Địa lý lớp 6 bài 11

Chia sẻ: thientam1001

Tác động của Nội lực và Ngoại lực. - Nội lực là những lực sinh ra từ trong lòng TĐ làm thay đổi vị trí của các lớp đất đá của vỏ TĐ dẫn tới hình thành địa hình như tạo Núi, tạo Lục, hoạt động của động đất và núi lửa.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 bài 11

NS: 24/ 11/ 2007 Bài 11
NG: 15/ 12/ 2007
TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC
TRONG VIỆC HÌNH THÀNH
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức.
- Hiểu nguyên nhân của việc hình thành địa hình bề
mặt TĐ là do tác động của Nội lực và Ngoại lực, 2
lực này có tác động đối nghịch nhau.
- Hiểu nguyên nhân sinh ra và tác hại của các hiện
tượng động đất và núi lửa, nắm được cấu tạo của 1
ngọn núi lửa.
2. Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng quan sát, mô tả hình ảnh để
nhận biết kiến thức.
II. Chuẩn bị.
- Bản đồ tự nhiên TG.
- Tranh ảnh về động đất núi lửa.
III. Các hoạt động trên lớp.
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Xác định vị trí, giới hạn và đọc tên các Lục
địa và Đại dương trên bản đồ TG?
3. Bài mới:
Vào bài: Sử dụng mở đầu SGK.
GV. Huớng dẫn HS
quan sát bản đồ TG.
? Em có nhận xét gì
về địa hình bề mặt
TĐ?
( Đa dạng, cao thấp
khác nhau) 1. Tác động của Nội lực
GV. Đó là kết quả của và Ngoại lực.
quá trình tác động lâu
dài và liên tục của 2
lực đối nghịch nhau là - Nội lực là những lực
Nội lực và Ngoại lực. sinh ra từ trong lòng TĐ
Vậy Nội lực là gì? làm thay đổi vị trí của các
Ngoại lực là gì? ta cùng lớp đất đá của vỏ TĐ dẫn
tìm hiểu mục 1 … tới hình thành địa hình
Yêu cầu nghiên cứu như tạo Núi, tạo Lục,
thông tin SGK hãy cho hoạt động của động đất
biết và núi lửa.
? Nội lực là gì?
- Ngoại lực là những lực
Nội lực sinh ra từ bên sảy ra bên trên bề mặt TĐ,
trong lòng TĐ có tác chủ yếu là quá trình phong
động nén ép, uốn nếp, hóa các loại đá và quá
đứt gãy đất đá đẩy vật trình xâm thực, sự vỡ vụn
chất nóng chảy lên bề của đá do nhiệt độ không
mặt TĐ làm cho mặt khí, biển động …
đất bị gồ ghề.
? Ngoại lực là gì? - Nội lực và Ngoại lực là
2 lực đối nghịch nhau sảy
( Ngoại lực san bằng ra đồng thời tạo nên địa
gồ ghề của địa hình ) hình bề mặt TĐ.

? Nếu Nội lực >
Ngoại lực thì Núi có 2. Núi lửa và động đất.
đặc điểm gì? a. Núi lửa.
( Núi càng ngày càng
cao )

? Núi lửa và động đất
do Nội lực hay Ngoại - Núi lửa là hình thức
lực sinh ra? Sinh ra từ phun trào Mắcma từ dưới
lớp nào của TĐ? sâu lên trên bề mặt đất.
( Nội lực -> Lớp trung
gian )
- Núi lửa ngừng phun
GV Treo tranh cấu tạo dung nham bị phân hủy
của Núi lửa: tạo thành lớp đất đỏ phì
Quan sát H31 Hãy xác nhiêu thuận lợi cho phát
định từng bộ phận của triển Nông nghiệp.
Núi lửa.
Gọi HS chỉ trên tranh.
? Núi lửa được hình b. Động đất.
thành ntn? - Động đất là hiện tượng
các lớp đất đá gần mặt
? Núi lửa có ảnh đất bị dung chuyển.
hưởng tới cuộc sống
con Người ntn?
? VN có địa hình núi
lửa không? Phân bố ở - Để hạn chế thiệt hại
đâu? của Động đất:
GV. Treo bản đồ TG + Cần xây nhà chịu chấn
lên giới thiệu " Vành động lớn.
đai lửa Thái Bình + Nghiên cứu, dự báo để
Dương" phân bố 7200 sơ tán dân.
ngọn Núi lửa sống vẫn
đang hoạt động mãnh
liệt.

? Động đất là gì?


? Tác hại của Động
đất?
? nơi nào trên TĐ
thường sảy ra Động
đất?
? để hạn chế bớt
thiệt hại do động đất
gây nên ta phải làm gì?

4. Củng cố.
? Nguyên nhân của việc hình thành địa hình bề
mặt TĐ?
? Hiện tượng động đất và núi lửa có ảnh hưởng ntn
tới địa hình bề mặt TĐ?
? Núi lửa gây nhiều tác hại cho con người nhưng
tại sao quanh các núi lửa vẫn có dân cư sinh sống?
5. Hướng dẫn về nhà.
- Học bài và làm bài tập cuối bài.
- Đọc bài đọc thêm trang 41.
- Chuẩn bị trước bài 13 " Địa hình bề mặt Trái
đất ".
IV. Rút kinh nghiệm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản