Địa lý lớp 10 Bài 28

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
403
lượt xem
32
download

Địa lý lớp 10 Bài 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò của ngành trồng trọt: I- Cây lương thực: 1- Vai trò - Cung cấp lương thực dưới dạng tinh bột, dinh dưỡng cho người và gia súc. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 28

  1. Bài 28: địa lý ngành trồng trọt I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Trình bày được vai trò, đặc điểm sinh thái, tình hình phát triển và phân bố, cây lương thực, cây công nghiệp chủ yếu trên thế giới - Biết được vai trò và hiện trạng của ngành trồng rừng - Xác định được trên bản đồ thế giới khu vực phân bố chính của một số cây lương thực, cây công nghiệp - Tham gia tích cực và ủng hộ những chủ trương, chính sách phát triển cây lương thực, cây công nghiệp và trồng rừng của Đảng và Nhà nước
  2. - Xác lập được mối quan hệ giữa các điều kiện tự nhiên và đặc điểm sinh thái của cây trồng II- Thiết bị dạy học: Tranh ảnh, lược đồ phân bố cây lương thực, cây công nghiệp III- Phương pháp IV- Hoạt động lên lớp 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Giáo viên giới thiệu bài mới. Hoạt động của Nội dung chính giáo viên và học sinh Vai trò của ngành trồng trọt: I- Cây lương thực: - Hoạt động 1 (cá 1- Vai trò nhân): Học sinh - Cung cấp lương
  3. dựa vào sách giáo thực dưới dạng khoa + thực tế nêu tinh bột, dinh vai trò của ngành dưỡng cho người trồng trọt và gia súc. - Hoạt động 2: - Cung cấp nguyên Học sinh làm việc liệu cho công theo cặp hoặc nghiệp chế biến nhóm theo các nội - Xuất khẩu có giá dung: trị + Vai trò của cây 2- Các cây lương lương thực thực chính + Các cây lương thực chính + Đặc điểm sinh thái, phân bố của các cây: Lúa mì, lúa gạo, ngô - Giáo viên kẻ bảng, điền các đề mục. Học sinh làm
  4. xong, giáo viên gọi viết vào bảng --> Giáo viên bổ sung củng cố - Hoạt động 3: Nêu một số cây lương thực khác. Vai trò - Hoạt động 4 (chia nhóm) + Nhóm 1: Vai trò cây công nghiệp + Nhóm 2: Cây lấy
  5. đường + Nhóm 3: Cây lấy sợi, lấy dầu + Nhóm 4: Cây cho chất kích thích, cây lấy nhựa + Nhóm 5: Kiểm tra sự phân bố trên hình 28.5
  6. - Hoạt động 5: Vai trò của rừng - Tình hình trồng rừng trên thế giới - Liên hệ Việt Nam
  7. Cây Đặ c điể m sin h thái - Ưa khí Phâ hậu ấm, n khô bố - Đất màu mỡ - Thời Lúa kỳ sinh gạo trưởng - Ưa nhiệt KH độ thấp nóng - Ôn ẩm đới, - cận Chân nhiệt ruộn (Trung g Quốc, ngập
  8. 4- Kiểm tra đánh giá: Sắp xếp ý cột A và cột B sao cho đúng: A B 1- Mía a/ Miền ôn đới 2- Củ cải b/ Miền cận đường nhiệt 3- Bông c/ Miền nhiệt 4- Chè đớ i 5- Cao su d/ Miền nhiệt 6- Cà phê đớ i ẩ m 5- Hoạt động nối tiếp:
Đồng bộ tài khoản