Địa lý lớp 6 bài 9

Chia sẻ: thientam1001

TĐ là hành tinh duy nhất trong hệ MTrời có sự sống chính vì vậy từ lâu các nhà khoa học đã dày công tìm hiểu TĐ được cấu tạo như thế nào? sự phân bố các lục địa và đai dương ntn? Cho đếnnay vẫn còn nhiều bí ẩn.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 bài 9

NS: 18/ 11/ 2007 Bài 9
NG: 1/ 12/ 2007
CẤU TẠO BÊN TRONG
CỦA TRÁI ĐẤT

I Mục tiêu bài học
1. Kiến rhức.
- Biết và trình bày được cấu tạo bên trong của TĐ gồm
3 lớp: Lớp vỏ, Lớp trung gian, Lớp lõi ( nhân) và trình
bày được đặc tính riêng của mỗi lớp về độ dày, trạng
thái, tính chất và nhiệt độ.
- Biết được vỏ TĐ được cấu tạo do 7 địa mảng lớn và
1 số địa mảng nhỏ ghép lại tạo thành. Các địa mảng có
thể di chuyển dãn tách nhau hoặc xô vào nhau tạo nên
địa hình Núi và hiện tượng động đất, núi lửa.
2. Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, hình để nắm bắt
được cấu tạo của TĐ.
II. Chuẩn bị.
- Quả địa cầu
- Tranh cấu tạo bên trong của TĐ.
- Tranh các địa mảng của vỏ TĐ. ( Bản đồ Tự
nhiên TG)
III. Các hoạt động trên lớp.
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Trái đất có 2 vận động chính: Hãy kể tên và
nêu hệ quả của mỗi vận động?
3. Giảng bài mới.
Vào bài: TĐ là hành tinh duy nhất trong hệ MTrời có
sự sống chính vì vậy từ lâu các nhà khoa học đã dày
công tìm hiểu TĐ được cấu tạo như thế nào? sự phân
bố các lục địa và đai dương ntn? Cho đếnnay vẫn còn
nhiều bí ẩn. Vậy để tìm hiểu về những vấn đề đó ta
cùng nhau tìm hiểu bài 10 …
1. Cấu tạo bên trong của TĐ.
GV. Để tìm hiểu các
lớp đất sâu trong lòng
TĐ côn người không thể
quan sát trực tiếp được
vì lỗ khoan sâu nhất là
15km trong khi bán kính
của TĐ dài trên 6.300km
vì vậy để nghiên cứu
các lớp đất sâu ta phải
dùng phương pháp
nghiên cứu gián tiếp đó
là:
+ Phương pháp địa
chấn
+ Phương pháp trọng
lực - Cấu tạo bên trong củaTĐ
+ Phương pháp địa từ gồm 3 lớp:
Ngoài ra gần đay con + Lớp vỏ
người còn nghiên cứu + Lớp trung gian
thành phần, tính chất + Lớp lõi ( nhân)
của các thiên thạch và
các mẫu đất đá của các
thiên thể khác như Mặt
Trăng để hiểu thêm về - Lớp vỏ: Mỏng nhất
thành phần cấu tạo của nhưng quan trọng nhất vì
TĐ. đó là nơi tồn tại của các
Quan sát H26 sgk Hãy thành phần tự nhiên,môi
cho biết: trường và XH loài người.
? Nêu thành phần cấu
tạo bên trong của TĐ?

- Lớp trung gian: Có thành
Yêu cầu quan sát H26 phần vật chất ở trạng thái
và bảng trang 32 hãy: dẻo quánh là nguyên nhân
? Trình bày các đặc gây nên sự di chuyển của
điểm cấu tạo bên trong các lục địa trên bề mặt TĐ.
của TĐ? - Lớp Lõi ( nhân) phia
? Trong 3 lớp thì lớp ngoài lỏng, phía trong rắn,
nào mỏng nhất? đặc.
? Nêu vai trò của Lớp
vỏ?

2. Cấu tạo của lớp vỏ TĐ
? Tâm động đất và lò
Mắcma nằm ở lớp nào
của TĐ? ( Lớp trung
gian )
? Lớp này có ảnh - Lớp vỏ TĐ chiếm 1%
hưởng đến đời sống của thể tích và 0,5% khối
XH loài người không? lượng của TĐ.
Tại sao? - Trên lớp vỏ có Núi,
Sông, … và là nơi sinh sống
của XH loài Người.
- Vỏ TĐ do 1 số địa mảng
? Nêu đặc điểm của kề nhâu tạo thành. Các địa
lớp lõi ( nhân)? mảng di chuyển rất chậm.
Các địa mảng có thể tách
GV. Chuyển ý: Lớp vỏ xa nhau hoặc xô vào nhau.
mỏng nhất nhưng quan
trọng nhất. Vậy lớp vỏ
có cấu tạo ntn ta tìm
hiểu
? Hãy kể tên các Châu
lục và Đại dương trên
TG?
Quan sát H27 sgk hãy:
? Nêu các địa mảng
chính của TĐ?
? Vỏ TĐ có phải là
một khối liên tục
không?

? Trên vỏ TĐ có các
thành phần tự nhiên
nào?
? Các địa mảng di
chuyển có các cách tiếp
xúc nào?
? Kết quả của các cách
tiếp xúc đó?
( + 2 mảng tách xa nhau
thì vật chất ở chỗ tiếp
xúc sẽ phun trào lên hình
thành các dãy núi ngầm
dưới Đại dương.
+ 2 địa mảng xô vào
nhau đất đá bị nén ép
nhô lên thành núi đồng
thời xuất hiện động đất
và núi lửa.)
4. Củng cố:
? Cấu tạo bên trong của TĐ gồm mấy lớp?
Nêu đặc điểm của các lớp?
? Trình bày đặc điểm của lớp vỏ? Vai trò của lớp vỏ
đối với đời sống và hoạt động của con người?
? Gọi HS làm bài tập 3 sgk trang 33.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Học bài và làm bài tập cuối bài sgk trang 33
- Chuẩn bị trước bài 11" thực hành … "
IV. Rút kinh nghiệm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản