Địa lý lớp 10 Bài 7

Chia sẻ: beu1001

Thạch quyển bao gồm vỏ trái đất và phần trên của lớp manti (đến độ sâu 100km) được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau tạo thành lớp vỏ cứng ở ngoài cùng của trái đất.

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 7

chương III: cấu trúc của trái đất
các quyển của lớp vỏ địa lý
Bài 7: cấu trúc của trái đất, thạch
quyển
thuyết kiến tạo
mảng
I- Mục tiêu:
Giúp học sinh qua bài học này:
- Mô tả được cấu trúc của trái đất, trình
bày được đặc điểm của mỗi lớp vỏ bên
trong trái đất. Biết khái niệm thạch quyển,
phân biệt được vỏ trái đất và thạch quyển.
- Trình bày được nội dung cơ bản của
thuyết kiến tạo mảng.
- Các nội dung trên, học sinh biết quan sát,
nhận xét được qua tranh ảnh.
- Khâm phục lòng say mê nghiên cứu của
các nhà khoa học để tìm hiểu cấu trúc bên
trong của trái đất và sự vật, hiện tượng có
liên quan.
II- Phương pháp:
- Phương pháp đàm thoại gợi mở, thuyết
trình, trực quan.
- Học sinh làm việc theo nhóm, cá nhân
III- Tiến trình dạy học:
1- ổn định lớp.
2- Bài cũ
- Khái niệm mùa, nguyên nhân sinh ra các
mùa.
- Tại sao mùa thu, mùa hạ ngày lại dài hơn
đêm ?
3- Bài mới.
HĐ của Nội dung chính
GV và HS
- Giáo
viên nêu
qua về
phương
pháp địa
chấn

- Hoạt
Lớp vỏ Vỏ  đại   dương,   độ  dày 
trái  5km.   Cấu   tạo   gồm   đá 
đất,  Vỏ  lục   địa,   70km.   Cấu 
cứng,  tạo:   Đá   trầm   tích, 
mỏng
động 1:
Lớp  Tầng   manti   trên   15   ­ 
Học sinh Cấu  manti  700km. Vật chất ở trạng 
dựa vào trú

80% 
thể Tầng   manti   dưới   700   ­ 
hình 7.1 của  tích, 
68% KL 
2.900km.   Vật   chất  ở

và kênh
Nhân  Nhân   ngoài:   2.900­
chữ mục trái  5.100km.   Vật   chất  ở

I, làm đất, 
độ dày 
việc theo 3.470k

nhóm tìm
thông tin Nhân   trong:   5.100­
điền vào 6.370km.   Vật   chất  ở

sơ đồ.
- Giáo - Thạch quyển bao gồm vỏ trái đất
viên và phần trên của lớp manti (đến độ
chuẩn sâu 100km) được cấu tạo bởi các
kiến thức loại đá khác nhau tạo thành lớp vỏ
cứng ở ngoài cùng của trái đất.
II- Thuyết kiến tạo mảng:
- Vỏ trái đất trong quá trình hình
thành của nó đã bị biến dạng do các
đứt gãy và tách ra một số đơn vị
kiến tạo. Mỗi đơn vị là một mảng
cứng gọi là mảng kiến tạo.
- Có 7 mảng kiến tạo lớn.
- Hoạt - Các mảng kiến tạo gồm những
động 2: bộ phận lục địa nổi trên bề mặt
Học sinh trái đất và những bộ phận lớn của
nghiên đáy đại dương.
cứu kênh - Các mảng kiến tạo có thể dịch
chữ sách chuyển được trên lớp manti do
giáo khoa hoạt động của các dòng đối lưu
nêu khái vật chất quánh dẻo và nhiệt độ cao
niệm trong tầng manti trên.
thạch
quyển - Các mảng kiến tạo có nhiều cách
tiếp xúc:
- Hoạt + Tiếp xúc dồn ép: Hình thành các
động 3: dãy núi, vực sâu.
Dựa vào + Tiếp xúc tách dãn: Tạo ra các dãy
hình 7.3 núi ngầm ở đại dương.
nêu tên 7 - Những vùng tiếp xúc của các
mảng mảng kiến tạo sinh ra nhiều hoạt
kiến tạo. động động đất, núi lửa.
Chúng có
đặc điểm
gì ?
4- Đánh giá:
Chọn câu đúng:
1- Lớp manti chiếm:
a/ 80% thể tích, 68,5% khối lượng trái đất.
b/ 75% thể tích, 70% khối lượng trái đất.
c/ 68,5% thể tích, 80% khối lượng trái đất.
2- Khi hai mảng kiến tạo có tiếp xúc dồn
ép sẽ tạo nên:
a/ Các đứt gãy.
b/ Các vực, biển sâu.
c/ Các dãy núi cao.
d/ Cả b và c.
5- Hoạt động nối tiếp:
Làm bài tập sách giáo khoa.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản