Địa lý lớp 6 bài 21

Chia sẻ: thientam1001

Các Biển và Đại dương đều thông với nhau. - Độ muối TB của nước Biển là 35%0 - Độ muối là do nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa đưa ra.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 bài 21

Bài 21
BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG.
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức.
- HS biết được độ muối của Biển và nguyên
nhân làm cho nước Biển và Đại dương có muối.
- Biết các hình thức vận động của nước Biển
và Đại dương ( Sóng, Thủy triều, Dòng Biển)
và nguyên nhân của chúng.
2. Kỹ năng.
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, liên hệ thực
tế.
II. Chuẩn bị.
- Bản đồ tự nhiên thế giới.
III. Các hoạt động trên lớp.
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Sông và Hồ khác nhau như thế nào?
? Thế nào là Hệ thống Sông, Lưu vực Sông?
3. Bài mới.
Vào bài: ? Muối ăn được làm từ nước gì?
Từ nước biển và Đại dương. Vậy Biển và
Đại dương có đặc điểm gì? vì sao nước Biển
và Đại dương lại mặn. Ta tìm hiểu bài 24 …
1. Độ muối của nước biển và
GV. Treo Bản đồ Đại dương.
tự nhiên TG
? Các Biển và Đại
dương có thông với - Các Biển và Đại dương đều
nhau không? thông với nhau.
? Tại sao nước
Biển lại mặn? - Độ muối TB của nước Biển
là 35%0
? Độ muối do đâu - Độ muối là do nước sông hòa
mà có? tan các loại muối từ đất đá
trong lục địa đưa ra.
? Tại sao Biển và
Đại dương đều
thông với nhau - Độ muối trong các Biển và
nhưng độ muối lại Đại dương là không giống
khác nhau? ( Mật nhau.
độ các sông đổ ra
Biển, độ bốc hơi )

? Tại sao nước
Biển ở các vùng Chí 2. Sự vân động của nước Biển
tuyến lại mặn hơn và Đại dương.
các vùng khác? a. Sóng:
( Đây là vùng khí áp
cao nên khi bốc hơi - Là sự chuyển động của các
lên bị gió mang đi ). hạt nước theo những vòng tròn
lên, xuống theo chiều thẳng
đứng. ( Là sự chuyển động tại
Quan sát H61 SGK chỗ của các hạt nước Biển).
trang 73. - Gió là nguyên nhân chính tạo
? Sóng là gì? ra sóng.? Nguyên nhân tạo b. Thủy triều.
ra sóng?
Yêu cầu nghiên
cứu thông tin SGK. - Là hiện tượng nước Biển lên
? Nguyên nhân có xuống theo chu kì.
sóng thần?
? Sức phá hoại của
sóng thần?

Quan sát H62 và
H63 SGK trang 74 - Nguyên nhân là do sức hút
? Nhận xét sự thay của Mặt Trăng và 1 phần Mặt
đổi của ngấn nước Trời làm cho nước Biển vận
Biển ven bờ? động lên xuống.

? Thủy triều có
mấy loại?
( Bán Nhật triều:
Lên xuống đúng quy
luật.
Nhật triều: đều
đặn
Thủy triều không
đều: ) 3. Dòng biển.
? Nguyên nhân
sinh ra Thủy triều?

GV. Mặt Trăng tuy - Dòng biển : là sự chuyển
nhỏ hơn Mặt Trời động của các dòng nước trên 1
rất nhiều nhưng do quãng đường dài trong các Biển
ở gần Trái đất hơn và Đại dương.
nên sức hút mạnh
hơn. - Nguyên nhân là do các loại
GV. Bổ xung: Việc Gió thổi thường xuyên trên bề
nghiên cứu và nắm mặt trái đất.
quy luật lên xuống
cuẩ Thủy triều
phục vụ cho các
ngành hàng hải,
đánh cá, sản xuất
muối, hay trong bảo
vệ Tổ quốc: Ngô - Các Dòng Biển có ảnh hưởng
Quyền dã 3 lần rất lớn tới khí hậu các vùng ven
đánh thắng quân Biển mà chúng chảy qua.
Nguyên trên sông
Bặch Đằng.

Quan sát H64 trang
75
Mũi tên màu đỏ:
Dòng Biển nóng
Mũi tên màu xanh:
lạnh
? Dòng biển là
gì?


? Nguyên nhân
sinh ra các Dòng
Biển?


? Dòng Biển nóng
phân bố ở đâu?
( Từ Xích đạo lên
vùng vĩ độ cao )
? Dòng Biển lạnh
phân bố ở đâu?
( Từ vĩ độ cao về
vùng vĩ độ thấp )
? Vai trò của các
dòng Biển?
( Biển Nóng: Nước
bốc hơi gây mưa.
Biển lạnh: Ngăn
hơi nước -> Khô
hạn )
? Vì sao Con
Người cần bảo vệ
Biển?

4. Củng cố.
? Vì sao độ muối trong các Biển và Đại
dương lại khác nhau?
? Nêu nguyên nhân của hiện tượng Thủy triều
trên Trái đất?
? Vai trò của các dòng Biển đến khí hậu các
vùng ven biển mà chúng chảy qua?
5. Hướng dẫn về nhà.
- Học bài và làm bài tập cuối bài SGK trang 76.
- Đọc bài đọc thêm.
- Chuẩn bị trước bài 25 " Thực hành ".
IV. Rút kinh nghiệm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản