Địa lý lớp 7 bài 12

Chia sẻ: thientam1001

qua các BT sẽ cung cấp kiến thức cho HS : - Về các khí hậu XĐ ẩm , nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa. - Về đặc điểm của các kiểu MT ở đới nóng .

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 12

Bài 12 :
THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI
NÓNG

I – Mục tiêu :
1) Kiến thức : qua các BT sẽ cung cấp kiến thức cho
HS :
- Về các khí hậu XĐ ẩm , nhiệt đới và nhiệt đới gió
mùa.
- Về đặc điểm của các kiểu MT ở đới nóng .
2) Kĩ năng :
- Rèn luyện các khái niệm đã học , củng cố và nâng
cao thêm 1 bước các khái nệm sau đây :
+ KN nhận biết các MT của đới nóng qua ảnh ĐL ,
qua BĐ nhiệt độ , LM.
+ KN phân tích mối quan hệ giữa chế độ mưa với
chế độ sông ngòi, giữa khí hậu với MT .
II – Đồ dùng dạy họ c :
Các hình trong SGK và các BĐ 2,3,4
III – Phương pháp : đàm thoại , nhóm, trực quan ,
dùng lời .
IV – Các bước lên lớp :
1)Ổn định
2) KT bài cũ :

Gọi 3 HS lên bảng :
- HS 1: câu 1 SGK /38
- HS 2: câu 2 SGK /38
- HS 3: câu 3 SGK /38
3) Giảng :Hoạt động 1: BÀI TẬP 1
Hoạt động dạy và Ghi bảng
học
GV :nêu những yêu 1. BÀI TẬP 1 : xác định tên
cầu cãu tiết thực ảnh thuộc MT nào ?
hành , những khái Ảnh A : Xahara : MT hoang
niệm can rèn luyện mạc
trong tiết học. Ảnh B : C.viên QG Sêragat : MT
- Cho HS làm việc nhiệt đới
nhóm nhỏ ( 2 HS) Anh C : bắc Cong gô : MT XĐ
Yêu cầu : nhận ẩm
dạng 3 MT đới nóng
qua ảnh , xác định
tên của MT bằng
kiến thức đã học .
Hoạt động 2 : BÀI TẬP 2
GV : yêu cầu HS xem 2 . BÀI TẬP 2 : Chọn biểu đồ
ảnh : Xavan đồng phù hợp với ảnh Xavan kèm
cỏ , có đàn trâu rừng theo .
 MT nhiệt đới . A : nóng quanh năm , mưa
Yêu cầu HS nhắc lại quanh năm :ko đúng MT nhiệt
các đặc điểm MT đới
nhiệt đới , và phân B : nóng quanh năm và có 2
tích đặc điểm BĐ lần nhiệt độ lên cao , mưa theo
KH A ,B ,C . Rồi lựa mùa và có 1 thới kì khô hạn 3
chọn BĐ phù hợp với tháng : đây là MT nhiệt đới.
ảnh và theo phương C : nóng quanh năm và có 2
pháp loại trừ . lần nhiệt độ tăng cao . mưa
GV hướng dẫn HS theo mùa, có thời kí hô hạn tới
quan sát lại ảnh để 6 tháng : là MT nhiệt đới.
lựa chọn BĐ B hay
C
 B : vì mưa nhiều
hơn , phù hợp với
Xavan có nhiều cây
hơn hình C ( BĐ C
có tới 6 tháng mùa
khô )

Hoạt động 3 : BÀI TẬP 3
GV : ôn lại cho HS 3. BÀI TẬP 3: Xếp thành cặp
mối quan hệ giữa sao cho phù hợp giữa LM và
LM và chế độ nước lưu lượng nước giữa các con
trên các con sông như sông.
thế nào? A : mưa quanh năm
- Mưa quanh năm B : có thời kì khô hạn 4 tháng
thì sông nay kéo dài ko mưa
nước quanh C : mưa theo mùa , mưa
năm . nhiều (59) , mưa it’(104)
- Mưa theo mùa thì X : có nước quanh năm
sông có mùa lũ, Y : có mùa lũ , mùa cạn
mùa cạn nhưng ko có tháng nào khô hạn
HS : làm việc theo ko có nước .
nhóm và các nhóm lên Chọn : A – X
trình bày . C–Y
Các nhóm khác cử Loại B vì có thời kì khô hạn
HS nhận xét . kéo dài không phù hợp với Y
GV tổng kết lại .

Hoạt động 4 : BÀI TẬP 4
GV cho HS làm việc 4. BÀI TẬP 4: Chọn BĐ phù
theo nhóm . hợp với đới nóng
- Các nhóm trình A : có nhiều tháng nhiệt độ
bày xuống thấp < 15°C vào mùa hạ
- HS các nhóm : không phải đới nóng ( loại
khác nhận xét bỏ)
GV tổng kết. B : nóng quanh năm > 20°C
và có 2 lần nhiệt độ lên cao
trong năm , mưa nhiều mùa
hạ : đúng là đới nóng.
C : có tháng cao nhất , mùa
hạ không quá 20°C , mùa doing
ấm áp không xuống < 5°C ,
mưa quanh năm : không phải
đới nóng ( loại bỏ)
D : có mùa đông lạnh < -15°C
: không phải đới nóng ( loại
bỏ)
E : có mùa hạ nóng > 25°C ,
mùa đông mát < 15°C , mưa ít
vào mùa đông : không phải đới
nóng ( loại bỏ)
4) Củng cố : GV nhận xét tiết thực hành, yêu cầu HS
về ôn lại 3 MT đới nóng chuẩn bị KT 1 tiết.
5) Dặn dò : ôn lại từ bài 1  12 chuẩn bị KT 1 tiết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản