Địa lý lớp 6 - HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: Học sinh biết: - Hiện tượng ngày đêm chênh lệch giữa các mùa. - Khái niệm về các đường chí tuyến Bắc, Nam và các đường vòng cực. b. Kỹ năng: Dùng địa cầu và đèn giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 - HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA

Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGÀY ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh biết:

- Hiện tượng ngày đêm chênh lệch giữa các mùa.

- Khái niệm về các đường chí tuyến Bắc, Nam và các đường vòng cực.

b. Kỹ năng: Dùng địa cầu và đèn giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn

khác nhau.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ, quả địa cầu.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: -Sử dụng tranh khai thác kiến thức

- Sử dụng mô hình khai thác kiến thức.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: (1’). Kdss.

4.2. Ktbc: (4’).

+ Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời như thế nào?

- TĐ chuyển động quanh Mtrời theo hướng từ Tây – Đông trên quỹ đạo hình

elíp gần tròn được một vòng trong thời gian 365 ngày 6 giờ.
+ Chọn ý đúng: Mùa hạ ở nửa cầu Bắc vào ngày:

a. 22.6 c. 21.3

b. 22.12 d. 23.9

4.3. Bài mới: 33’

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.

Giới thiệu bài.

Hoạt động 1. 1. Hiện tượng ngày, đêm

* Sử dụng tranh khai thác kiến thức. dài ngắn ở các vĩ độ khác

* Sử dụng mô hình khai thác kiến thức nhau trên Trái Đất:

- Quan sát H 24 sgk ( vị trí TĐ …đông chí).

+ Khi quay quanh Mtrời TĐ được chiếu sáng

như thế nào?

TL: Lúc nào cũng chỉ được chiếu sáng ½.

+ Vì sao đường biểu hiện trục TĐ ( BN ) và

đường sáng tối ( ST )không trùng nhau?

TL: - Do TĐ ở vị trí ngày 22.6 thì nửa cầu - Trục Trái Đất và đường

Bắc ngả về phía Mtrời nhiều nhất; nửa cầu sáng tối không trùng nhau.

Nam ngả về phía đối diện.

- Ngày 22.12 thì nửa cầu Nam ngả về

phiá Mtrời
Nhiều nhất nửa cầu Bắc ngả về phía đối diện.

- Quan sát H 24 vá H25 sgk

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo

viên chuẩn kiến thức và ghi bảng.

* Nhóm 1: Ngày 22.6 ( HC ) ánh sáng Mtrời

chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao

nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường nào?

TL: - 230 27’ B - Nên các địa điểm ở ½

- Đường chí tuyến Bắc. cầu Bắc, cầu Nam có hiện

* Nhóm 2: Ngày 22.12 (ĐC) …..vĩ tuyến bao tượng ngày đêm dài ngắn

nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì? khác nhau theo vĩ độ.

TL: - 2327’N.

- Đường chí tuyến Nam.

* Nhóm 3: Sự khác nhau về độ dài ngày đên

của địa điểm A,B ở ½ cầu Bắc và điểm A’, B’

ở ½ cầu Nam vào các ngày 22.6 và 22.12 như

thế nào?

TL: - Độ dài đêm ở điểm A,B > A’,B’ (22.6)

- Độ dài ngày ở điểm A’,B’ > A,B (
22.12)

* Nhóm 4: Độ dài của ngày đêm trong ngày

22.6; 22.12 tại điểm C nằm trên đường xích

đạo như thế nào?

TL: Do độ dài ngày đêm tại điểm C khác

nhau.

- Giáo viên: . Ngày đêm dài hoặc ngắn ở - Những điểm nằm trên

những điểm có vĩ độ khác nhau càng xa Mtrời đường xích đạo có ngày

thì biểu hiện càng rõ. đêm bằng nhau.

. Những điạ điểm nằm gần đường

xích đạo thì ngày đêm chênh lệch ngắn còn tại 2. Ở hai miền cực số ngày

xích đạo thì không chênh lệch. có ngày,đêm dài suốt 24

Chuyển ý. giờ thay đổi theo mùa:

Hoạt động 2.

* Sử dụng tranh khai thác kiến thức

+ Vào ngày 22.6 và 22.12 độ dài ngày đêm

của các địa điểm D,D’ ở các vĩ tuyến 66033’ B

và N của hai nửa cầu như thế nào? Vĩ tuyến đó

là đường gì?

TL: - Độ dài ngày ở ½ cầu Bắc (d) > độ dài
ngày ở ½ cầu Nam.

- 22.12 độ dài ngày ở ½ cầu Nam (d’) >

độ dài ngày ở ½ cầu Bắc. - Các ngày 22.6 vá 22.12

- Đường vòng cực B,N. tại vòng cực BN có 1 ngày

+ Vào các ngày 22.6 và 22.12 độ dài ngày đêm hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

ở 2 điểm cực B,N như thế nào? - các điểm nằm từ vòng

TL: - 22.6 ngày ở cực Bắc dài 24 giờ , đêm ở cực đến 2 cực có ngày và

cực Nam dài 24 giờ. đêm dài 24 giờ dao động

- 22.12 ngày ở cực Nam dài 24 giờ, đêm theo mùa từ 1 ngày - 6

ở cực Bắc dài 24 giờ. tháng

- Giáo viên: . ở vĩ độ 66033’ B,N mỗi năm

co`1 ngày 22. 6 và 22.12 là có ngày và đêm

dài suốt 24 giờ.

. Riêng ở 2 cực B,N số ngày và

đêm dài suốt 24 giờ kéo dàitrong 6 tháng, ( từ

21.3 – 23.9 và 23.9 – 21.3)

. Hiện tượng này ảnh hưởng đến

khí hậu và gián tiếp đến sinh hoạt và hoạt

động sản xuất của con người.

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’.
- Hướng dẫn làm tập bản đồ.

+ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất như

thế nào?

- Trục Trái Đất và đường sáng tối không trùng nhau.

- Nên các địa điểm ở ½ cầu Bắc, cầu Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn

khác nhau theo vĩ độ.

- Những điểm nằm trên đường xích đạo có ngày đêm bằng nhau.

+ Chọn ý đúng: Ở vòng cực có số ngày đêm kéo dài:

@. 1 ngày.

b. 6 tháng.

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’.

- Học bài.

- Chuẩn bị bài mới: Cấu tạo bên trong của Trái Đất.

- Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.

5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản