Địa lý lớp 10 Bài 10

Chia sẻ: beu1001

1- Xác định các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ trên bản đồ. 2- Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa, núi trẻ. 3- Mối quan hệ giữa các vành đai động đất, núi lửa

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 10

Bài 10: thực hành
nhận xét về sự phân bố các vành đai
động
đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên
bản đồ

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Biết được sự phân bố các vành đai
động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ
trên thế giới.
- Nhận xét được mối quan hệ giữa
sự phân bố của các vành đai động đất,
các vùng núi trẻ với các mảng kiến tạo.
- Xác định được trên bản đồ các vành
đai động đất, núi lửa, vùng núi trẻ.
II- Phương pháp giảng dạy:
- Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp.
- Học sinh làm việc theo nhóm.
III- Tiến trình dạy học:
1- Bài cũ.
2- Bài mới.
Giáo viên giới thiệu bài mới:
Hoạt động của Nội dung chính
giáo viên và học
sinh
I- Yêu cầu:
- Hoạt động 1: Xác 1- Xác định các
định các yêu cầu vành đai động đất,
của bài thực hành. núi lửa, các vùng
núi trẻ trên bản đồ.
2- Sự phân bố các
vành đai động đất,
núi lửa, núi trẻ.
3- Mối quan hệ
- Hoạt động 2: giữa các vành đai
Học sinh làm việc động đất, núi lửa,
theo nhóm, hoàn núi trẻ với các
thành từng yêu cầu mảng kiến tạo của
của bài thực hành: thạch quyển.
+ Nêu các vùng có
vành đai động đất,
núi lửa, núi trẻ.
+ Các vành đai
động đất:
- Giữa Đại Tây
Dương
- Đông, Tây Thái
Bình Dương
- Khu vực Địa
Trung Hải
- Trung á, Tây á.
+ Vành đai núi lửa:
- Đông, Tây Thái
+ Nhận xét về sự Bình Dương (vành
phân bố. đai lửa Thái Bình
Dương)
- Khu vực Địa
+ Mối quan hệ với Trung Hải.
các mảng kiến tạo + Núi trẻ:
- Dãy Himalaya
(châu á)
- Dãy Coocdie,
Andet (châu Mỹ)
+ Sự phân bố:
- Các vành đai
động đất, núi lửa,
Ví dụ: Về các vành núi trẻ thường
đai động đất, núi phân bố trùng
lửa cụ thể nhau.
- Phân bố ở những
vùng tiếp xúc của
các mảng kiến tạo,
nơi có hoạt động
kiến tạo xẩy ra
mạnh. Một mặt
hình thành các dãy
uốn nếp, Mặt khác
hình thành các đứt
gãy, vực thẳm đại
dương. Mặt tiếp
xúc giữa hai mảng
chồm lên nhau là
vùng có nhiều
động đất, núi lửa.
Ví dụ: Vành đai
lửa Thái Bình
Dương

4- Kiểm tra đánh giá:
Học sinh hoàn thành bài thực hành tại
lớp.
5- Hoạt động nối tiếp:
_____________________________________
_____________________________________
_
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản