Địa lý lớp 10 Bài 18

Chia sẻ: beu1001

I- Sinh quyển: - Sinh quyển là một quyển của trái đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống. - Sinh quyển bao gồm: + Toàn bộ thủy quyển. + Phần thấp của khí quyển.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 18

Bài 18: sinh quyển, các nhân tố ảnh
hưởng
tới sự phân bố và phát triển của sinh
vật

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Hiểu rõ ảnh hưởng của từng nhân
tố môi trường đối với sự sống và sự
phân bố của sinh vật.
- Rèn luyện kỹ năng tư duy cho học
sinh (kỹ năng phân tích, so sánh mối
quan hệ giữa sinh vật với môi trường).
- Quan tâm đến thực trạng suy giảm
diện tích rừng ở Việt Nam và trên thế
giới hiện nay.
II- Phương pháp giảng dạy:
Đàm thoại, thảo luận nhóm, khai
thác các kênh chữ và kênh hình
III- Thiết bị dạy học:
IV- Hoạt động dạy học:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ:
Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự
hình thành đất, phân tích một nhân tố

3- Bài mới.
Hoạt động của Nội dung chính
giáo viên và học
sinh
I- Sinh quyển:
- Hoạt động 1 (cá - Sinh quyển là
nhân): Nghiên cứu một quyển của trái
sách giáo khoa, nêu đất, trong đó có
khái niệm sinh toàn bộ sinh vật
quyển, giới hạn sinh sống.
của nó - Sinh quyển bao
gồm:
- Sinh vật không + Toàn bộ thủy
phân bố đều trong quyển.
sinh quyển, chỉ tập + Phần thấp của
trung nơi có thực khí quyển.
vật mọc. + Lớp phủ thổ
nhưỡng.
+ Lớp vỏ phong
hóa.
- Hoạt động 2 II- Các nhân tố
(nhóm): ảnh hưởng tới sự
+ Nhóm 1: Tìm phát triển và phân
hiểu nhân tố khí bố của sinh vật:
hậu. Lấy ví dụ. 1- Khí hậu:
+ Nhóm 2: Nhân tố - ảnh hưởng trực
đất. Ví dụ tiếp đến sự phát
+ Nhóm 3: Nhân tố triển và phân bố
địa hình. Ví dụ của sinh vật.
+ Nhóm 4: Nhân tố - Nhiệt độ: Mỗi
sinh vật. Ví dụ loài thích nghi với
+ Nhóm 5: Nhân tố một giới hạn nhiệt
con người. Ví dụ nhất định. Nhiệt độ
- Gọi đại diện thích hợp, sinh vật
nhóm trình bày, phát triển nhanh,
đưa ra ví dụ cụ thuận lợi
thể. - Nước và độ ẩm
- Nhóm 3 phân tích không khí: Nhiệt,
hình 18, làm rõ ẩm, nước thuận
yếu tố địa hình lợi, sinh vật phát
ảnh hưởng đến triển mạnh. Ví
phân bố, phát triển dụ...
của sinh vật. - ánh sáng: Quyết
- Giáo viên chuẩn định quá trình
kiến thức quang hợp. Cây ưa
sáng phát triển tốt
ở nơi có đầy đủ
ánh sáng.
2- Đất:
Các đặc tính lý,
hóa, độ phì ảnh
hưởng đến sự phát
- Thực vật là thức triển, phân bố của
ăn của động vật. thực vật
Động vật là thức 3- Địa hình:
ăn của động vật Độ cao, hướng
cao hơn. phơi ảnh hưởng
- Tập trung trong chế độ nhiệt, ẩm,
một môi trường độ chiếu sáng -->
ảnh hưởng đến sự
phân bố, phát triển
của sinh vật.
- Nêu một số hoạt 4- Sinh vật:
động trồng rừng ở Thức ăn là nhân tố
Việt Nam sinh học quyết
định sự phân bố,
phát triển của sinh
vật. Nơi nào thực
vật phong phú thì
động vật cũng
phong phú và
ngược lại.
5- Con người:
- ảnh hưởng đến
phạm vi phân bố
của sinh vật (mở
rộng hay thu hẹp)
- Trồng rừng, mở
rộng diện tích
rừng.
- Việt Nam

4- Kiểm tra đánh giá:
- Nhân tố nào tạo nên sự hình thành
vành đai sinh vật theo độ cao ?
- Nhân tố nào sẽ mở rộng hoặc thu
hẹp phạm vi phân bố của sinh vật ?
5- Hoạt động nối tiếp:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản