Địa lý lớp 6 bài 16

Chia sẻ: thientam1001

Khí áp là sức ép của Khí quyển lên bề mặt TĐ. - Dụng cụ đo Khí áp là Khí áp kế. b. Các đai khí áp trên bề mặt TĐ. - Khí áp được phân bố trên bề mặt TĐ thành các đai Khí áp thấp và Khí áp cao từ Xích đạo về 2 cực.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 bài 16

Bài 16
KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức.
- Nắm được khái niệm khí áp, hiểu và trình
bày sự phân bố khí áp trên trái đất.
- Nắm được hệ thống các loại gió thổi
thường xuyên trên trái đất.
2. Kỹ năng.
- Sử dụng hình vẽ để mô tả hệ thống gió
trên trái đất.
II. Chuẩn bị.
- Các đai khí áp trên trái đất.
- Tranh các loại gió chính trên trái đất và
các hoàn lưu khí quyển.
III. Các hoạt động trên lớp.
1.ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
? thời tiết là gì? khí hậu là gì? thời tiết
khác khí hậu ở điểm nào ?
? Khí hậu Đại dương và khí hậu Lục địa
khác nhau ở điểm nào?
3. Bài mới.
Vào bài : sử dụng mở đầu SGK trang 58.
1. Khí áp và các đai khí
? Nhắc lại chiều dày áp trên TĐ.
của Khí quyển? a. Khí áp.
? Không khí tập
trung ở Tầng nào của
Khí quyển?
GV. Không khí tuy
nhẹ nhưng 90% không
khí tập trung ở gần - Khí áp là sức ép của
Mặt đất đã tạo nên Khí quyển lên bề mặt
sức ép lớn đối với bề TĐ.
Mặt đất gọi là khí áp.
Vậy: - Dụng cụ đo Khí áp là
? Khí áp là gì? Khí áp kế.
b. Các đai khí áp trên bề
? Muốn biết Khí áp mặt TĐ.
là bao nhiêu người ta
làm thế nào?

Yêu cầu Hs đọc mục - Khí áp được phân bố
1b và quan sát H50 trên bề mặt TĐ thành các
sgk: đai Khí áp thấp và Khí áp
Gv. Gọi HS lên mô cao từ Xích đạo về 2 cực.
tả trên tranh: 2. Gió và hoàn lưu khí
? Các đai Khí áp thấp quyển.
nằm ở vĩ độ nào?
? Các đai Khí áp cao
nằm ở vĩ độ nào?

- Gió là sự chuyển động
Yêu cầu HS đọc của các khối không khí
mục 2 sgk trang 59. từ nơi có Khí áp cao về
? Nguyên nhân nào nơi có Khí áp thấp.
sinh ra Gió?
( Có sự chênh lệch
giưũa Vùng áp cao và
Vùng khí áp thấp.)
? Gió là gì?

? Sự chênh lệch
không khí giữa Vùng
có Khí áp cao và Vùng
khí áp thất càng lớn
thì Gió ntn?
? khi nào thì trời - Hoàn lưu khí quyển là
không có Gió? các hệ thống vòng tròn
GV. Giải thích: Vùng do có sự chuyển động
Xích đạo nhiệt độ của không khí giữa các
quanh năm cao nên đai Khí áp cao và Khí áp
không khí nở ra bốc thấp tạo thành.
lên cao và tỏa sang 2
bên đường Xích đạo.
Đến vĩ tuyến 30 - * Gió Tín phong: là loại
400B & N khối không Gió thổi thường xuyên từ
khí chìm xuống đè nén áp cao Chí tuyến về áp
khối không khí tại thấp Xích đạo.
chỗ tạo nên các Đai
khí áp cao. Khí áp cao * Gió Tây ôn đới: Là loại
thổi về Khí áp thấp gió thổi thường xuyên từ
tạo thành hệ thống áp cao chí tuyến về áp
các vòng tròn -> hoàn thấp ở khoảng 660B & N.
lưu khí quyển.
? Hoàn lưu khí
quyển là gì?


Yêu cầu quan sát
H51sgk trang 59 hãy
cho biết:
? Loại Gió thổi
thường xuyên từ áp
cao Chí tuyến về áp
thấp Xích đạo là loại
Gió gì?
? Loại Gió thổi
thường xuyên từ áp
cao Chí tuyến về áp
thấp 660B & N là loại
gió gì?


? Loai gió thổi
thường xuyên từ áp
cao Cực về áp thấp
660B & N là loại gió
gì?
( Gió Đông Cực).
? Tại sao các loại
Gió này không chuyển
động theo chiều thẳng
đứng mà lại có đặc
điểm:
+ Nửa cầu Bắc lệch
về bên phải
+ Nửa cầu Nam lệch
về bên trái?
( Do vận động tựu
quay quanh trục của
TĐ ).

4. Củng cố .
a. Hãy giải thích câu tục ngữ"Nóng quá sinh
ra gió".
b. Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên trái
đất?
c. Người ta thường nói trên trái đất có
vùng"Vĩ độ ngựa".Vậy vùng này nằm ở đâu?
Vì sao?
5.Hướng dẫn về nhà.
- Học bài và làm bài tập cuối bài SGK
trang 60.
- Chuẩn bị trước bài 20" Hơi nước trong
không khí. Mưa"
IV. Rút kinh nghiệm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản