Địa lý lớp 6 - SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: - Học sinh biết được sự chuyển động tự quay quang một trục tưởng tượng của Trái Đất. Hướng chuyển động từ Tây – Đông. Thời gian tự quay một vòng quanh trục của Trái Đất là 24 giờ. b. Kỹ năng: Giáo dục ý thức học bộ môn. c. Thái độ: - Trình bày một số hệ quả. - Dùng quả địa cầu chứng minh hiện tượng ngày và đêm.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 - SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ

. Bài 7: SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI

ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ.

1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức:

- Học sinh biết được sự chuyển động tự quay quang một trục tưởng tượng

của Trái Đất. Hướng chuyển động từ Tây – Đông. Thời gian tự quay một

vòng quanh trục của Trái Đất là 24 giờ.

b. Kỹ năng: Giáo dục ý thức học bộ môn.

c. Thái độ: - Trình bày một số hệ quả.

- Dùng quả địa cầu chứng minh hiện tượng ngày và đêm.

2. THIẾT BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk,mô hình TĐ quay quanh MT

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Sử dụng mô hình khai thác kiến thức

- Hoạt động nhóm.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.

4.2. Ktbc: không.
4.3. Bài mới: 37’

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.

Giới thiệu bài .

Hoạt động 1. 1. Sự vận động của TĐ

** Sử dụng mô hình khai thác kiến thức quanh trục:

- Quan sát mô hình TĐ quay quanh Mtrời.

- Là mô hình thu nhỏ của TĐ , TĐ có một trục

tưởng tượng nối 2 đầu cực B,N ; Độ nghiêng

của trục 66033’ trên mặt phăng quỹ đạo.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên

chuẩn kiến thức và ghi bảng.

* Nhóm 1: Quan sát H19 TĐ tự quay quanh

trục theo hướng nào? Trình bày trên mô hình?

TL: - Hướng tự quay của Trái

Đất từ Tây – Đông.

* Nhóm 2: Thời gian TĐ tự quay 1 vòng quanh

trục trong một ngày đêm quy ước là bao nhiêu

giờ? - Được một vòng quanh

TL: trục trong thời gian 24
giờ.

- Giáo viên: 1 vòng xung quanh TĐ = 3600

ngày đên có 24 giờ có nghĩa là 3600: 24 giờ =

150 = 1giờ .

+ Cùng một lúc trên TĐ có bao nhiêu giờ khác - Mỗi khu vực có 1 giờ

nhau? riêng gọi là giờ khu vực.

TL: 24 giờ – 24 giờ khu vực khác nhau.+ Mỗi khu vục giờ chênh nhau bao nhiêu kinh

tuyến? - Giờ gốc là giờ có đường

TL: 3600 : 24 = 15 kinh tuyến. kinh tuyến gốc đi qua gọi

- Giáo viên : để tiện tính giờ trên toàn thế giới là giờ GMT

năm 1884 hội nghị thống nhất lấy khu vực có

đường kinh tuyến gốc đi qua làm khu vực giờ

gốc, phía Đông giờ gốc thì tính sớm hơn một

giờ, phía Tây giờ gốc thì tính ngược lại.

- Quan sát h20 sgk.

+ Khi ở khu vực giờ gốc thì VN là mấy giờ? - Phía đông kinh tuyến

TL: 19 giờ. gốc có giờ sớm hơn phía

+ Trường hợp quốc gia có nhiều múi giờ thì tây
dùng giờ nào chung cho quốc gia đó?

TL: Dùng giờ khu vực qua thủ đô nước đó.

- Giáo viên giới thiệu đường đồi ngày trên kinh - Đường đổi ngày quốc tế

tuyến 1800, phía Tây sớm hơn một ngày; phía nằm trên kinh tuyến 1800

Đông chậm hơn một ngày.

Chuyền ý.

Hoạt động 2. 2. Hệ quả sự vận động tự

- Sử dụng mô hình khai thác kiến thức quay quanh trục của Trái

- Quan sát mô hình TĐ quay quanh Mtrời. Đất:

+ Nửa được chiếu sáng là gì và ngược lại?

TL: - Mọi nơi trên Trái Đất lần

lượt có ngày và đêm, phần

được chiếu sáng là ngày,

phần không được chiếu

+ Nếu TĐ không tự quay quanh trục thì có sáng là đêm.

hiện tượng ngày và đêm không?

TL: Không.

+ Tại sao hàng ngày ta thấy Mtrời, Mtrăng,

ngôi sao chuyển động trên bầu trời từ Tây –

Đông?
TL: Do vận động của TĐ.

- Quan sát H 22 ( sự lệch hướng…).

+ Choi biết ở ½ cầu Bắc vật chuyển động từ P

– N và O – S lệch về phía nào? - Do sự vận động tự quay

TL: - P – N ( xích đạo về cực) hướng ĐB – của Trái Đất làm cho vật

TN. chuyển động lệch về phái

- O – S ( cực về xích đạo) hướng TN – bên phải ở ½ cầu B; về

ĐB. phía bên trái ở ½ cầu N.

= Về phía bên phải vật.

- Giáo viên: Sự lệch hướng này không những

có ảnh hưởng đến sự chuyển động của vật thề

rắn như đường đi của viên đan pháo mà còn

ảnh hưởng đến dòng chảy sông và luồng không

khí.

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’

+ Nêu sự vận động của TĐ quanh trục?

- Hướng tự quay của Trái Đất từ Tây – Đông.

- Được một vòng quanh trục trong thời gian 24 giờ.

- Mỗi khu vực có 1 giờ riêng gọi là giờ khu vực.

- Giờ gốc là giờ có đường kinh tuyến gốc đi qua gọi là giờ GMT
- Phía đông kinh tuyến gốc có giờ sớm hơn phía tây

- Đường đổi ngày quốc tế nằm trên kinh tuyến 1800

+ Chọn ý đúng: Do vận động tự quay quanh của TĐ vật bị lệch chuyển:

a. Sang phải ở ½ cầu Bắc.

b. Sang trài ở ½ cầu Nam.

@. Tất cả đều đúng.

- Hướng dẫn làm tập bản đồ

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’

- Hoc bài.

- Chuẩn bị bài : Sự chuyển động của TĐ quanh Mtrời. Chuẩn bị theo câu hỏi

trong sgk.

+ Sự chuyển động của TĐ quanh Mtrời như thế nào?

5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản