Địa lý lớp 10 Bài 18

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
417
lượt xem
30
download

Địa lý lớp 10 Bài 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- Sinh quyển: - Sinh quyển là một quyển của trái đất, trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống. - Sinh quyển bao gồm: + Toàn bộ thủy quyển. + Phần thấp của khí quyển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 18

  1. Bài 18: sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển của sinh vật I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Hiểu rõ ảnh hưởng của từng nhân tố môi trường đối với sự sống và sự phân bố của sinh vật. - Rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh (kỹ năng phân tích, so sánh mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường). - Quan tâm đến thực trạng suy giảm diện tích rừng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay. II- Phương pháp giảng dạy:
  2. Đàm thoại, thảo luận nhóm, khai thác các kênh chữ và kênh hình III- Thiết bị dạy học: IV- Hoạt động dạy học: 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ: Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành đất, phân tích một nhân tố 3- Bài mới. Hoạt động của Nội dung chính giáo viên và học sinh I- Sinh quyển: - Hoạt động 1 (cá - Sinh quyển là nhân): Nghiên cứu một quyển của trái sách giáo khoa, nêu đất, trong đó có khái niệm sinh toàn bộ sinh vật quyển, giới hạn sinh sống.
  3. của nó - Sinh quyển bao gồm: - Sinh vật không + Toàn bộ thủy phân bố đều trong quyển. sinh quyển, chỉ tập + Phần thấp của trung nơi có thực khí quyển. vật mọc. + Lớp phủ thổ nhưỡng. + Lớp vỏ phong hóa. - Hoạt động 2 II- Các nhân tố (nhóm): ảnh hưởng tới sự + Nhóm 1: Tìm phát triển và phân hiểu nhân tố khí bố của sinh vật: hậu. Lấy ví dụ. 1- Khí hậu: + Nhóm 2: Nhân tố - ảnh hưởng trực đất. Ví dụ tiếp đến sự phát + Nhóm 3: Nhân tố triển và phân bố địa hình. Ví dụ của sinh vật. + Nhóm 4: Nhân tố - Nhiệt độ: Mỗi
  4. sinh vật. Ví dụ loài thích nghi với + Nhóm 5: Nhân tố một giới hạn nhiệt con người. Ví dụ nhất định. Nhiệt độ - Gọi đại diện thích hợp, sinh vật nhóm trình bày, phát triển nhanh, đưa ra ví dụ cụ thuận lợi thể. - Nước và độ ẩm - Nhóm 3 phân tích không khí: Nhiệt, hình 18, làm rõ ẩm, nước thuận yếu tố địa hình lợi, sinh vật phát ảnh hưởng đến triển mạnh. Ví phân bố, phát triển dụ... của sinh vật. - ánh sáng: Quyết - Giáo viên chuẩn định quá trình kiến thức quang hợp. Cây ưa sáng phát triển tốt ở nơi có đầy đủ ánh sáng. 2- Đất: Các đặc tính lý,
  5. hóa, độ phì ảnh hưởng đến sự phát - Thực vật là thức triển, phân bố của ăn của động vật. thực vật Động vật là thức 3- Địa hình: ăn của động vật Độ cao, hướng cao hơn. phơi ảnh hưởng - Tập trung trong chế độ nhiệt, ẩm, một môi trường độ chiếu sáng --> ảnh hưởng đến sự phân bố, phát triển của sinh vật. - Nêu một số hoạt 4- Sinh vật: động trồng rừng ở Thức ăn là nhân tố Việt Nam sinh học quyết định sự phân bố, phát triển của sinh vật. Nơi nào thực vật phong phú thì động vật cũng
  6. phong phú và ngược lại. 5- Con người: - ảnh hưởng đến phạm vi phân bố của sinh vật (mở rộng hay thu hẹp) - Trồng rừng, mở rộng diện tích rừng. - Việt Nam 4- Kiểm tra đánh giá: - Nhân tố nào tạo nên sự hình thành vành đai sinh vật theo độ cao ? - Nhân tố nào sẽ mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi phân bố của sinh vật ? 5- Hoạt động nối tiếp:
Đồng bộ tài khoản