Địa lý lớp 6 - THỰC HÀNH: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: - Xác định vị trí địa lí, hướng chảy của các dòng biển nóng lạnh trên bản đồ. - Rút ra nhận xét về hướng chảy của các dòng biển nóng, lạnh trên đaị dương thế giới. b. Kỹ năng: - Nêu mối quan hệ giữ dòng biển nóng, lạnh với khí hậu của nơi chúng chảy qua, kể tên những dòng biển chính. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

Nội dung Text: Địa lý lớp 6 - THỰC HÀNH: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Bài 25: THỰC HÀNH.

SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức:

- Xác định vị trí địa lí, hướng chảy của các dòng biển nóng lạnh trên bản đồ.

- Rút ra nhận xét về hướng chảy của các dòng biển nóng, lạnh trên đaị

dương thế giới.

b. Kỹ năng:

- Nêu mối quan hệ giữ dòng biển nóng, lạnh với khí hậu của nơi chúng chảy

qua, kể tên những dòng biển chính.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, Bản đồ TN thế giới.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Sử dụng bản đồ khai thác kiến thức.

- Hoạt động nhóm. – Phương pháp đàm thoại.

- Sử dụng lược đồ khai thác kiến thức.4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.

4.2. Ktbc: 4’.

+ Độ muối của nước biển và đại dương như thế nào? (7đ).

- Độ muối trung bình của nước biển là 35%.

- Muối do nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa đưa ra

+ Chọn ý đúng nhất: Các dòng biển có vai trò gì? (3đ).

a. Khí hậu giúp điều hòa khí hậu.

b. Giao thông; đánh bắt thủy hải sản…

@. Tất cả đều đúng

4. 3. Bài mới: 33’.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG.

Giới thiệu bài.

Hoạt động. Bài tập 1:

** Hoạt động nhóm.

** Sử dụng bản đồ khai thác kiến thức.

- Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo

viên chuẩn kiến thức và ghi bảng.

* Nhóm 1: Cho biết vị trí và hướng chảy của
các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc

trong ĐTD và TBD?

TL: - Dòng nóng có hướng

# Giáo viên: - Gơn xtrim ( ven bắc Mĩ ), chảy từ xích đạo lên cực.

Cưrôxivô ( ven đông bắc Á )… hướng từ xích - Dòng lạnh hướng chảy

đạo lên cực. từ cực về xích đạo.

- Califooclia ( ven tây bắc Mĩ ), …từ cực

– xích đạo.

* Nhóm 2: Vị trí và hướng chảy của các dòng

biển ở nửa cầu Nam?

TL:

# Giáo viên: - Braxin, Đông Uc…

- Ben ghê la, Pêru,..

+ So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng

biển nói trên ở nửa cầu Bắc và Nam từ đó rút

ra nhận xét chung về các hướng chảy của các

dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế

giới?

TL: - Hầu hết các dòng biển nóng ở hai bán

cầu đều xuất phát từ vĩ độ thấp ( khí hậu nhiệt
đới ), chảy lên vùng vĩ độ cao ( khí hậu ôn đới

).

- Các dòng biển lạnh ở hai bán cầu xuất

phát từ vùng có vĩ độ cao ( vùng cực ) chảy về Bài tập 2:

vùng có vĩ độ thấp ( khí hậu ôn đới và khí hậu

nhiệt đới ).

Chuyển ý.

Hoạt động 2.

** Sử dụng lược đồ khai thác kiến thức.

** Phương pháp đàm thoại.

- Dựa vào hình 56 sgk.

+ So sánh nhiệt độ của các địa điểm A,B,C,D

cùng nằm trên vĩ độ 600B.

- Giáo viên đánh số tương ứng 1,2,3,4 với

A,B,C,D.

+ Địa điểm 1,2 nằm gần dòng nóng có nhiệt

độ là bao nhiêu?

TL: - 1 = +30c ; 2 = +20c.

+ Địa điểm 3,4 nằm gần dòng lạnh có nhiệt độ - Dòng nóng làm cho nhiệt

là bao nhiêu? độ các vùng ven biển cao
TL: - 3 = -80c; 4 = -190c. hơn.

+ Dòng biển nóng có ảnh hưởng đến khí hậu

ven bờ như thế nào?

TL: Làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao - Dòng lạnh làm cho nhiệt

hơn. độ các vùng ven biển thấp

hơn các vùng cùng vĩ độ.+ Dòng biển lạnh tác động tới khí hậu nơi nó

chảy qua như thế nào?

TL: Làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp

hơn các vùng cùng vĩ độ.

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’

- Đánh giá tiết thực hành.

- Học sinh lên bảng xác định các dòng biển trên bản đồ.

+ Học sinh xác định.

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’

- Học bài.

- Chuẩn bị bài mới: Đất các nhân tố hình thành đất.

- Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.

5. RÚT KINH NGHIỆM:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản