Địa lý lớp 10 Bài 13

Chia sẻ: beu1001

Không khí đã bão hoà mà vẫn tiếp thêm hơi nước hoặc gặp lạnh, có hạt nhân ngưng đọng -- xẩy ra ngưng đọng hơi nước. 2- Sương mù: Sinh ra trong điều kiện độ ẩm cao, khí quyển ổn định theo chiều thẳng đứng, có gió nhẹ.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 13

Bài 13: ngưng đọng hơi nước trong khí
quyển - mưa

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Hiểu rõ sự hình thành sương mù, mây,
mưa.
- Hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng đến lượng
mưa.
- Nhận biết sự phân bố lượng mưa theo vĩ
độ .
- Phân tích mối quan hệ nhân - quả giữa các
yếu tố: Nhiệt độ, khí áp, đại dương... với
lượng mưa.
- Phân tích biểu đồ phân bố lượng mưa theo
vĩ độ.
- Đọc và giải thích sự phân bố lượng mưa
trên bản đồ (hình 13.2) do ảnh hưởng của đại
dương.
II- Thiết bị dạy học:
III- Phương pháp:
IV- Tiến trình dạy học:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ.
Khái niệm gió mùa, nguyên nhân hình thành
gió mùa. Liên hệ Việt Nam.
3- Giới thiệu bài

Hoạt động của giáo Nội dung chính
viên và học sinh
I- Ngưng đọng hơi
Hoạt động1 (nhóm) nước trong khí quyển
- Học sinh nhắc lại. 1- Ngưng đọng hơi
- Độ ẩm không khí ? nước:
- Khi nào không khí
bão hoà ?
- Hơi nước ngưng
đọng trong điều kiện
nào ?
- Giáo viên chuẩn kiến Không khí đã bão hoà
thức mà vẫn tiếp thêm hơi
nước hoặc gặp lạnh,
có hạt nhân ngưng
đọng --> xẩy ra ngưng
- Hoạt động 2 (nhóm) đọng hơi nước.
+ Nhóm 1: Mô tả quá 2- Sương mù:
trình hình thành sương Sinh ra trong điều kiện
mù độ ẩm cao, khí quyển
+ Nhóm 2: Mây ổn định theo chiều
+ Nhóm 3: Mưa thẳng đứng, có gió
+ Nhóm 4: Tuyết nhẹ.
- Giáo viên chuẩn kiến 3- Mây và mưa:
thức - Mây: Không khí càng
lên cao càng lạnh, hơi
nước ngưng đọng thành
những hạt nhỏ, nhẹ, tụ
thành đám --> mây.
- Mưa: Hạt nước có
kích thước lớn, nặng,
rơi xuống đất.
- Hoạt động 3: Nghiên - Tuyết.
cứu sách giáo khoa, - Mưa đá.
thảo luận nhóm II- Những nhân tố ảnh
+ Nhóm 1: Dòng biển hưởng đến lượng
ảnh hưởng đến lượng mưa:
mưa như thế nào ? 1- Khí áp:
+ Nhóm 2: Gió.
+ Nhóm 3: Frông. - Khu áp thấp: Mưa.
+ Nhóm 4: Khí áp. - Khu áp thấp: Mưa ít
+ Nhóm 5: Địa hình hoặc không mưa (vì
- Đại diện nhóm lên không khí ẩm không
trình bày. bốc lên được, không
- Giáo viên chuẩn kiến có gió thổi đến).
thức 2- Frông:
- Trả lời câu hỏi (trang Miền có frông, giải
50 sách giáo khoa): Tây hội tụ đi qua, mưa
bắc châu Mỹ có khí nhiều.
hậu nhiệt đới khô vì
nằm ở khu vực cao áp, 3- Gió:
gió mậu dịch thổi đến, - Gió mậu dịch: Mưa
ven bờ có dòng biển ít.
lạnh. - Gió mùa, gió tây ôn
đới mưa nhiều.
- Gió từ đại dương thổi
vào hay cho mưa

4- Dòng biển:
- Dòng biển nóng đi
qua: Mưa nhiều (không
khí trên dòng biển
nóng chứa nhiều hơi
nước, gió mang vào
lục địa).
- Dòng biển lạnh: Mưa
ít.
- Hoạt động 4 (cá 5- Địa hình:
nhân): Nghiên cứu hình Càng lên cao, nhiệt độ
13.1, nêu những vĩ độ giảm, mưa nhiều và sẽ
(vùng nào) trên trái đất kết thúc ở một độ cao
mưa nhiều, mưa ít ? nào đó.
Dựa vào mục II để tìm - Sườn đón gió mưa
nguyên nhân. nhiều.
- Giáo viên chuẩn kiến III- Sự phân bố lượng
thức. mưa trên trái đất
- Xích đạo mưa nhiều 1- Lượng mưa trên trái
(áp thấp, nhiệt độ cao, đất phân bố không đều
diện tích đại dương theo vĩ độ.
lớn), chí tuyến (áp cao, - Mưa nhiều ở vùng
diện tích lục địa lớn), xích đạo.
ôn đới (áp thấp, gió tây - Mưa tương đối ít ở
ôn đới). hai vùng chí tuyến Bắc
và Nam.
- Mưa nhiều ở hai
- Hoạt động 5 (cá vùng ôn đới.
nhân): Phân tích sự - Mưa càng ít khi càng
phân bố lượng mưa về gần cực (áp cao,
trên thế giới (hình nước không bốc hơi
13.2). được).
- Liên quan gì đến vị
trí đại dương ?

2- Lượng mưa phân bố
không đều do ảnh
hưởng của đại dương.
- Phụ thuộc vị trí xa,
gần đại dương.
- Ven bờ có dòng biển
nóng hay lạnh.

4- Kiểm tra đánh giá:
Trả lời bài tập 1 trang 52
5- Hoạt động nối tiếp:
Làm các bài tập còn lại.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản