Địa lý lớp 7 bài 10

Chia sẻ: thientam1001

I - DÂN SỐ : - DS đới nóng tập trung ở ĐNÁ , NÁ, Tây Phi , ĐN Braxin. - Đới nóng tập trung … tài nguyên MT. II - SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG : - Việc giảm tỷ lệ …. Tài nguyên , MT(SGK) - Tài nguyên ( rừng , KS , đất trồng ) bị cạn kiệt.

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 10

Bài 10 :
DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI
NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI
NÓNG .

I - Mục tiêu :
1 ) Kiến thức : biết được đới nóng vừa
đông dân và có sự BN DS trong khi nen KT
còn đang trong quá trình phát triển , chưa đáp
ứng được nhu cầu cơ bản của người dân .
Biết được sức ép của DS lên đời sống và
biệp pháp của các nước đang phá ttriển áp
dụng để giảm sức ép DS , bảo vệ TN và MT.
2 ) Kĩ năng : luyện tập cách đọc , phân
tích BĐ về các mối liên hê .
Bước đầu luyện tập cách phân tích các số
liệu thống kê.
Thái độ : ý thức bảo vệ MT .
II - Đồ dùng dạy học : biểu đồ hình 10.1 ,
bảng số liệu , hình 2.1, 4.1, tranh ảnh
III – Phương pháp : phát vấn, trực quan.
IV – Các bước lên lớp :
1) Ổn định
2)KT bài cũ :
- Câu 1,2,3, SGK /32
3) Giảng :

Hoạt động 1 : DÂN SỐ
Hoạt động dạy và học Ghi bảng
GV yêu cầu HS quan sát I - DÂN SỐ :
lược đồ hình 2.1 SGK trang - DS đới nóng tập
7 và trả lời. trung ở ĐNÁ , NÁ,
? Cho biết DC ở đới nóng Tây Phi , ĐN
phân tích tập trung vào Braxin.
những khu vực nào ? - Đới nóng tập
( ĐNÁ ,Nam Á,Tây Phi, ĐN trung … tài nguyên
Braxin MT.
? DS đới nóng chiếm bao
nhiêu % DS TG ( 50%) và
tap trung ở mấy khu vực ?
? DS ở đới nóng chiếm gần
50% nhân loại nhưng lại
chỉ tập trung sinh sống
trong 4 khu vực ấy thì sẽ
tác động gì tới nguồn tài
nguyên và MT ở những nơi
đó ?
HS quan sát BĐ hình 1.4 / 5
SGK
? Cho biết tình trạng gia
tăng DS hiện nay của đới
nóng như thế nào ?
GV : trong khi tài nguyên ,
MT đang bị xuống cấp , thì
sự bùng nổ DS ở đới nóng
có tác động như thế nào ?
 Đặc điểm DS ở đới
nóng .?
DS đới nóng đông nhung
chỉ Sống tập trung trong 1
số khu vực .
DS đới nóng đông và
vẫn còn trong tình trạng
BN DS.
Trong khi nền KT hiện nay
của đới nóng còn đang phát
triển thì 2 đặc điểm của
DS sẽ gây sức ép nặng nề
cho việc cải thiện đời sống
người dân và TN MT.

Hoạt động 2 : SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ
TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
Gv yêu cầu : II - SỨC ÉP
HS phân tích H.10.1 để CỦA DÂN SỐ
thấy mối quan hệ giữa sự TỚI TÀI
gia tăng DS TN quá nhanh NGUYÊN – MÔI
với tình trạng thiếu LT ở TRƯỜNG :
Châu Phi. - Việc giảm tỷ lệ
? Nêu giá trị sản lượng LT …. Tài nguyên ,
năm 1975 và năm 1990 ? MT(SGK)
Nhận xét giá trị sản lượng - Tài nguyên
LT tăng hay giảm , tăng và ( rừng , KS , đất
gỉam bao nhiêu % ? trồng ) bị cạn
- tăng từ 100%  110% kiệt.
- Tương tự với gai tăng - MT : thiếu nước
DS VN sạch, MTTN bị
- Tăng 100%  160 % huỷ hoại dần ,
.LT bình quân đầu người MT sống ở các
giảm từ 100%  50%. khu ổ chuột , các
HS : phân tích bảng số ĐT bị ô nhiễm.
liệu. Nhận xét tương quan
giữa DS và DT rừng ở sách
trang 34 . Nhận xét về
tương quan giữa DS và DT
rừng ở khu vực ĐNÁ từ
nam 1980  1990.
Nguyên nhân: vì DT rừng
ngày càng bị gỉam : phá
rừng lấy đất canh tác hoặc
XD nhà máy , lấy củi đun
nấu , lấy gỗ làm nhà .

4) Củng cố :
Câu 1 / 35
Phân tích BĐ hình 10 .1
1) Học bài 4
Chuẩn bị trước bài 11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản