Địa lý 7 - THỰC HÀNH - SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: Học sinh nắm: - Sự khác biệt trong thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia ở châu Phi. - Nắm vững sự khác biệt trong nền kinh tế của 3 khu vực này. b. Kỹ năng: So sánh, quan sát lược đồ. c. Thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu thương nhân ái.

Nội dung Text: Địa lý 7 - THỰC HÀNH - SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI

Bài 34: THỰC HÀNH.

SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh nắm:

- Sự khác biệt trong thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia ở châu

Phi.

- Nắm vững sự khác biệt trong nền kinh tế của 3 khu vực này.

b. Kỹ năng: So sánh, quan sát lược đồ.

c. Thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu thương nhân ái.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ, lược đồ kinh tế châu Phi.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

- Hoạt động nhóm, phân tích, So Sánh.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’ Kdss.

4.2. Ktbc: 4’

+ Khái quát kinh tế xã hội của Nam Phi? (7đ).
- Dân cư gồm nhiều chủng tộc Nêgrốit, Môgôlốit, ơrôpêốit và người lai phần

lớn theo đạo thiên chúa.

- Kinh tế phát triển không đồng đều, phát triển nhất ở CHNPhi.

+ Hãy chọn ý đúng: địa hình Nam Phi cao: (3đ).

a. < 1000m.

@. > 1000m.

4.3. Bài mới: 33’

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.

Giới thiệu bài mới.

Hoạt động 1. Bài tập 1:

* Trực quan.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo

viên chuẩn kiến thức và ghi bảng

* Nhóm 1: Kể tên các quốc gia châu Phi có thu

nhập bình quân đầu người >1000 USD/ N?

Chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi?

TL: - Marốc, Tuynidi; Libi; Angiêri; Aicập; - Các quốc gia châu Phi có

Namibia; Bốtxoana; CHNP. thu nhập bình quân đầu

- Giáo viên kết hợp cho học sinh chỉ bản đồ. người >1000 USD nằm
chủ yếu ở Bắc Phi.

* Nhóm 2: Kể tên các quốc gia châu Phi có thu

nhập bình quân đầu người < 200 USD/ N? Chủ

yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi?

TL: - Buốckina Phaxô; Etiôpia; Xômali; - Các quốc gia châu Phi có

Xiêra liôn. thu nhập bình quân đầu

người < 200 USD nằm

chủ yếu ở khu vực Trung

+ Nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân Phi.

đầu người ở 3 khu vực châu Phi?

TL: Không đồng đều.

- Thu nhập bình quân

không đồng đều giữa 3

- Liên hệ VN? khu vực của châu Phi.

Chuyển ý.

Hoạt động 2.

* Phương pháp đàm thoại. phân tích, so sánh Bài tập 2:

+ Nêu đặc điểm kinh tế chính của Bắc Phi?

TL: Kinh tế tương đối phát triển trên cơ sở

ngành dầu khí và du lịch. - Bắc Phi kinh tế tương
+ Nêu đặc điểm kinh tế chính của Trung Phi? đối phát triển.

TL: Kinh tế chậm phát triển dựa vào khai

thác lâm sản, khoáng sản, trồng cây công - Trung Phi kinh tế chậm

nghiệp xuất khẩu. phát triển.

+ Nêu đặc điểm kinh tế chính của Nam Phi?

TL: Kinh tế phát triển không đồng đều, xuất

khẩu khoáng sản và cây ăn quả cận nhiệt. Phát - Nam Phi kinh tế phát

triển nhất CHNP các nước còn lại nông nghiệp triển không đồng đều.

lạc hậu.4.4 Củng cố và luỵên tập: 4’- Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi chọn

các quốc gia có thu nhập .1000 USD;
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản