Địa lý lớp 10 Bài 21

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
447
lượt xem
49
download

Địa lý lớp 10 Bài 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- Quy luật địa đới: 1- Khái niệm: - Là sự thay đổi có tính quy luật của tất cả các thành phần địa lý và cảnh quan địa lý theo vĩ độ. - Nguyên nhân: Góc chiếu sáng của mặt trời thay đổi từ xích đạo về cực -- lượng bức xạ thay đổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 21

  1. Bài 21: quy luật địa đới và phi địa đới I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được khái niệm về quy luật địa đới, nguyên nhân và biểu hiện của quy luật. - Khái niệm, biểu hiện của quy luật địa ô và quy luật đai cao. - Nhận thức đúng đắn về quy luật tự nhiên. Biết vận dụng giải thích các hiện tượng địa lý tự nhiên một cách đúng đắn. - Rèn luyện năng lực tư duy, quy nạp (phân tích sự tác động giữa các thành phần, hiện tượng tự nhiên) II- Thiết bị dạy học: Hình 19.1, hình 19.2 sách giáo khoa phóng to III- Phương pháp dạy học Đàm thoại, thảo luận, sử dụng lược đồ. IV- Tiến trình dạy học: 1- ổn định lớp.
  2. 2- Bài cũ. Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa của quy luật về tính thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý 3- Giới thiệu bài mới. Hoạt động của Nội dung chính giáo viên và học sinh I- Quy luật địa đới: 1- Khái niệm: - Giáo viên nêu - Là sự thay đổi có tính khái niệm quy luật quy luật của tất cả các - Hoạt động 1: thành phần địa lý và cảnh Học sinh lấy ví dụ quan địa lý theo vĩ độ. sự thay đổi của - Nguyên nhân: Góc chiếu một số thành phần sáng của mặt trời thay địa lý. đổi từ xích đạo về cực - Hoạt động 2 (cá --> lượng bức xạ thay nhân): Vậy nguyên đổi --> nhân sinh ra quy luật ?
  3. - Giáo viên củng 2- Biểu hiện của quy luật cố. a/ Sự phân bố của vòng đai nhiệt trên trái đất. - Hoạt động 3 Học sinh lấy thêm một số ví dụ. Giáo viên b/ Các đai khí áp và các chọn ghi lên bảng đới gió trên trái đất. chung để học sinh - 7 đai khí áp (mỗi bán trả lời câu hỏi 1 ở cầu có 4 đai) sách giáo khoa. - 6 đới gió (mỗi bán cầu - Trong mỗi biểu có 3 đới gió) hiện, học sinh tự c/ Các đới khí hậu trên nêu cụ thể vì các trái đất: biểu hiện này đã Có 7 đới khí hậu chính. học ở các bài d/ Các nhóm đất và các trước. kiểu thảm thực vật: - Có 10 nhóm đất. - Có 10 kiểu thảm thực vật. II- Quy luật phi địa đới: 1- Khái niệm: - Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính
  4. chất phân bố theo địa đới - Giáo viên nêu của các thành phần địa lý khái niệm quy luật và cảnh quan - Hoạt động 4: Học sinh tìm - Nguyên nhân: nguyên nhân của + Nguồn năng lượng bên quy luật. So sánh trong trái đất với quy luật địa + Phân chia bề mặt đất đới. thành lục địa, đại dương, núi cao. - Hoạt động 5 2- Biểu hiện của quy luật (nhóm): + Nhóm 1: Nghiên cứu quy luật đai cao: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện. Ví dụ: Hình 18 sách giáo khoa Mối quan hệ giữa quy luật địa đới và phi địa đới (nhiệt độ giảm)
  5. + Nhóm 2: Nghiên cứu quy luật địa ô: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện. Ví dụ: Quan hệ của quy luật này với quy luật địa đới - Giáo viên chuẩn kiến thức.
  6. Kh ái niệ m Ng uyê n nhâ n Biể u hiệ n Quy luật đai cao Sự tha y đổi có quy
  7. 4- Kiểm tra đánh giá: Chứng minh quy luật địa đới là quy luật phổ biến của các thành phần địa lý 5- Hoạt động nối tiếp: Câu hỏi bài tập sách giáo khoa.
Đồng bộ tài khoản