Địa Lý lớp 11 - CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP MỚI ( NIC )

Chia sẻ: abcdef_48

Sự ra đời của các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới (NIC) b) Các giai đoạn phát triển của NIC: c) Các nhân tố nào quyết định kết quả sản xuất của NIC? Qua đó giáo dục ý chí tự cường trong xây dựng và phát triển đất nước ta trong giai đoạn công nghiệp hoá đất nước theo định hướng XHCN hiện nay.  Các giai đoạn phát triển của NIC.

Nội dung Text: Địa Lý lớp 11 - CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP MỚI ( NIC )

Giáo Án Điện tử Tiết Phân phối 11
Địa Lý lớp 11

CÁC NƯỚC
CÔNG NGHIỆP MỚI ( NIC )
I/- Mục tiêu: HS hiểu được:
a) Sự ra đời của các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới (NIC)
b) Các giai đoạn phát triển của NIC:
c) Các nhân tố nào quyết định kết quả sản xuất của NIC?
Qua đó giáo dục ý chí tự cường trong xây dựng và phát triển đất nước ta trong
giai đoạn công nghiệp hoá đất nước theo định hướng XHCN hiện nay.

 Các giai đoạn phát triển của NIC.
II/ Kiến thức cơ bản:  Thực trạng kinh tế của các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới (NIC)
 .Các nhân tố nào quyết định sự phát triển Bản đồ Giáo khoa Châu Á,
III/- Đô dùng dạy học:
 Tranh ảnh về dân số , kinh tế NIC. Phim Video
 Thiết kế bài giảng PPT.
 Kiểm tra bài cũ: 5’
IV/ Các bước lên lớp:  Trình bày vị trí các nước Đông Nam Á: Điều kiện này có thuận lợi gì cho phát triển
kinh tế ASEAN?
Slide 2


Slide 3 Hoạt động 1:Thảo luận lớp 5’


 Sự ra đời của các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới như thế nào?
Slide 4, 5, 6 Hoạt động 2: Đàm thoại gợi mở 5’
 Các giai đoạn phát triển của NIC:Slide 7 Hoạt động 3: Phân tích Những nét đặc trưng nào
phân biệt các nước NIC?

Hoạt động 4 : Liên kết trên bản đồ:
Slide 8
 CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ MỚI CHÂU Á ( CÁC CON RỒNG CHÂU Á )
Slide 9 - 33
Hoạt động 5 : Thảo luận lớp:
Slide 34  Các nhân tố nào quyết định kết quả sản xuất của NIC?
Hoạt động 5 : Thảo luận lnhóm
Slide 35  CÁC NHÓM TRÌNH BÀY NHẬN ĐỊNH VỀ NIC: Chọn bản đồ xem tư liệu 
Củng cố:- Những nét đặc trưng nào phân biệt các nước NIC?

Dặn dò:
Chuẩn bị bài thực hành tổng hợp về kinh tế Hàn Quốc..

Bài tập về nhà: Vẽ biểu đồ kinh tế các nước NIC..
Người soạn: TRẦN NHƯ THẢO.
Đơn vị: Trung tâm KTTH-HN Hương Trà ( Cơ sở TrH PT Bán công )
Địa chỉ: Hương Văn, Hương Trà.
Điện thoại : CQ: 054-557297. NR: 054-558371.
Giáo Án Địa Lý lớp 11 Tiết Phân phối 11
Các nước Châu Phi
I/- Mục tiêu: HS hiểu đặc điểm kinh tế Châu Phi là 1 châu lục giàu tài nguyên khoáng sản
nhưng đã bị ccác đế quốc bóc lột thậm tệ, nay vẫn còn tình trạng trì trệ trong
phát triển kinh tế xã hội

 Châu Phi rất giàu tài nguyên khoáng sản và cây công nghiệp nhiệt đới xuất khẩu
II/ Kiến thức cơ bản: có giá trị.
 Châu Phi có dân số tăng nhanh, sự bùng nổ dân số này vẫn còn đang tiếp diễn.
 Thực trạng kinh tế còn vào loại nghèo nhất thế giới.


 Bản đồ:
III/- Đô dùng dạy học:
 Biểu đồ tháp tuổi .
 Tranh ảnh về dân số , kinh tế Châu Phi. Phim Video
 Kiểm tra bài cũ: 5’
IV/ Các bước lên lớp: * Vì sao nói rằng tăng dân số nhanh và đô thị hoá quá mức là những vấn đề của
kinh tế Châu Mĩ La Tinh?Nội dung 1:Thảo luận nhóm 15’


 Châu Phi có những tài nguyên khoáng sản gì? Phân bố ở đâu? Chỉ bản đồ để xác
định vị trí?
 Khí hậu Châu Phi như thế nào?
 Châu Phi có những cây công nghiệp nhiệt đới nào có giá trị xuất khẩu?

Nội dung 2: Đàm thoại gợi mở 5’
 Vì sao nói sự bùng nổ dân số ở Châu Phi vẫn còn tiếp diễn?
 Quan sát tháp tuổi Angôla, nhận xét? Tuổi < 15 chiếm bao nhiêu %? tuổi > 16?.
 Tác động của sự gia tăng dân số này đối với phát triển kinh tế - xã hội?.

Nội dung 3: Phân tích số liệu, tổng hợp 15’

Biểu hiện của nền kinh tế còn chậm phát triển ở Châu Phi?
 Gần 80% dân số làm nông nghiệp nhưng lại thiếu lương thực.
 Nợ vốn vay nước ngoài lớn mà không phát huy hiệu quả.
 Các công ty Tư Bản lũng đoạn nước ngoài kiểm soát nền kinh tế.
 Những tiến bộ trong việc thay đổi khuynh hứng phát triển kinh tế châu Phi.

Củng cố:- Đặc điểm nổi bậc của nền kinh tế Châu Phi?. 5’
Chuẩn bị bài thực hành tổng hợp về đặc điểm kinh tế các khu vực các nước đang
Dặn dò: phát triển.

Bài tập về nhà: Vẽ lược đồ khoáng sản Châu Phi..

Lược đồ khoáng sản Châu Phi
Giáo Án Địa Lý lớp 11 Tiết Phân phối 14


Các nước Châu Phi
I/- Mục tiêu: HS hiểu đặc điểm kinh tế Châu Phi là 1 châu lục giàu tài nguyên khoáng sản
nhưng đã bị ccác đế quốc bóc lột thậm tệ, nay vẫn còn tình trạng trì trệ trong
phát triển kinh tế xã hội
 Châu Phi rất giàu tài nguyên khoáng sản và cây công nghiệp nhiệt đới xuất khẩu
II/ Kiến thức cơ bản: có giá trị.
 Châu Phi có dân số tăng nhanh, sự bùng nổ dân số này vẫn còn đang tiếp diễn.
 Thực trạng kinh tế còn vào loại nghèo nhất thế giới.


 Bản đồ:
III/- Đô dùng dạy học:
 Biểu đồ tháp tuổi .
 Tranh ảnh về dân số , kinh tế Châu Phi. Phim Video
 Kiểm tra bài cũ: 5’
IV/ Các bước lên lớp: * Vì sao nói rằng tăng dân số nhanh và đô thị hoá quá mức là những vấn đề của
kinh tế Châu Mĩ La Tinh?Nội dung 1:Thảo luận nhóm 15’


 Châu Phi có những tài nguyên khoáng sản gì? Phân bố ở đâu? Chỉ bản đồ để xác
định vị trí?
 Khí hậu Châu Phi như thế nào?
 Châu Phi có những cây công nghiệp nhiệt đới nào có giá trị xuất khẩu?

Nội dung 2: Đàm thoại gợi mở 5’
 Vì sao nói sự bùng nổ dân số ở Châu Phi vẫn còn tiếp diễn?
 Quan sát tháp tuổi Angôla, nhận xét? Tuổi < 15 chiếm bao nhiêu %? tuổi > 16?.
 Tác động của sự gia tăng dân số này đối với phát triển kinh tế - xã hội?.

Nội dung 3: Phân tích số liệu, tổng hợp 15’

Biểu hiện của nền kinh tế còn chậm phát triển ở Châu Phi?
 Gần 80% dân số làm nông nghiệp nhưng lại thiếu lương thực.
 Nợ vốn vay nước ngoài lớn mà không phát huy hiệu quả.
 Các công ty Tư Bản lũng đoạn nước ngoài kiểm soát nền kinh tế.
 Những tiến bộ trong việc thay đổi khuynh hứng phát triển kinh tế châu Phi.

Củng cố:- Đặc điểm nổi bậc của nền kinh tế Châu Phi?. 5’
Chuẩn bị bài thực hành tổng hợp về đặc điểm kinh tế các khu vực các nước đang
Dặn dò: phát triển.

Bài tập về nhà: Vẽ lược đồ khoáng sản Châu Phi..

Lược đồ khoáng sản Châu Phi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản