Địa lý lớp 10 Bài 6

Chia sẻ: beu1001

I- Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời - Là chuyển động nhìn thấy được nhưng không có thật của mặt trời hàng năm diễn ra giữa hai chí tuyến. - Do trục trái đất nghiêng và không đổi phương khi chuyển động cho ta ảo giác mặt trời chuyển động.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 6

Bài 6: hệ quả chuyển động xung quanh
mặt trời của trái
đất

I- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh cần:
- Giải thích được các hệ quả chuyển động
của trái đất xung quanh mặt trời.
- Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt
trời, các mùa, ngày đêm dài ngắn theo mùa.
- Dựa vào các hình vẽ trong sách giáo khoa,
xác định đường chuyển động biểu kiến của
mặt trời trong một năm. Góc chiếu sáng của tia
mặt trời trong các ngày 21/3 ; 22/6 ; 23/9 và
22/12.
- Nhận thức đúng các hiện tượng tự nhiên.
II- Đồ dùng dạy học:
III- Tiến trình dạy học:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ.
- Trình bày hệ quả chuyển động tự quay
quanh trục của trái đất.
- ở Việt Nam là 9 giờ ngày 04/02, ở Tôrôntô
(Canada) là mấy giờ, ngày mấy ? Biết Việt
Nam ở múi giờ số 7, Tôrôntô ở múi giờ 16
3- Bài mới: Giáo viên giới thiệu:

Hoạt động của giáo Nội dung chính
viên và học sinh
I- Chuyển động biểu
kiến hàng năm của
- Giáo viên đưa ra ví mặt trời
dụ: Buổi sáng, buổi - Là chuyển động nhìn
chiều mặt trời ta nhìn thấy được nhưng
thấy có vị trí khác nhau không có thật của mặt
--> mặt trời không trời hàng năm diễn ra
chuyển động, do vận giữa hai chí tuyến.
động của trái đất -->
chuyển động này là
chuyển động biểu
kiến. - Do trục trái đất
- Hoạt động 1: Vì sao nghiêng và không đổi
chúng ta có ảo giác là phương khi chuyển
mặt trời chuyển động cho ta ảo giác
động ? mặt trời chuyển động.
- Mặt trời lên thiên
- Hoạt động 2: Dựa đỉnh (tia sáng mặt trời
vào hình 6.1, hoạt chiếu thẳng góc với
động quay quanh mặt tiếp tuyến bề mặt đất)
trời (mô tả), khu vực giữa vùng nội chí
nào trên trái đất được tuyến diễn ra vào các
mặt trời chiếu sáng ? ngày:
Khu vực nào có hiện + Chí tuyến Bắc:
tượng mặt trời lên 22/6
thiên đỉnh (đứng ở + Chí tuyến Nam:
đỉnh đầu) ? 22/12
- Học sinh nêu ý kiến, + Xích đạo: 21/3 ; 23/9
giáo viên chuẩn kiến
thức II- Các mùa trong năm:
- Mùa là một phần thời
- Hoạt động 3: Dựa gian của năm có những
vào sách giáo khoa đặc điểm riêng về thời
hình 6.2 học sinh nêu tiết và khí hậu.
khái niệm về mùa. - Mỗi năm có 4 mùa:
- Các mùa trong năm. + Mùa xuân.
- Hoạt động 4: Dựa + Mùa hạ.
vào hình 6.2 xác định + Mùa thu.
thời gian từng mùa. + Mùa đông
Các ngày 21/3 ; 22/6 ; - ở Bắc bán cầu mùa
23/9 và 22/12. ngược lại Nam bán
cầu. Nguyên nhân do
- Hoạt động 5: Vì sao trục trái đất nghiêng
sinh ra mùa ? Các mùa không đổi phương khi
nóng lạnh khác nhau ? chuyển động nên Bắc
(Dựa vào hình 6.2 thảo bán cầu và Nam bán
luận). cầu lần lượt ngả về
phía mặt trời, nhận
được lượng nhiệt khác
nhau sinh ra mùa, nóng
lạnh khác nhau.

III- Ngày đêm dài ngắn
- Hoạt động 6: Hình theo mùa, theo vĩ độ
6.3 cho biết ngày 22/6 - Mùa xuân, mùa hạ:
nửa cầu nào ngả về Ngày dài hơn đêm.
phía mặt trời ? Độ dài
ngày và đêm như thế
nào ? - Mùa thu, mùa đông:
- Tương tự ngày 22/12. Ngày ngắn hơn đêm
- Vùng cực Bắc ngày
22/6 và ngày 22/12 độ - Xích đạo ngày đêm
dài ngày đêm như thế dài bằng nhau.
nào : - Vùng gần cực, vùng
- Hoạt động 7: Vì sao cực có ngày đêm dài 24
có sự khác nhau về giờ. Vùng cực có 6
thời gian các ngày, tháng ngày và 6 tháng
đêm ? đêm.
- Nguyên nhân do trục
trái đất nghiêng và
không đổi phương khi
chuyển động, tùy vị trí
trái đất trên quỹ đạo
mà ngày đêm dài ngắn
khác nhau và theo mùa.

4- Kiểm tra đánh giá:
Chọn câu trả lời đúng:
1- Khi nào được gọi là mặt trời lên thiên
đỉnh ?
a/ Lúc 12 giờ trưa hàng ngày.
b/ Khi tia sáng mặt trời chiếu thẳng góc với
tiếp tuyến ở bề mặt trái đất.
c/ Thời điểm mặt trời lên cao nhất trên bầu
trời ở một địa phương.
2- Vì sao mùa hạ nóng, mùa đông lạnh ?
5- Hoạt động nối tiếp:
Làm bài tập trang 24.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản