Địa lý 7 - KINH TẾ BẮC MĨ

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
311
lượt xem
8
download

Địa lý 7 - KINH TẾ BẮC MĨ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Hiểu rõ nền nông nghiệp Bắc Mĩ có các hình thức tổ chức hiện đại, đạt trình độ cao, hiệu quả lớn. - Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thương mại, tài chính có khó khăn về thiên tai, sự phân bố nông sản quan trọng của Bắc Mĩ. b. Kỹ năng: Phân tích lược đồ, hình ành về nông nghiệp. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý 7 - KINH TẾ BẮC MĨ

  1. Bài 38: KINH TẾ BẮC MĨ. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Hiểu rõ nền nông nghiệp Bắc Mĩ có các hình thức tổ chức hiện đại, đạt trình độ cao, hiệu quả lớn. - Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thương mại, tài chính có khó khăn về thiên tai, sự phân bố nông sản quan trọng của Bắc Mĩ. b. Kỹ năng: Phân tích lược đồ, hình ành về nông nghiệp. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ, Bản đồ kinh tế châu Mĩ. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: đàm thoại gợi mở. - Hoạt động nhóm. – Trực quan. 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’ Kdss. 4.2. Ktbc: 4’ + Dân cư Bắc Mĩ như thế nào? - Dân số 415,1 tr người.
  2. - Mật độ 20 người / km2. - Dân cư Bắc mĩ phân bố không đồng đều giữa phía Đông và phía Tây; giữa MB và MN. + Chọn ý đúng: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ cụ thể là ở HKì gắn liền với a. Sự gia tăng dân số tự nhiên. b. Quá trình công nghiệp hóa. Quá trình di chuyển cư. c. b đúng. @. a,b,đúng. 4.3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1. 1. Nền nông nghiệp tiên ** Phân tích. Hoạt động nhóm. Đàm thoại gợi tiến: mở - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm 1: Nền nông nghiệp BM có những điều kiện thuận lợi gì? TL: - Đồng bằng trung tâm có diện tích đất - Nền nông nghiệp có
  3. nông nghiệp lớn. ĐKTN thuận lợi. - Sông hồ lón có khả năng cung cấp nước và phù sa màu mỡ. - Nhiều kiểu khí hậu thuận lợi phát triển vành đai nông nghiệp. - Nhiều giống cây trồng vật nuôi có chất lượng cao. * Nhóm 2: Nền nông nghiệp BM có những khó khăn gì? TL: Thường bị thiên tai bão, lụt…. * Nhóm 3: KHKT được áp dụng trong nông nghiệp như thế nào? TL: - Trung tâm KHKT hỗ trợ đắc lực cho - Có trình độ KHKT tiên tăng năng suất cây trồng vật nuôi, công nghệ tiến sinh học ứng dụng mạnh mẽ. - Các hình thức tổ chức - Sử dụng phân bón hóa học lớn. hiện đại. - Phương tiện thiết bị đứng đầu thế giới phục vụ sản xuất và thu hoạch nông sản. - Quan sát H 38.1 thu hoạch bông được cơ giới hóa năng suất lao động cao, sản phẩm chất
  4. lượng cao thuận lợi cho chế biến, sản phẩm chất lượng cao ổn định giá bông cao. * Nhóm 4: Có điều kiện tốt để phát triển nông nghiệp, nền nông nghiệp BM có đặc điểm gì? TL: - Nông nghiệp phát triển mạnh đạt trình độ cao nền nông nghiệp hàng hóa với - Quan sát bảng số liệu. qui mô lớn. * Nhóm 5: Tỉ lệ lao động của BM như thế nào? Hiệu quả? TL: - Nông nghiệp sử dụng ít lao động sản xuất khối - Giáo viên: Tuy nhiên trình độ phát triển lượng hàng hóa năng suất không đều. Trình độ phát triển ở Canađa, Hoa lớn. Kì cao hơn ở Mêhicô. Sản lượng lương thực ở HKì và Canađa có khả năng xuất khẩu lương thực. * Nhóm 6: Ngành nông nghiệp ở BM có hạn
  5. chế gì? TL: - Thời tiết khí hậu nhiều biến động. - Chịu sự cạnh tranh với thị trường thế giới chủ yếu là liên minh châu Âu. - Giáo viên để duy trì sản lượng cao Canađa và - Nông sản giá thành cao. HKì trợ cấp tiền cho nông nghiệp để sản xuất - Ô nhiễm môi trường do một khối lượng dư thừa nông sản tạo điều kiện phân hóa học. cho HKì lũng đoạn gía cả thị trường nông sản xuất khẩu thế giới. * Nhóm 7: Liên hệ thực tế Việt Nam? TL: VN bị HKì đánh thuế chống phá giá làm sụt giảm sản lượng xuất khẩu cá ba sa 2003 – Mĩ. - Quan sát H 38.2 hoặc bản đồ KTCM. * Nhóm 8: Trình bày một số nông sản ở BM? TL: * Nhóm 9: Sản xuất nông nghiệp có sự phân hoá Bắc – Nam như thế nào? TL: - Từ phía Nam Canađa và ĐB Hoa Kì trồng lúa mì.
  6. - Phía Nam trồng ngô, lúa mì chăn nuôi bò sữa. - Ven vịnh Mêhicô trồng cây công nghiệp nhiệt đới, cây ăn quả. * Nhóm 10: Phụ thuộc điều kiện nào? TL: Phụ thuộc vào điều kiện khí hậu. * Nhóm 11: Sản xuất nông nghiệp có sự phân hóa đông tây như thế nào? TL: - Phia Tây khí hậu khô hạn trên các vùng núi và cao nguyên phát triển chăn nuôi. - Phía Đông có khí hậu cận nhiệt đới hình thành các vành đai chuyên canh cây công nghiệp và vành đai chăn nuôi. * Nhóm 12: Phụ thuộc điều kiện nào? TL: Phụ thuộc vào yếu tố địa hình. - Giáo viên phía Bắc Canađa khí hậu giá lạnh nhưng ứng dụng KHKT trồng cây trong nhà kiếng.
  7. 4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’ - Hướng dẫn làm tập bản đồ. + Nền nông nghiệp BM như thế nào? - Nền nông nghiệp có ĐKTN thuận lợi. - Có trình độ KHKT tiên tiến - Các hình thức tổ chức hiện đại. - Nông nghiệp phát triển mạnh đạt trình độ cao nền nông nghiệp hàng hóa với qui mô lớn. - Nông nghiệp sử dụng ít lao động sản xuất khối lượng hàng hóa năng suất lớn. - Nông sản giá thành cao. - Ô nhiễm môi trường do phân hóa học. + Chọn ý đúng nhất: Nền nông nghiệp phát triển cao phụ thuộc vào yếu tố: Tự nhiên. và kinh tế xã hội @. đúng b. sai 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ – Học bài . - Chuẩn bị bài mới: Kinh tế Bắc Mĩ tt. - Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.
  8. + Ngành công nghiệp như thế nào? 5. RÚT KINH NGHIỆM:
Đồng bộ tài khoản