Địa lý 7 - DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

Chia sẻ: motorola1209

Tham khảo tài liệu 'địa lý 7 - dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Địa lý 7 - DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: - Học sinh nắm:

- Đới nóng vừa đông dân vừa có sự bùng nổ dân số trong khi nền kinh tế đang

trong quá trình phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dân.

- Biết sức ép của dân số lên đời sống và các biện pháp mà các nước đang phát

triển áp dụng để giảm sức ép dân số và bảo vệ tài nguyên môi trường.

b. Kỹ năng: - Đọc và phân tích biểu đồ, sơ dồ các mối quan hệ. Phân tích

bảng số liệu thống kê.

c. Thái độ: Giáo dục học sinh là tuyên truyền viên dân số KHHGĐ.

2. THIẾT BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, H 10.1 pto.

b. Học sinh: SGK, tập bản đồ, chuẩn bị bài.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Trực quan.

- Hoạt động nhóm

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: (1’) Ktss

4.2. KTBC: (4’)
+ Những nguồn lực để phát triển thủy sản?

- Diện tích mặt nước khoảng 32000 ha trong toàn tỉnh.

- Nguồn lợi thủy sản.

- Nguồn lao động khá dồi dào.

- Khả năng sản xuất cá giống của tỉnh 1,7 ha.

+ Chọn ý đúng:

- Sản lượng khai thác thủy sản tự nhiên là?

a. 1,860 tấn/ha.

@. 1,870tấn /ha

c. 1880 tấn/ha.

4.3. Bài mới: ( 33’).

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.

Giới thiệu bài mới.

Hoạt động 1: 1. Dân số:

** Trực quan .

- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát lược

đồ H 2.1 ( phân bố dân cư thế giới)

+ Ở đới nóng dân cư phân bố tập trung ở khu

vực nào? - Đới nóng tập trung gần

TL: ĐNÁ, NÁ Tây Phi, Đn Braxin. nửa dân số thế giới.
+ Những khu vực tập trung đông dân thì tài

nguyên và môi trường bị tác động như thế nào?

TL: TNTN nhanh chóng bị cạn kiệt, môi

trường rừng biển bị xuống cấp tác động xấu đến

nhiều mặt.

- Giáo viên cho học sinh quan sát H 1.4 ( Biểu

đồ gia tăng dân số)

+ Tình trạng gia tăng dân số hiện nay ở đới - Dân số ở đới nóng tăng

nóng như thế nào quá nhanh dẫn đến bùng

TL: Tăng tự nhiên quá nhanh dẫn đến bùng nổ nổ dân số tác động tiêu

dân số. cực đến tài nguyên và môi

+ Hiện trạng tài nguyên môi trường đang xuống trường.

cấp sự bùng nổ dân số ở đối nóng sẽ tác động

như thế nào?

TL: Tác động rất xấu.

- Giáo viên: Dân số tập trung ở một số khu vực

và bùng nổ dân số gây sức ép nặng nề cho cải

thiện đới sống và tài nguyên môi trường của các

nước đang phát triển ở đới nóng. 2. Sức ép của dân số tơí tài

Chuyển ý. nguyên và môi trường:
Hoạt động 2:

** Trực quan

- Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm,từng

đại diện nhóm trình bày bổ xung giáo viên

chuẩn kiến thức và ghi bảng.

Quan sát biểu đồ H 10.1 ( Mối quan hệ giữ…)

* Nhóm 1: So sánh sự gia tăng của lương thực

và gia tăng dân số?

TL: Cả hai đều tăng nhưng lương thực tăng

không kịp với gia tăng dân số ( Lương thực từ

100 – 110%; dân số từ 100 – 160%).

* Nhóm 2: Tìm nguyên nhân lương thực sụt

giảm và biện pháp nâng bình quân lương thực

đầu người lên?

TL: - NN : Do dân số tăng nhanh hơn lương - Giảm tỉ lệ tăng dân số tự

thực.( Lương thực từ bình quân 100% xuống nhiên phát triển kinh tế,

80%). nâng cao đời sống người

- Biện pháp: Giảm tốc độ gia tăng dân số dân ở đới nóng tác động

nâng mức tăng lương thực lên. tích cực đến TN va môi

* Nhóm 3: Đọc bảng số liệu Trang 34 sgk nhận trường.
xét về tương qua dân số và diện tích rừng ở khu

vực ĐNÁ?

TL: - Dân số tăng diện tích rừng giảm (Dân số

từ 360 lên 442 tr người. Rừng từ 240,1 xuống

208,6 tr ha).

* Nhóm 4: NN diện tích rừng giảm?

TL: Phá rừng lấy đất canh tác, xây dựng nhà

máy, lấy củi , gỗ …

* Nhóm 5:Tác động đến môi trường như thế

nào?

TL: Thiếu nước sạch, môi trường tự nhiên bị

phá hoại, ô nhiễm.

* Nhóm 6: Liên hệ thực tế Việt Nam?

TL:

4.4. Củng cố và luỵên tập: ( 4’). – Hướng dẫn làm tập bản đồ.

+ Dân số ở đới nóng như thế nào?

- Đới nóng tập trung gần nửa dân số thế giới.

- Dân số ở đới nóng tăng quá nhanh dẫn đến bùng nổ dân số tác động tiêu

cực đến tài nguyên và môi trường.

+ Chọn ý đúng: Dân số tăng nhanh ảnh hưởng :
a. Chất lượng cuộc sống. b. Đến môi trường tự nhiên. @. a, b đúng. d. a

đúng.

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (3’). –Học bài.

- Chuẩn bị bài mới: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng. Chuẩn bị theo

câu hỏi trong sgk.

5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản