Địa lý 7 - THỰC HÀNH. ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: Học sinh nắm: - Vị trí các quốc gia theo từng khu vực cuả châu Âu. b. Kỹ năng: đọc, lược đồ, vẽ biểu đồ. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết trong học sinh.

Nội dung Text: Địa lý 7 - THỰC HÀNH. ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU

Bài 61 : THỰC HÀNH.

ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh nắm:

- Vị trí các quốc gia theo từng khu vực cuả châu Âu.

b. Kỹ năng: đọc, lược đồ, vẽ biểu đồ.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết trong học

sinh.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Hoạt động nhóm.

- Phân tích, so sánh.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.

4.2. Ktbc: 4’.

+ Sự mở rộng của liên minh châu Âu như thế nào? (7đ).

- Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước qua nhều giai đoạn đến năm

1995 có 15 thành viên.
+ Chọn ý đúng nhất:

Tiền thân của tổ chức EU chính là: (3đ).

@ Cộng đồng kinh tế các nước châu Âu

b. Tổ chức kinh tế các nước Bắc ĐTD.

c. Cộng đồng châu Âu về than và thép.

4. 3. Bài mới: 33’.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.

Giơí thiệu bài mới.

Hoạt động 1. 1. Xác định vị trí một số

** Trực quan. Hoạt động nhóm. quốc gia trên lược đồ:

- Quan sát bản đồ các nước châu Âu.

-Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên

chuẩn kiến thức và ghi bảng.

* Nhóm 1: Xác định các nước khu vực Bắc

Âu? - Bắc Âu có 4 quốc gia.

TL: Nauy. Thụy Điển, Plan, Aixlen.

* Nhóm 2,3: Xác định các nước Tây và Trung - Tây và Trung Âu có 15

Âu? quốc gia.

TL: Anh, Ailen, Pháp, Ha Lan, Bỉ, Đức Thụy
Sĩ, Ao, Xlôvakia, Hunggari, Ruimani, ba Lan,

Sec, Nam Tư, Đan Mạch. - Đông Âu 7 quốc gia.

* Nhóm 4: Xác định các nước Đông Âu?

TL: Latvia, Litva, Extônia, bêlarút, Ucraina,

LBNga, Mônđava. - Nam Âu 9 quốc gia.

* Nhóm 5: Xác định các nước Nam Âu?

TL: TBN, BĐN, Italia, Croatia, Hecxegôvina,

XécBi, Môntênêgrô, Hi Lạp, Mec xê đô nia.

* Nhóm 6: Đọc tên các quốc gia liên minh

châu Âu?

TL: Pháp, Bỉ, Ha Lan, Đức, Ý, Lucxembua,

Aixlen, Đan Mạch, Anh, Hi Lạp, TBN, BĐN,

Thụy Điển, Phần Lan. 2. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh

Chuyển ý. tế:

Hoạt động 2. a. Xác định 2 nước Pháp,

** Phân tích. Ucraina:- Xác định 2 quốc gia Pháp, Ucraina trên bản

đồ. a. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh

TL: - Pháp nằm phía Tây châu Âu ven Măng tế 2 nước trên:
Sơ.

- Ucraina phía Đông châu Âu giáp

LBNga, biển Đen.

- Quan sát bảng số liệu 185 sgk. c. Nhận xét trình độ phát

- Vẽ biểu đồ hình tròn. triển kinh tế hai nước này:

- Giáo viên giới thiệu biểu đồ hình trục.

+ Pháp có trình độ phát

triển kinh tế cao, công

+ Nhận xét trình độ phát triển của Pháp? nghiệp phát triển, dịch vụ

TL: Phát triển kinh tế cao, công nghiệp phát quan trọng.

triển cao, dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong

nền kinh tế tỉ trọng cao chiếm vị trí hàng đầu. + Ucraina có công nghiệp,

Nông, lâm, ngư nghiệp thấp nhất. dịch vụ phát triển nhưng

+ Trình độ phát triển của Ucraina? chưa bằng Pháp.

TL:Công nghiệp phát triển song Pháp phát

triển hơn. Dịch vụ cao nhất nhưng thấp hơn

của Pháp

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’- Xa c đinh các quốc gia ở Nam Âu trên bản

đồ?

- Học sinh xác định.
- Đành giá tiết thưc hành.

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Xem lại tiết thực hành.

- Chuẩn bị bài ôn tập. - Tự xem lại kiến thức đã học.

5. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản