Địa lý lớp 7 bài 10

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
325
lượt xem
7
download

Địa lý lớp 7 bài 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I - DÂN SỐ : - DS đới nóng tập trung ở ĐNÁ , NÁ, Tây Phi , ĐN Braxin. - Đới nóng tập trung … tài nguyên MT. II - SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG : - Việc giảm tỷ lệ …. Tài nguyên , MT(SGK) - Tài nguyên ( rừng , KS , đất trồng ) bị cạn kiệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 10

  1. Bài 10 : DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG . I - Mục tiêu : 1 ) Kiến thức : biết được đới nóng vừa đông dân và có sự BN DS trong khi nen KT còn đang trong quá trình phát triển , chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dân . Biết được sức ép của DS lên đời sống và biệp pháp của các nước đang phá ttriển áp dụng để giảm sức ép DS , bảo vệ TN và MT. 2 ) Kĩ năng : luyện tập cách đọc , phân tích BĐ về các mối liên hê . Bước đầu luyện tập cách phân tích các số liệu thống kê. Thái độ : ý thức bảo vệ MT . II - Đồ dùng dạy học : biểu đồ hình 10.1 , bảng số liệu , hình 2.1, 4.1, tranh ảnh III – Phương pháp : phát vấn, trực quan. IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định
  2. 2)KT bài cũ : - Câu 1,2,3, SGK /32 3) Giảng : Hoạt động 1 : DÂN SỐ Hoạt động dạy và học Ghi bảng GV yêu cầu HS quan sát I - DÂN SỐ : lược đồ hình 2.1 SGK trang - DS đới nóng tập 7 và trả lời. trung ở ĐNÁ , NÁ, ? Cho biết DC ở đới nóng Tây Phi , ĐN phân tích tập trung vào Braxin. những khu vực nào ? - Đới nóng tập ( ĐNÁ ,Nam Á,Tây Phi, ĐN trung … tài nguyên Braxin MT. ? DS đới nóng chiếm bao nhiêu % DS TG ( 50%) và tap trung ở mấy khu vực ? ? DS ở đới nóng chiếm gần 50% nhân loại nhưng lại chỉ tập trung sinh sống trong 4 khu vực ấy thì sẽ tác động gì tới nguồn tài nguyên và MT ở những nơi
  3. đó ? HS quan sát BĐ hình 1.4 / 5 SGK ? Cho biết tình trạng gia tăng DS hiện nay của đới nóng như thế nào ? GV : trong khi tài nguyên , MT đang bị xuống cấp , thì sự bùng nổ DS ở đới nóng có tác động như thế nào ?  Đặc điểm DS ở đới nóng .? DS đới nóng đông nhung chỉ Sống tập trung trong 1 số khu vực . DS đới nóng đông và vẫn còn trong tình trạng BN DS. Trong khi nền KT hiện nay của đới nóng còn đang phát triển thì 2 đặc điểm của DS sẽ gây sức ép nặng nề cho việc cải thiện đời sống
  4. người dân và TN MT. Hoạt động 2 : SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG Gv yêu cầu : II - SỨC ÉP HS phân tích H.10.1 để CỦA DÂN SỐ thấy mối quan hệ giữa sự TỚI TÀI gia tăng DS TN quá nhanh NGUYÊN – MÔI với tình trạng thiếu LT ở TRƯỜNG : Châu Phi. - Việc giảm tỷ lệ ? Nêu giá trị sản lượng LT …. Tài nguyên , năm 1975 và năm 1990 ? MT(SGK) Nhận xét giá trị sản lượng - Tài nguyên LT tăng hay giảm , tăng và ( rừng , KS , đất gỉam bao nhiêu % ? trồng ) bị cạn - tăng từ 100%  110% kiệt. - Tương tự với gai tăng - MT : thiếu nước DS VN sạch, MTTN bị - Tăng 100%  160 % huỷ hoại dần , .LT bình quân đầu người MT sống ở các giảm từ 100%  50%. khu ổ chuột , các HS : phân tích bảng số ĐT bị ô nhiễm. liệu. Nhận xét tương quan
  5. giữa DS và DT rừng ở sách trang 34 . Nhận xét về tương quan giữa DS và DT rừng ở khu vực ĐNÁ từ nam 1980  1990. Nguyên nhân: vì DT rừng ngày càng bị gỉam : phá rừng lấy đất canh tác hoặc XD nhà máy , lấy củi đun nấu , lấy gỗ làm nhà . 4) Củng cố : Câu 1 / 35 Phân tích BĐ hình 10 .1 1) Học bài 4 Chuẩn bị trước bài 11
Đồng bộ tài khoản