Địa lý lớp 10 Bài 30

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
507
lượt xem
16
download

Địa lý lớp 10 Bài 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nước đông dân: Trung Quốc, ấn Độ, Hoa Kỳ, Indonesia - Nước có sản lượng lương thực lớn: Trung Quốc, ấn Độ, Hoa Kỳ - Nước có sản lượng lương thực bình quân đầu người cao: Hoa Kỳ, Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 30

  1. Bài 30: thực hành I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Củng cố kiến thức về địa lý cây lương thực. - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ hình cột - Biết cách tính bình quân lương thực theo đầu người. II- Phương pháp: Đàm thoại, vấn đáp III- Tiến trình lên lớp: 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Bài mới. Hoạt động của Nội dung chính
  2. giáo viên và học sinh I- Yêu cầu - Hoạt động 1: 1- Vẽ biểu đồ thể Học sinh nêu yêu hiện sản lượng cầu của bài thực lương thực và dân hành số các nước - Hoạt động 2: 2- Tính bình quân Học sinh nêu cách lương thực theo vẽ biểu đồ đầu người của một Sản lượng - Hoạt động 3: số nước và thế giới (10 triệu tấn) Công thức tính 3- Nhận xét 60 50 40 30 bình quân lương II- Các bước tiến20 10 0 thực theo đầu hành 1stQt2nd  3r Qt h  r   r Qt d  r Qt r 4t người 1- Vẽ biểu đồ Dân số (triệu người) 1200 1000 800 600
  3. Tr/Quốc Hoa Kỳ ấn Độ Pháp Indonesia Việt Nam - Tên biểu đồ: Biểu đồ sản lượng lương thực, dân số một số nước trên thế giới 2- Sản lượng lương thực bình quân đầu Lưu ý: Đổi ra người kg/người --> phải Sản nhân với 1000 lượng lương thực (kg/người) = D ân số Trung     Quốc
  4. 4018 , = 1000= 312 /ng­ êi . kg 12876 , - Hoạt động 4: Học sinh tự nhận xét, giáo viên củng cố
  5. Nước BQLT theo đầu người (kg/ngư ời) Trung Quốc Hoa Kỳ ấn Độ Pháp Indonesi a Việt Nam Thế giới 312 1040 212 1161 267
  6. 4- Đánh giá: Học sinh hoàn thành bài thực hành, giáo viên chấm một số vở 5- Hoạt động nối tiếp: _________________________________ __________________________
Đồng bộ tài khoản