Địa lý lớp 10 Bài 19

Chia sẻ: beu1001

- Toàn bộ các loài thực vật khác nhau của một vùng rộng lớn cùng sinh sống gọi là thảm thực vật. - Sự phân bố của các thảm thực vật trên trái đất phụ thuộc khí hậu. Đất phụ thuộc vào khí hậu và sinh vật.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 19

Bài 19: sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Biết được tên một số kiểu thảm thực vật và
nhóm đất chính. Phân biệt được các kiểu thảm
thực vật.
- Nắm được các quy luật phân bố các kiểu
thảm thực vật và các nhóm đất chính trên trái
đất.
- Phân tích được lược đồ, sơ đồ các kiểu
thảm thực vật chính.
II- Thiết bị dạy học:
III- Phương pháp dạy học:
Giảng giải. Thảo luận nhóm
IV- Hoạt động lên lớp:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ:
Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự
phân bố và phát triển sinh vật.
3- Bài mới.

Hoạt động Nội dung chính
của giáo viên
và học sinh
- Hoạt động 1: - Toàn bộ các loài thực vật khác
Học sinh nêu nhau của một vùng rộng lớn
khái niệm cùng sinh sống gọi là thảm thực
thảm thực vật. vật.
- Sự phân bố - Sự phân bố của các thảm thực
thảm thực vật vật trên trái đất phụ thuộc khí
và đất phụ hậu. Đất phụ thuộc vào khí hậu
thuộc vào yếu và sinh vật.
tố nào ? I- Sự phân bố của sinh vật và
- Giáo viên đất theo vĩ độ:
chuẩn kiến
thức


- Hoạt động 2:
Chia lớp thành
4 nhóm:
+ Nhóm 1: Đới
lạnh
+ Nhóm 2: Đới
ôn hòa (khí hậu
ôn đới)
+ Nhóm 3: Đới
ôn hòa (cận
nhiệt)
+ Nhóm 4: Đới
nóng
- Các nhóm làm
việc theo nội
dung ở bảng.
Gọi đại diện
trình bày
- Giáo viên bổ
sung, củng cố
- Hoạt động 3:
Dựa vào hình
19.1 nêu các
vành đai thực
vật và đất theo
độ cao. Nguyên
nhân tạo nên
sự khác nhau
đó.
hoang
mạc,
xavan
- Rừng
nhiệt
đới ẩm

- Rừng
xích
đạo
- Nâu
đỏ


- Đỏ
vàng

- Đỏ
vàng
- Tây,
Trung
Phi,
Tây á

- Trung
Mỹ,
Trung
Phi

- Đông
nam á
4- Kiểm tra đánh giá:
Nguyên nhân tạo nên sự phân bố thảm thực
vật theo vĩ độ, đất và sinh vật theo độ cao.
5- Hoạt động nối tiếp:
Làm bài tập sách giáo khoa trang 73.

Tài Liệu Địa lý Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản