Địa lý lớp 6 - CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: - Học sinh nắm được vị trí và đặc điểm của các đường chí tuyến và vòng cực trên bề mặt Trái Đất. b. Kỹ năng: - Trình bày được các vành đai nhiệt, các đới khí hậu và đặc điểm của các đới khí hậu trên BMTĐ. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 - CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức:

- Học sinh nắm được vị trí và đặc điểm của các đường chí tuyến và vòng cực

trên bề mặt Trái Đất.

b. Kỹ năng:

- Trình bày được các vành đai nhiệt, các đới khí hậu và đặc điểm của các

đới khí hậu trên BMTĐ.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, tranh các đới khí hậu trên TĐ.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức.

- Hoạt động nhóm. – Phương pháp đàm thoại.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.

4.2. Ktbc: không.

4. 3. Bài mới: 37’.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.
Giới thiệu bài.

Hoạt động 1. 1. Các chí tuyến và các

** Phương pháp đàm thoại. vòng cực trên Trái Đất:

+ Những ngày 22/12; 22/6 Mtrời chiếu thẳng

góc vào những đường vĩ tuyến nào? đó là

những đường gì?

TL: - 230 27’ B, N. - Các chí tuyến là những

- Đường chí tuyến B,N. đường có ánh sáng Mặt

Trời chiếu vuông góc vào

+ Vậy Mặt trời quanh năm có chiếu thẳng góc các ngày hạ chí và đông

ở các vĩ tuyến cao hơn 23027’ B, N không? chí.

Chỉ dừng lại ở giới hạn nào?

TL: - Không.

- Giới hạn 23027’ B – 23027’ N (nội chí

tuyến)

+ Các vòng cực là giới hạn của khu vực có đặc

điểm gì?

TL: - Các vòng cực là giới hạn

của khu vực có ngày và

đêm dài 24 giờ.
+ Các vòng cực và chí tuyến là đường phân

chia các yếu tố gì?

TL: - Các chí tuyến và vòng

cực là ranh giới phân chia

các vành đai nhiệt.

Chuyển ý.

Hoạt động 2. 2. Sự phân chia BMTĐ ra

** Hoạt động nhóm. Phân tích. các đới khí hậu theo vĩ độ:

** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức.

- Giáo viên giới thiệu về các vành đai nhiệt

trên lược đồ các đới khí hậu.

+ Tại sao phải phân chia Trái Đất thành các

đới khí hậu? Sự phân chia đó phụ thuộc vào

các nhân tố nào quan trọng nhất?

TL: - Vì các vùng đất nằm ở các vĩ độ khác - Tương ứng với các vành

nhau thì có khí hậu khác nhau. đai nhiệt có 5 đới khí hậu

- Phụ thuộc vào vĩ độ; biển và lục địa; theo vĩ độ:

hoàn lưu khí quyển. 1. Nhiệt đới.

- Trong đó vĩ độ là quan trong nhất. 2. đới ôn hòa.

- Quan sát H58 các đới khí hậu, lên bảng xác 2. đới lạnh.
định trên lược đồ các đới khí hậu.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo

viên chuẩn kiến thức và ghi bảng.

* Nhóm 1: Xác định vị trí đới nóng ( góc chiếu

ánh sáng MTrời; nhiệt độ, gió, lượng mưa)?

TL: # Giáo viên: - 23027’B – 22027’N.

- Góc chiếu quanh năm lớn, thời gian

chiếu sáng trong năm chênh nhau ít.

- Nóng quanh năm.

- Gió tín phong.

- Mưa TB 1000mm – 2000mm/ N.

* Nhóm 2: Xác định vị trí 2 đới ôn hòa( ôn

đới), ( góc chiếu ánh sáng MTrời; nhiệt độ,

gió, lượng mưa)?

TL:

# Giáo viên: - Từ 23027’ B,N – 660 33’ B,N.

- Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong

năm chênh nhau lớn.

- Nhiệt độ trung bình.
- Gió tây ôn đới.

- Mưa 500mm – 1000mm/ N.

* Nhóm 3: Xác định vị trí 2 đới lạnh( hàn đới),

( góc chiếu ánh sáng MTrời; nhiệt độ, gió,

lượng mưa)?

TL:

# Giáo viên: - 66033’ B,N – cực B,N.

- Góc chiếu quanh năn nhỏ, thời gian

chiếu sáng dao động lớn.

- Quanh năm giá lạnh.

- Gió đông cực.

- Mưa < 500mm/ N.

- Giáo viên: ngoài các đới trên người ta còn

phân ra một số đới có phạm vi hẹp hơn như

xích đới( gần xích đạo). Cận nhiệt đới ( gần

các chí tuyến).4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’

+ Nêu đặc điểm các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất?
- Các chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào

các ngày hạ chí và đông chí.

- Các vòng cực là giới hạn của khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ.

- Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới phân chia các vành đai nhiệt.

+ Chọn ý đúng nhất: Trên BMTĐ có:

a. 3 vành đai nhiệt.

b. 4 vành đai nhiệt.

@. 5 vành đai nhiệt.

+ Hướng dẫn làm tập bản đồ.

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’

- Học bài.

- Chuẩn bị bài mới: Khí hậu Tây Ninh.

- Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.

5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản