Địa lý lớp 6 - CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: Học sinh biết: - Trình bày cấu taọ bên trong cùa Trái Đất gồm những lớp nào, đặc tính của chúng. - Biết được lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi những địa mảng nào và bao gồm mấy địa mảng. b. Kỹ năng: Quan sát. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 - CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT

. Bài 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh biết:

- Trình bày cấu taọ bên trong cùa Trái Đất gồm những lớp nào, đặc tính của

chúng.

- Biết được lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi những địa mảng nào và bao

gồm mấy địa mảng.

b. Kỹ năng: Quan sát.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ, tranh cấu tạo TĐ.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: -Hoạt động nhóm.

- Sử dụng tranh khai thác kiến thức

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định: (1’). Kdss.

4.2. Ktbc: (4’).

+ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất như

thế nào?
- Trục Trái Đất và đường sáng tối không trùng nhau.

- Nên các địa điểm ở ½ cầu Bắc, cầu Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn

khác nhau theo vĩ độ.

- Những điểm nằm trên đường xích đạo có ngày đêm bằng nhau.

+ Chọn ý đúng: Ở vòng cực có số ngày đêm kéo dài:

@. 1 ngày.

b. 6 tháng.

4.3. Bài mới: 33’.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.

Giới thiệu bài.

Hoạt động 1. 1. Cấu taọ bên trong của

* Sử dụng tranh khai thác kiến thức Trái Đất:

- Giáo viên: Tìm hiểu những lớp đất sâu trong

lòng đất người ta không thể quan sát trực tiếp

vì lỗ khoan sâu chỉ đạt độ 15000m trong khi

bán kính TĐ 6.300km nên người ta dùng

phương pháp gián tiếp.

Địa chấn – trọng lực – địa từ.

. Gần đây con người nghiên cứu thành

phần, tính chất của các thiên thạchvà mẫu đất
các thiên thạch khác như mặt trăng – cấu tạo

thành phần của TĐ.

- Quan sát tranh cấu tọa bên trong của TĐ.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo

viên chuẩn kiến thức và ghi bảng.

* Nhóm 1: Bên trong TĐ được cấu tạo bằng - Gồm 3 lớp : vỏ, trung

mấy lớp? gian, lõi

TL: - Lớp vỏ; trung gian; lớp nhân.* Nhóm 2: Nêu độ dầy, trạng thái, nhiệt dộ của

lớp vỏ TĐ?

TL: Từ 5 – 70 km – rắn chắc – nhiệt độ cao

tối đa 10000c.

* Nhóm 3: Nêu độ dầy, trạng thái, nhiệt độ của

lớp trung gian của TĐ?

TL: - Gần 3000 km từ quánh dẻo đến lỏng –

khoảng 1500 – 47000c.

* Nhóm 4: Nêu độ dầy, trạng thái, nhiệt độ của

lớp lõi của TĐ?
TL: - Trên 3000 km – lỏng ở ngoài và rắn ở

trong, nhiệt độ cao nhất 50000c. 2. Cấu tạo của lớp vỏ Trái

Chuyển ý. Đất

Hoạt động 2.

* Quan sát tranh khai thác kiến thức.

- Quan sát quả địa cầu xác định vị trí các lục

địa và đại dương .

+ Nêu vai trò của lớp vỏ TĐ? Cấu tạo? - Lớp vỏ TĐ chiếm 1%

TL: thể tích; 0,5 % khối lượng

lơp này rất mỏng là một

lớp đất đá rắn chắc dầy 5

– 70 km nhưng rất quan

trọng vì là nơi tồn tại các

thành phần khác của TĐ

như không khí, sinh vật,..

xã hội loài người.- Quan sát H 27 sgk.

+ Nêu những địa mảng chính của TĐ? - Vỏ TĐ do một số địa

TL: - BMĩ; NMĩ; Á- Âu; Phi; ÂĐộ; TBD; mảng kề nhau tạo thành.
NCực.- Giáo viên: Vỏ TĐ được cấu tạo bởi những

địa mảng di chuyển tốc độ chậm có khi tách xa

nhau, xô chồm lên nhau, trượt bậc nhau hình

thành dãy núi ngầm dưới đại dương.

. Đá bị ép nhô lên thành núi.

= Xuất hiện động đất và núi lửa….

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’

+ Nêu cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất?

- Lớp vỏ TĐ chiếm 1% thể tích; 0,5 % khối lượng lớp này rất mỏng là một

lớp đất đá rắn chắc dầy 5 – 70 km nhưng rất quan trọng vì là nơi tồn tại các

thành phần khác của TĐ như không khí, sinh vật,.. xã hội loài người.

- Vỏ TĐ do một số địa mảng kề nhau tạo thành.

+ Lớp vỏ TĐ dày:

a. 5 -70 km.

b. Gần 3000 km

- Hướng dẫn làm tập bản đồ .

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’

- Học bài.
- Chuẩn bị bài mới: Thực hành. - Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.

5.RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản