Địa lý lớp 5 - ÔN TẬP

Chia sẻ: nokiac3

Xác định và mô tả được vị trí Địa lí nước ta trên BĐ. Biết hệ thống hỏa các kiến thức đã học về Địa lí TN VN ở mức độ đơn giản. Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn của nước ta trên BĐ.

Nội dung Text: Địa lý lớp 5 - ÔN TẬP

Ngày dạy : ……………………………….

Bài 7

ÔN TẬP

I - MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS :

- Xác định và mô tả được vị trí Địa lí nước ta trên BĐ.

- Biết hệ thống hỏa các kiến thức đã học về Địa lí TN VN ở mức độ đơn

giản.

- Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn của nước ta

trên BĐ.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu BT có vẽ lược đồ trống VN.

- Bản đồ địa lý tự nhiên VN.

- Kẻ sẵn bảng thống kê BT2 lên bảng.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

1/ Khởi động :

2/ Kiểm tra bài cũ :

- 2 HS trả lời 2 câu hỏi 2,3 – SGK/81.

- Đọc thuộc bài học.

3/ Bài mới :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA

HỌC SINH

Giới thiệu bài

* Hoạt động 1 : làm việc cả lớp

- Chỉ và mô tả vị trí, giới hạn của nước ta trên HS lên bảng chỉ BĐ.

BĐ.

* Hoạt động 2 : Trỏ chơi “đối đáp nhanh” - Hai đội chơi bước vào vị

Bước 1 : Chọn 2 đội chơi có số HS như nhau, trí.

mỗi HS được gắn một số thứ tự bắt đầu từ 1.

Hai em có STT giống nhau sẽ đứng đối diện

nhau. - HS lắng nghe.

Bước 2 : GV hướng dẫn cách chơi như – - HS nhận xét.

SGV/94.

Bước 3 : GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh

giá. Tìm đội thắng cuộc. - Nhóm 6 (5’)

* Hoạt động 3 : Làm việc theo nhóm - HS trình bày.

Bước 1 : Thảo luận câu hỏi 2 - SGK - Vài HS đọc

Bước 2 : Đại diện các nhóm trình bày kết quả

- NX

--> Bài học SGK

4/ Củng cố, dặn dò :

- HS trình bày lại các ý của BT2.
- Về nhà học bài và đọc trước bài 8/83

Rút kinh nghiệm :

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Ngày dạy : ……………………………….

Bài 8

DÂN SỐ NƯỚC TA

I - MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS :

- Biết dựa vào bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết số dân và đặc điểm tăng dân

số ở nước ta.

- Biết được nước ta có dân số đông, gia tăng dân số nhanh.

- Nhớ số liệu dân số của nước ta ở thời điểm gần nhất.

- Nêu được một số hậu quả do dân số tăng nhanh và thấy được sự cần thiết

của việc sinh ít con trong một gia đình.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản số liệu về dân số các nước Đông Nam Á năm 2004 phóng to.

- Biểu đồ tăng dân số VN.

- Tranh ảnh thể hiện hậu quả của tăng dân số nhanh (nếu có).

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

1/ Khởi động :

2/ Kiểm tra bài cũ :

- Chỉ và nêu vị trí giới hạn nước ta trên BĐ?

- Nêu vai trò của đất, rừng đối với đời sống SX của nd ta?

- Chỉ và mô tả vùng biển VN?
3/ Bài mới :TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA

HỌC SINH

 Giới thiệu bài

1 – Dân số

* Hoạt động 1 : làm việc cá nhân hoặc theo

cặp - HS trả lời.

Bước 1 :HS quan sát bảng số liệu dân số các

nước ĐNÁ năm 2004 và trả lời câu hỏi 1 – - HS trình bày.

SGK.

Bước 2 : HS trình bày trước lớp kết quả – NX.

GV kết luận.

2 – Gia tăng dân số - HS trả lời.

* Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân hoặc theo

cặp

Bước 1 : HS quan sát biểu đồ dân số qua các

năm, trả lời câu hỏi ở mục 2 – SGK.

Bước 2 : HS trả lời câu hỏi; HS khác bổ sung; - HS thảo luận (3’)

GV sửa chữa kết luận.

* Hoạt động 3 : Làm việc theo nhóm bàn
Bước 1 HS dựa vào tranh ảnh và vốn hiểu biết, - Vài HS đọc

nêu một số hậu quả do dân số tăng nhanh.

Bước 2 : HS trình bày kết quả – NX – Kết

luận.

--> Bài học SGK

4/ Củng cố, dặn dò :

- HS trả lời 2 câu hỏi – SGK.

- Về nhà học bài và đọc trước bài 9/84

Rút kinh nghiệm :

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản