Địa lý lớp 6 - THỰC HÀNH - ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: - Học sinh biết khái niệm đường đồng mức. - Có khả năng đo, tính độ cao và khoảng cách thực địa dựa vào bản đồ. - Biết đọc và sử dụng các bản đồ có tỉ lệ lớn có các đường đồng mức. b. Kỹ năng: Giáo dục ý thức học bộ môn. c. Thái độ: - Biết đọc và sử dụng các bản đồ có tỉ lệ lớn có các đường đồng mức.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 - THỰC HÀNH - ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN

Bài 16: THỰC HÀNH.

ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: - Học sinh biết khái niệm đường đồng mức.

- Có khả năng đo, tính độ cao và khoảng cách thực địa dựa vào bản đồ.

- Biết đọc và sử dụng các bản đồ có tỉ lệ lớn có các đường đồng mức.

b. Kỹ năng: Giáo dục ý thức học bộ môn.

c. Thái độ: - Biết đọc và sử dụng các bản đồ có tỉ lệ lớn có các đường đồng

mức.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, Lược đồ H 44 pto.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Sử dụng lược đồ khai thác kiến thức.

- Hoạt động nhóm.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.

4.2. Ktbc: 4’.

+ Như thế nào là các loại khoáng sản?
- Là những khoáng vật và đá có ích được con ngườí khai thác và sử dụng

làm khoáng sản.

- Theo tính chất và công dụng có 3 nhóm khoáng sản:

. Khoáng sản năng lượng.

. Khoáng sản kim loại.

. Khoáng sản phi lim loại.

+ Chọn ý đúng: Mỏ nội sinh được hình thành do:

a. Mác ma.

@. Do tích tụ vật chất.

4. 3. Bài mới: 33’

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.

Giới thiệu bài mới.

Hoạt động 1. Bài tập 1:

** Hoạt động nhóm.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo

viên chuẩn kiến thức và ghi bảng.

* Nhóm 1: Đường đồng mức là đường như thế

nào? - Là những đường nối

TL: những điểm có cùng một
# Giáo viên: Là những đường nối những điểm độ cao trên bản đồ.

có cùng một độ cao trên bản đồ.

* Nhóm 2: Tại sao dựa vào các đường đồng

mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được

hình dạng của địa hình? - Đường đồng mức biết độ

TL: cao tuyệt đối của các điểm

# Giáo viên: Đường đồng mức biết độ cao và đặc điểm hình dạng địa

tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng hình, dộ dốc, hướng

địa hình, dộ dốc, hướng nghiêng. nghiêng.

Chuyển ý.

Hoạt động 2. Bài tập 2:

** Sử dụng lược đồ khai thác kiến thức.

- Quan sát H44. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn.

+ Xác định trên lược đồ hướng từ đỉnh núi A1

– A2 + Hướng Đông – Tây.

TL: Hướng Đông – Tây.

+ Sự chênh lệch độ cao của hai đường đồng

mức là bao nhiêu? + 100m.

TL: 100m.

+ Tìm độ cao của các đỉnh núi A1; A2; B1; + A1: 900m; A2: trên
B2; B3? 600m.

TL: - A1: 900m; A2: trên 600m. - B1: 500m; B2: 650m;

- B1: 500m; B2: 650m; B3: trên B3: trên 500m

500m.

+ Tìm khoảng cách theo đường chim bay từ + 7.500m.

đỉnh núi A1 đến đỉnh A2?

TL: 7.500m.

+ Quan sát các đường đồng mức ở hai sườn

phía đông và phía tây của núi A1 cho biết sườn + Sườn tây dốc hơn.

nào dốc hơn?

TL: Sườn tây dốc hơn và các đường đồng

mức phía tây sát nhau hơn ở sườn phía đông.

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’

- Hướng dẫn làm tập bản đồ.

- Đánh giá tiết thực hành.

- Cho học sinh lên xác định lại các đường đồng mức.

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’

- Học bài.

- Chuẩn bị bài mới: Lớp vỏ khí.

- Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.
5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản