Địa lý lớp 10 Bài 30

Chia sẻ: beu1001

- Nước đông dân: Trung Quốc, ấn Độ, Hoa Kỳ, Indonesia - Nước có sản lượng lương thực lớn: Trung Quốc, ấn Độ, Hoa Kỳ - Nước có sản lượng lương thực bình quân đầu người cao: Hoa Kỳ, Pháp

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 30

Bài 30: thực hành


I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Củng cố kiến thức về địa lý cây
lương thực.
- Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ hình
cột
- Biết cách tính bình quân lương thực
theo đầu người.
II- Phương pháp:
Đàm thoại, vấn đáp
III- Tiến trình lên lớp:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ.
3- Bài mới.

Hoạt động của Nội dung chính
giáo viên và học
sinh
I- Yêu cầu
- Hoạt động 1: 1- Vẽ biểu đồ thể
Học sinh nêu yêu hiện sản lượng
cầu của bài thực lương thực và dân
hành số các nước
- Hoạt động 2: 2- Tính bình quân
Học sinh nêu cách lương thực theo
vẽ biểu đồ đầu người của một
Sản lượng


- Hoạt động 3: số nước và thế giới
(10 triệu tấn)Công thức tính 3- Nhận xét
60
50
40
30bình quân lương II- Các bước tiến20
10
0
thực theo đầu hành
1stQt2nd  3r Qt h  r
  r Qt d  r Qt
r 4t
người 1- Vẽ biểu đồ
Dân số

(triệu người)
12001000800600
Tr/Quốc Hoa Kỳ ấn Độ Pháp Indonesia Việt Nam
- Tên biểu đồ: Biểu
đồ sản lượng
lương thực, dân số
một số nước trên
thế giới
2- Sản lượng lương
thực bình quân đầu
Lưu ý: Đổi ra người
kg/người --> phải Sản
nhân với 1000 lượng lương thực
(kg/người) =
D
ân số
Trung  
  Quốc
4018
,
= 1000= 312 /ng­ êi
. kg
12876
,
- Hoạt động 4:
Học sinh tự nhận
xét, giáo viên củng
cố
Nước
BQLT
theo đầu
người
(kg/ngư
ời)

Trung
Quốc
Hoa Kỳ
ấn Độ
Pháp
Indonesi
a
Việt
Nam
Thế giới
312
1040
212
1161
267
4- Đánh giá:
Học sinh hoàn thành bài thực hành,
giáo viên chấm một số vở
5- Hoạt động nối tiếp:
_________________________________
__________________________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản