Địa lý lớp 10 Bài 25

Chia sẻ: beu1001

+ Vùng đông dân: Đông á, Nam á, Tây Âu + Vùng thưa dân: Bắc Mỹ, úc, Bắc á, Giải thích: - Nhân tố tự nhiên: Dân cư, nguồn nhiều, địa hình, đất đai - Nhân tố kinh tế - xã hội: Vai trò quan trọng hàng đầu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 25

Bài 25: thực hành
phân tích bản đồ phân bố
dân cư thế giới

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Củng cố kiến thức về phân
bố dân cư, các hình thái quần
cư và đô thị hóa
- Rèn luyện kỹ năng đọc,
phân tích và nhận xét lược đồ
II- Phương pháp dạy học:
III- Thiết bị dạy học:
- Bản đồ treo tường: Phân
bố dân cư và đô thị trên thế
giới
III- Tiến trình lên lớp:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ.
Đặc điểm, ảnh hưởng của
quá trình đô thị hóa
3- Bài mới.

Hoạt động Nội dung
của giáo viên chính
và học sinh
I- Yêu cầu
- Hoạt động 1: - Xác định khu
Học sinh nêu vực thưa dân
yêu cầu bài và khu vực dân
thực hành cư tập trung
đông đúc.
- Nhận xét,
- Hoạt động 2: giải thích
Giáo viên II- Hướng
hướng dẫn dẫn:
học sinh dựa - Dựa vào
vào bảng chú bảng chú giải,
giải nêu vùng nêu vùng thưa
đông dân, thưa dân, đông dân
dân trên bản + Đại bộ phận
đồ dân cư cư trú
+ Vì sao có ở bán cầu
vùng đông dân, Bắc, tập trung
có vùng thưa chủ yếu ở lục
dân ? Lấy ví địa á, Âu
dụ về một số + Vùng đông
nước cụ thể dân: Đông á,
--> Gọi học Nam á, Tây Âu
sinh trả lời + Vùng thưa
- Giáo viên dân: Bắc Mỹ,
củng cố úc, Bắc á,
--> Học sinh Giải thích:
hoàn thành bài - Nhân tố tự
thực hành nhiên: Dân cư,
nguồn nhiều,
địa hình, đất
đai
- Nhân tố kinh
tế - xã hội:
Vai trò quan
trọng hàng
đ ầu
+ Trình độ
phát triển của
lực lượng sản
xuất
+ Tính chất
nền kinh tế
+ Lịch sử khai
thác lãnh thổ
+ Chuyển cư

4- Kiểm tra đánh giá:
Học sinh hoàn thành bài thực
hành tại lớp
5- Hoạt động nối tiếp:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản