Địa lý lớp 7 bài 16

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
162
lượt xem
6
download

Địa lý lớp 7 bài 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I - ĐÔ THỊ HOÁ Ở MỨC ĐỘ CAO : - Hơn 75% DC đới ôn hoà sống trong các ĐT. - Sự phát triển các ĐT được tiến hành theo qui hoạch. - Nhiều ĐT mở rộng kết nối với nhau thành chuổi ĐT hoặc chùm ĐT. - ĐT phát triển cả về chiều rộng , chi6èu cao và chiều sâu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 16

  1. Bài 16 : ĐÔ THỊ HOÁ Ở ĐỚI ÔN HOÀ I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Hiểu được những đặc điểm cơ bản của ĐTH ở đới ôn hoà (phát triển về số lượng , về chiều rộng và chiều sâu , liên kết với nhau thành chùm đô thị hoặc siêu đô thị , phát tiển đô thị có qui hoạch. - Nắm được những vấn đề nảy sinh trong quá trình ĐTH ở các nước phát triển và cách giải quyết . 2) Kĩ năng : Nhận biết ĐT cổ và ĐT mới qua ảnh. II – Đồ dùng dạy học : - BĐ DS TG và hình ảnh 1 vài đo thị lớn ở các nước phát triển . - Các hình 16.1  16.4
  2. III – Phương pháp : đàm thoại , phân tích , nhóm . IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài cũ : Câu 1, 2 SGK trang 52 3) Giảng : Hoạt động 1 : ĐÔ THỊ HOÁ Ở MỨC ĐỘ CAO Hoạt động dạy và Ghi bảng học HS đọc SGK phần I I - ĐÔ THỊ HOÁ Quan sát hình 16.1, Ở MỨC ĐỘ 16.2 CAO :  Thảo luận và trao - Hơn 75% DC đới đổi : ôn hoà sống trong ? Hãy nêu các đặc các ĐT. điểm cơ bản của - Sự phát triển các vùng ĐTH cao ? ĐT được tiến hành
  3. ? Nêu và chỉ trên BĐ theo qui hoạch. tên 1 số siêu ĐT phát - Nhiều ĐT mở triển ở đới ôn hoà . rộng kết nối với GV hướng d6ãn HS nhau thành chuổi phân biệt ĐT cổ và ĐT hoặc chùm ĐT. ĐT mới - ĐT phát triển cả về chiều rộng , chi6èu cao và chiều sâu. - Tên 1 số siêu ĐT lớn : NewYork, Tokyo , Paris,… - Lối sống ĐT đã trở nên phổ biến . Hoạt động 2 : CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐÔ THỊ Chia 3 nhóm : II - CÁC VẤN N1 : việc tập trung ĐỀ CỦA ĐÔ dân quá đông vào các THỊ :
  4. đô thị , các siêu đô thị - Sự phát triển sẽ làm nảy sinh nhanh các ĐT đã những vấn đề gì đối phát sinh nhiều với MT vấn đề nan giải : ô N2 : có quá nhiều nhiễm MT , ùn tắc phương tiện GT GT. trong các đô thị sẽ có - Hiện nay nhiều ảnh hưởng gì tới môi nước được qui trường ? hoạch lại ĐT theo N3 : Dân đô thị tăng hướng “ phi tập nhanh thì việc giải trung” : xây doing quyết nhà ở trong các nhiều TP vệ tinh , đô thị sẽ như thế nào chuyển dịch các ? HĐ CN , DV đến - HS quan sát hình các vùng mới để 16.3 , 16.4 để trả giảm áp lực cho lới cho các câu các ĐT. hỏi trên . - Như vậy vấn đề đặt ra cho ĐTH ở
  5. đới ôn hoà cũng là những vấn đề mà nước ta cần quan tâm khi lập quy hoạch xây doing phát triển 1 đô thị . - HS dựa vào SGK nêu 3 giải pháp cơ bản của ĐTH phi tập trung. 4)Củng cố : Câu 1, 2 SGK trang 55 5) Dặn dò : - Đọc trước bài 17 - Học bài 16
Đồng bộ tài khoản