Địa lý lớp 6 - SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: Học sinh hiểu: -Cơ chế của sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời,thời gian chuyển động và tính chất của hệ chuyển động . - Nhớ vị trí xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí trên quỹ đạo. b. Kỹ năng: Biết sử dụng quả địa cầu lặp lại hiện tượng tịnh tiến của Trái Đất. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 - SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI

. Bài 8: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

QUANH MẶT TRỜI.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh hiểu:

-Cơ chế của sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời,thời gian chuyển

động và tính chất của hệ chuyển động .

- Nhớ vị trí xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí trên quỹ đạo.

b. Kỹ năng: Biết sử dụng quả địa cầu lặp lại hiện tượng tịnh tiến của Trái

Đất.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, Mô hình TĐ quay quanh Mtrời.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hoạt động nhóm

- Sử dụng mô hình khai thác kiến thức.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’

4.2. Ktbc: 4’

+ Nêu sự vận động của TĐ quanh trục?
- Hướng tự quay của Trái Đất từ Tây – Đông.

- Được một vòng quanh trục trong thời gian 24 giờ.

- Mỗi khu vực có 1 giờ riêng gọi là giờ khu vực.

- Giờ gốc là giờ có đường kinh tuyến gốc đi qua gọi là giờ GMT

- Phía đông kinh tuyến gốc có giờ sớm hơn phía tây

- Đường đổi ngày quốc tế nằm trên kinh tuyến 1800

+ Chọn ý đúng: Do vận động tự quay quanh của TĐ vật bị lệch chuyển:

a. Sang phải ở ½ cầu Bắc.

b. Sang trái ở ½ cầu Nam.

4.3. Bài mới: 33’

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.

Giới thiệu bài .

Hoạt động 1. 1. Sự chuyển động của

* Sử dụng mô hình khai thác kiến thức. Trái Đất quanh Mặt Trời:

* Hoạt động nhóm

- Quan sát mô hình TĐ quay quanh MTrời.

+ Trái Đất có những vận động nào?

TL: Vận động tự quay và vận động quay

quanh Mtrờitrên quỹ đạo hình elíp gần tròn.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động
từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo

viên chuẩn kiến thức và ghi bảng

* Nhóm 1: Hướng chuyển động của Trái Đất

quanh Mtrời ? Một vòng trong thời gian bao

lâu? - TĐ chuyển động quanh

TL: - Tây – Đông. Mtrời theo hướng từ Tây –

- Một vòng trên quỹ đạo 365 ngày 6 giờ. Đông trên quỹ đạo hình

elíp gần tròn được một

vòng trong thời gian 365

ngày 6 giờ.* Nhóm 2: Độ nghiêng và hướng nghiêng của

TĐ vào các vị trí: Xuân phân, hạ chí, thu phân,

đông chí như thế nào? Chuyển động này là gì?

TL: - Độ nghiêng và hướng nghiêng của trục

TĐ được giữ nguyên và không đổi.

- Chuyển động này là chuyển động tịnh

tiến.

+ Khi chuyển động tự quay TĐ quay được một

vòng trong thời gian bao lâu?
TL: - Một vòng trong thời gian 24 giờ.

- Giáo viên: khi chuyển động trên quỹ đạo

ngày TĐ gần Mtrời nhất là ngày cận nhật: 3 –

4 thánh 1 = 147 tr km. Ngày xa Mtrời nhất là

ngày viễn nhật vào 4,5 tháng 7 = 152 tr km. 2. Hiện tượng các mùa:

Chuyển ý.

Hoạt động 2.

* Sử dụng mô hình khai thác kiến thức

- Quan sát H 23 họăc mô hình TĐ quay quanh

Mtrời.

+ Khi chuyển động trên qũy đạo trục nghiêng - Khi quay quanh trục TĐ

và hướng tự quay của TĐ có thay đổi không? luôn nghiêng không đổi,

TL: Không đổi. hướng về một phía.- 2 nửa cầu luôn phiên ngả

+ Sinh ra hiện tượng gì ở 2 bán cầu? về gần Mặt Trời và sinh ra

TL: 2 Nửa cầu lần lượt chúc về hướng Mtrời. các mùa.
- Quan sát H 24.
+ Trong ngày 22.6 ( hạ chí) nửa cầu nào ngả - Ngày 22.6 mùa hạ ở nửa

về phía Mtrời? Nửa nào chếch xa Mtrời? cầu Bắc; mùa đông ở nửa

TL: Nửa cầu Bắc ngả về phía Mtrời; Nửa cầu cầu Nam.

Nam chếch xa Mtrời.+ Trong ngày 22.12 ( đông chí) nửa cầu nào - Ngày 22.12 mùa đông ở

ngả về phía Mtrời? Nửa nào chếch xa Mtrời? nửa cầu Bắc mùa hạ ở nửa

TL: - Nửa cầu Nam ngả về phía Mtrời, nửa cầu Nam.

cầu Bắc chếch xa Mtrời.

- Giáo viên: Nửa cầu nào ngả về phía Mtrời thì

góc chiếu lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh

sáng – mùa hạ ở nửa cầu đó và ngược lại.

- Quan sát H 23 sgk.

+ TĐ hướng cả 2 nửa cầu về phía Mtrời như - Ngày 21.3 và ngày 23.9

nhau vào các ngày nào? là sự chuyển tiếp giữa các

TL: 21.3 ( xuân phân); 23.9 (thu phân). mùa nóng, lạnh của TĐ.
- Giáo viên: . 2 ngày này có góc chiếu Mtrời

như nhau, nhận lượng nhiệt và ánh sáng như
nhau – chuyển tiếp sang mùa nóng lạnh.

. Thời gian tính mùa theo dương

lịch và âm lịch có khác nhau giữa các mùa.

+ Liên hệ VN có mấy mùa?

TL: 2 mùa khô và mưa.

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’.

+ Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời như thế nào?

- TĐ chuyển động quanh Mtrời theo hướng từ Tây – Đông trên quỹ đạo hình

elíp gần tròn được một vòng trong thời gian 365 ngày 6 giờ.

+ Chọn ý đúng: Mùa hạ ở nửa cầu Bắc vào ngày:

a. 22.6 c. 21.3

b. 22.12 d. 23.9

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Học bài.

- Chuẩn bị bài mới: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.

- Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.

5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản