập khẩu dầu mỏ -> cho biết dầu từ cảng -> khu chế biến.

hướng đi của mạng lưới đường ống trên

thế giới.

- HS hoặc GV liên hệ thực tiễn Việt Nam.Đánh giá.

1. Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho hợp lý.

A. Các ngành GTVT B. Ưu, nhược điểm

1. Ngành vận tải đường sắt a) Tiện lợi, cơ động
b) Giá rẻ

c) Gây ô nhiễm môi trường

d) Chỉ hoạt động trên tuyến đường cố định

2. Ngành vận tải ô tô đ) Vận chuyển được các mặt hàng nặng trên những

tuyến đường xa.

e) Có thể phối hợp với các phương tiện vận tải khác

g) Đòi hỏi vốn đầu tư lớn

h) Thích nghi với mọi dạng địa hình

3. Ngành vận tải đường ống i) Mặt hàng vận chuyển hạn chế

k) Gây ra nhiều tai nạn giao thông.2. ý nào sau đây không đúng về ngành vận tải đường sắt?

A. Tốc độ nhanh B. Rất cơ động

C. Thiếu cơ động D. Cần có đường ray

3. Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho hợp lý.

A. Quốc gia B. Hệ thống đường ống

a) I-Rắc

b) Pháp

c) I-Ran

1. Từ khu khai thác đến các cảng
d) Anh

đ) A-Rập Xê-út
e) Nhật

g) Cô-oét

h) Hà Lan

2. Từ các cảng tới các khu chế biến
i) Vê-nê-xu-ê-la

k) ĐứcPhụ lục.

* Phiếu học tập 1.

Đặc điểm và xu Nơi phân bố
Ưu điểm Nhược điểm
Ngành GTVT
hướng phát triển chủ yếu

Ngành vận tải

đường sắt* Phiếu học tập 2.

Đặc điểm và xu Nơi phân bố
Ưu điểm Nhược điểm
Ngành GTVT
hướng phát triển chủ yếu

Ngành vận tải

đường ô tôRỳt kinh nghiệm sau bài dạy...........................................................................

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản