Địa lý 7 - THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC - Bài 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG

Chia sẻ: motorola1209

Tham khảo tài liệu 'địa lý 7 - thiên nhiên và con người ở các châu lục - bài 25: thế giới rộng lớn và đa dạng', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Địa lý 7 - THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC - Bài 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG

PHẦN 3: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI

Ở CÁC CHÂU LỤC.

Bài 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh hiểu:

- Sự khác nhau giữa lục địa và châu lục, thế giới có 6 lục địa và 6 châu lục.

- Khaí niệm kinh tế để hiểu được nhóm nước phát triển và đang phát triển.

b. Kỹ năng: Kỹ năng đọc và phân tích bản đồ.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, bản đồ TNTG.

b. Học sinh; Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hoạt động nhóm.

- Trực quan.

4. TIẾN TRÌNH:

4. 1. Ổn định lớp: Kdss. 1’

4. 2. Ktbc: 4’

+ Xac định các châu lục?

- Học sinh lên bảng xác định.
+ Chọn ý đúng: Khí hậu vùng núi thay đổi:

@. Từ thấp lên cao.

b. Từ duyên hải vào nội địa.

4. 3. Bài mới: 33’

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG.

TRÒ.

Giới thiệu bài mới.

Hoạt động 1. 1. Các lục địa và các châu

** Hoạt động nhóm. lục:

** Trực quan.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo

viên chuẩn kiến thức và ghi bảng.

* Nhóm 1: Châu lục và lục địa có gì giống và

khác nhau?

TL: - Lục địa là khối đất liền rộng lớn có

biển và đại dương bao bọc.

- Châu lục bao gồm các lục địa và các

đảo thuộc lục địa đó.

+ Giống nhau: Cả 2 đều có biển và địa
dương bao bọc.

* Nhóm 2: Dựa vào cơ sở nào để phân biệt lục

địa và châu lục?

TL: - Dựa vào tự nhiên để phân chia lục địa.

- Dựa vào lịch sử, kinh tế, chính trị để phân

chia châu lục.

* Nhóm 3: Hãy xác định các lục địa và châu

lục?

TL: - Có 6 lục địa.

- Và 6 châu lục.

- Học sinh lên bảng xác định. - Trên thế giới có 6 lục địa

* Nhóm 4: Lục địa nào gồm 2 châu lục? Châu và hơn 200 quốc gia.

lục nào gồm 2 lục địa? Châu lục nào nằm dưới

lớp băng dầy?

TL: - Châu Á, châu Âu.

- Châu Mĩ.

- Châu Nam Cực.

Chuyển ý.

Hoạt động 2. 2. Các nhóm nước trên thế

** Phương pháp đàm thoại. Hoạt động nhóm. giới:
- Giáo viên giới thiệu: Chỉ số phát triển con

người HDI = tuổi thọ, trình độ học vấn, thu

nhập bình quân đầu người.

* Nhóm 5: Để phân loại, đánh giá sự phát

triển kinh tế xã hội từng nước, từng châu lục

dựa vào chỉ tiêu nào?

TL: Dựa vào 3 chỉ tiêu: - Người ta dựa vào các chỉ

- Thu nhập bình quân đầu người. tiêu: Thu nhập bình quân

- Tỉ lệ tử vong trẻ em. đầu người, tỉ lệ tử vong trẻ

- Chỉ số phát triển con người. em, chỉ số phát triển con

* Nhóm 6: Dựa vào các chỉ tiêu cách phân người,

loại các quốc gia như thế nào?

TL: + < 20.000 USD/n, HDI 0,7 – 1 tỉ lệ tử

vong trẻ em thấp = nước phát triển. phân thành 2 nhóm nước

+ < 20.000 USD/n, HDI < 0,7 tỉ lệ tử phát triển hay nhóm nước

vong trẻ em cao = nứơc đang phát triển. đang phát triển.

+ Ngoài ra còn căn cứ vào cơ cấu kinh

tế, người ta chia thành nhóm nước công

nghiệp và nhóm nước nông nghiệp.

+ Việt Nam thuộc nhóm nước nào?
TL: < 1000 USD/n = đang phát triển.4. 4. Củng cố và luỵên tập: 4’ - Hướng dẫn làm tập bản đồ.

+ Dựa vào đâu để phân thành nhóm nước phát triển và đang phát triển?

- Người ta dựa vào các chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong

trẻ em, chỉ số phát triển con nguời để phân thành 2 nhóm nước phát triển hay

nhóm nước đang phát triển.

+ Chọn ý đúng: Lục địa gồm 2 châu lục là:

@. Á, Âu.

b. Bắc Mĩ, Nam Mĩ.

4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:3’

- Học thuộc bài.

- Chuẩn bị bài mới: Thiên nhiên châu Phi. Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.

+ Hình dạnh châu Phi như thế nào?

5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản