Địa lý lớp 7 bài 27

Chia sẻ: thientam1001

III - KHÍ HẬU : - Phần lớn lãnh thổ CP nằm giữa 2 chí tuyến nên CP là châu lục nóng. - Ảnh hưởng của biển không vào sâu trong đất liền nên CP là lục địa khô .  Hình thành hoang mạc lớn nhất TG (Xahara) . - Lượng mưa phân bố không đều.

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 27

Bài 27 :
THIÊN NHIÊN CHÂU PHI
(tiếp theo)
I – Mục tiêu :
1) Kiến thức :
- HS nắm được Đ ² về sự phân bố các MT TN ở Châu Phi
- Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vị trí với KH, giua74
KH với sự phân bố các MT TN của CP
2) Kỹ năng: rèn luyện KN ĐL
- Đọc ,mô tả và pt LĐ , ảnh ĐL.
- Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố ĐL (Lm và sự
phân bố MT TN)
- Nhận biết MT TN qua tranh ảnh
II – Đồ dùng dạy học :
- BĐ TN Châu Phi
- BĐ phân bố LM CP
- BĐ phân bố các MT TN CP và tranh ảnh về Xavan và
Hoang Mạc
III – Phương pháp :trực quan, đàm thoại , nhóm
IV – Các bước lên lớp :
1) Ổn định :
2) Kiểm tra bài cũ :
- Vị trí ĐL , hình dạng CP có ảnh hưởng như thế nào tới
KH CP.
- Quan sát hình 26.1 nhận xét đường bờ biển CP  ảnh
hưởng như thế nào tới KH CP.
3) Giảng :


Hoạt động 3 : KHÍ HẬU
Hoạt động dạy và học Ghi bảng
HS đọc câu hỏi SGK trang 85 III - KHÍ HẬU :
GV chia nhóm - Phần lớn lãnh thổ
N1 : CP là Châu Lục nóng CP nằm giữa 2 chí
N2 : KH CP khô, hình thành những tuyến nên CP là
hoang mạc lớn. châu lục nóng.
N3 : Đọc tên các dòng biển nóng, lạnh - Ảnh hưởng của
và các dòng biển nóng, lạnh này có ảnh biển không vào sâu
hưởng tới LM của các vùng ven biển trong đất liền nên
CP như thế nào ? CP là lục địa khô .
Gợi ý :  Hình thành
N1 : quan sát hình 27.1 SGK hoang mạc lớn
-So sánh phần đất liền giua74 2 CT nhất TG (Xahara) .
của CP và phần còn lại ? - Lượng mưa phân
 KL là lục địa nóng. bố không đều.
N1 : quan sát : hình dạng lãnh thổ  là châu lục nóng
đường bờ biển , kích thước CP có đặc và khô vào bậc
điểm gì nổi bật ? nhất TG.
- Hình dạng : là lục địa hình khối
- Bờ biển : không bị cắt xẻ nhiều
- Kích thước rất lớn
 ? Những đặc điểm trên ảnh hưởng
của biển đối với phần đất liền của CP
như thế nào?
(Ảnh hưởng của biển không ăn sâu
vào đất liển  là LĐ khô)
- Quan sát hình 27.1 SGK : đọc tên các
HM ở CP , và cho biết tại sao ở Bắc
Phi hình thành HM lớn nhất TG ?
GV hướng dẫn HS quan sát hình 27.1
và hỏi :
? đường CTB đi qua phần nào của Bắc
Phi ?
(chính giữa)
? Lãnh thổ BP rộng lớn nằm ở độ cao
bao nhiêu ?
? Phí Bắc của Bắc Phi là LĐ nào ?
Gv giải thích :
- CTB đi qua chính giữa BP nên quanh
năm BP nằm dưới áp cao cận CT , thời
tiết rất ổn định và không có mưa.
- Phía Bắc của BP là LĐ Á – Âu, 1 LĐ
lớn nên gió mùa ĐB từ LĐ Á – Âu thổi
vào BP khô ráo , khó gây mưa.
- Lãnh thổ BP rộng lớn lại có độ cao
trên 200m nên ảnh hưởng của biển
khó ăn sâu vào đất liền..
 Hình thành HM lớn nhất TG
( Xahara)
HS quan sát hình 27.1 SGk cho nhận
xét về sự phân bố LM ở CP :
+ LM lớn nhất ( 2000mm) phân bố ở
đâu? (Tây Phi , vịnh Ghinê )
+ LM từ 1000  2000mm phân bố ở
đâu ? ( 2 bên đường XĐ)
+ LM từ 200  1000m phân bố ở
đâu ? ( giới hạn phía Bắc là HM
Xahara , phía Đông là bờ biển Ấn Độ
Dương, phía Nam là HM Calahari ven
biển ĐTH , ven biển cực Nam Châu
Phi )
+ LM < 200mm : chủ yếu ở HM
Xahara và HM Calahari.
 KL về LM của Châu Phi
(Phân bố không đều)
? Nêu nguyên nhân phân bố LM không
đều ở Châu Phi
(Do vị trí ĐL , hình dạng lãnh thổ ,
đường bờ biển và sự vận động các
khối khí )
N3 :
- Đọc tên các dòng biển nóng :Ghinê ,
Môdămbích, Mũi Kim.
- Đọc tên các dòng biển lạnh : Canari.
Benghela.
- Dòng biển lạnh Canari chảy qua KV
của Châu Phi
(Ven biển Tây Bắc CP )
- Dòng biển lạnh Benghela chảy qua
khu vực nào của Châu Phi (ven bờ tây
Nam CP)
- Những KV đó có LM là bao nhiêu mm
( < 200mm)
- Dòng biển nóng Ghine chảy qua KV
nào của CP và KV đó có LM là bao
nhiêu ? ( Vịnh Ghinê , LM > 2000mm)
- Dòng biển nóng Xômali ,
Môdămbích , mũi Kim chảy qua KV
nào và có LM bao nhiêu ? ( KV ven bờ
bi6ẻn Đông CP từ 1000  2000mm)
GV củng cố : CP là Châu Lục có KH
nóng và khô bậc nhất TG.
- Nguyên nhân : vị trí ĐL, bờ biển .
dòng biển , hình dạng và gió mùa ĐB

Hoạt động 4 : CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁC CỦA
MỘI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Quan sát hình 27.2 cho nhận xét : IV - CÁC ĐẶC
- Sự phân bố các MT TN CP có đặc ĐIỂM KHÁC
điểm gì ? (đối xứng qua đường XĐ ) CỦA MỘI
- Gồm những MT TN nào ? Xác định TRƯỜNG TỰ
giới hạn vị trí từng MT ? NHIÊN :
- Cho biết đặc điểm ĐTV của từng - Các MT tự nhiên
MT? nằm tương xứng
? Vì sao có sự phân bố các MT như qua đường XĐ .
vậy ? Gồm :
(XĐ đi qua chính giữa Châu Lục , CTB - MT XĐ ẩm .
ở chính giữa Bắc Phi, CTN ở chính - 2 MT nhiệt đới .
giữa Nam Phi) - 2 MT hoang mạc .
? Môi trường tự nhiên nào là điển hình - 2 MT Địa Trung
của Châu Phi ? Hải .
GV bổ sung kiến thức đặc điểm MT - Xavan và hoang
Xavan , HM. mạc là 2 MT tự
? Dựa vào hình 27.1 và 27.2 SGK nêu nhiên điển hình ở
mối quan hệ giữa LM và thảm TV ở Châu Phi và TG
CP ? (Mối quan hệ ranh giới phân bố chiếm diện tích
LM và ranh giới phân bố MT Tự Nhiên lớn.
CP)
4) Củng cố :
? Mối quan hệ giữa ranh giới phân bố LM và ranh giới
phân bố các MT TN CP :
- LM < 200mm là MT hoang mạc
- LM từ 200  1000mm là MT Xavan
- LM > 1000mm là MT Xavan và rừng rậm nhiệt đới .
KL : sự phân bố LM theo mùa đã tạo nên những MT khác
biệt ở CP.
5) Dặn dò:
- Học bài 27
- Làm câu 2 SGK trang 87
- Chuẩn bị bài thực hành 28
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản