Địa lý lớp 7 bài 38

Chia sẻ: thientam1001

I – NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN : a) Những điều kiện cho nền Kinh Tế Bắc Mĩ phát triển : - Điều kiện tự nhiên thuận lợi - Có trình độ Khoa Học Kĩ Thuật tiên tiến .

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 38

Bài 38 :
KINH TẾ BẮC MĨ

I – Mục tiêu :
1) Kiến thức :
- HS nắm được nền nông nghiệp BẮC MĨ
- SX nông nghiệp phụ thuộc vào thương
mại và tài chính có khó khăn về thiên tai.
- Sự phân bố Một số nông sản quan trọng
cua’ Bắc Mĩ
2) Kỹ năng:
- Phân tích lược đồ
- Hiểu sự phân bố các ngành nông nghiệp
và công nghiệp Bắc Mĩ
3)Thái độ:giáo dục yêu tinh thần dân tộc.
II – Đồ dùng dạy học :
- Lược đồ nông nghiệp Bắc Mĩ
- Bản đô Công nghiệp Châu Phi
- Tranh ảnh về nông nghiệp ở Hoa Kỳ
III – Các bước lên lớp :
1) Ổn định lơp’ :1’
2) Kiểm tra bài cũ 7’
- Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư
ở Bắc Mĩ
- Thiên nhiên Bắc Mỹ có thuận lợi và khó
khăn gì ?
3) Bài mới :37’

Hoạt động 1 : 27’NỀN
NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN
Hoạt động dạy và học Ghi bảng
MT HS nêu đặc điểm I – NỀN NÔNG
nền Nntiến tiến ? NGHIỆP TIÊN
a) GV yêu cầu HS đọc TIẾN :
SGK và cho biết : a) Những điều
? Nông nghiệp Băc Mĩ có kiện cho nền
những thuận lợi và khó Kinh Tế Bắc
khăn gì ? Mĩ phát triển :
 cung cấp nước và phù - Điều kiện tự
sa màu mỡ , có nhiều khí nhiên thuận lợi
hậu : thuận lợi hình thành - Có trình độ
các vành đai nông nghiệp , Khoa Học Kĩ
cách mạng hoá cao , có Thuật tiên tiến .
nhiều giống, vật nuôi , cây - Các hình thức
trồng. tổ chức sản
xuất hiện đại.
? Việc sử dụng Khoa Học
Kĩ Thuật trong Nông
Nghiệp như thế nào ?
( quan sát thấy thu hoạch
bông được tiến hành cơ
giới hoá , năng suất cao ,
sản phẩm chất lượng
thuận lợi chế biến cho ra
sản phẩm chất lượng. Cao. b) Đặc điểm
Nông Nghiệp :
? Do các điều kiện tốt cho - Phát triển
Nông Nghiệp Bắc Mĩ có mạnh đạt trình
đặc điểm gì nổi bật ? độ cao.
( trình độ cao  nền - Phát triển
Nông Nghiệp hàng hoá ) được nền nông
nghiệp hàng hoá
Bảng số liệu các nước với qui mô lớn.
Bắc Mĩ cho thấy tỉ lệ Lao
Động nông nghiệp của các
nước Bắc Mĩ ra sao ? Hiệu
quả ?
? Cho biết Nông Nghiệp c) Những hạn
Bắc mĩ có những hạn chế chế :
và khó khăn gì ? - Nông sản có
 Thảo luận :2 bàn/nhóm giá thành cao.
- Phần lớn sản xuất Nông - Gây ô nhiễm
Nghiệp có sự phân hoá từ Môi Trường do
Bắc  Nam sử dụng nhiều
- phân bố sản xuất Nông phân hoá học ,
nghiệp có sự phân hoá từ thuốc trừ sâu .
Tây  Đông
HS trình bày
GV nhận xét d) Các vùng
Nông Nghiệp
GV : Bắc Canada : Khí Bắc Mĩ:
Hậu lạnh nhưng đã ứng Sự phân bố
dụng Khoa Học Kỹ Thuật sản xuất nông
trồng trọt trong nhà kính . nghiệp có sự
Quần đảo cực Bắc rất phân hoá từ B
lạnh , người Exkimô khai ăc’ Nam , từ
thác thiên nhiên , săn bắt Tây  Đông.
cá. Đồng bằng Canada
rừng lá kim được khai thác
cung cấp cho Công nghiệp
gỗ và giấy .

4) Củng cố :5’
- NHững điều kiện nào làm cho nền nông
nghiệp Hoa Kìvà Canađa phát triển đến
trình độ cao?
-Làm bài tập bản đồcâu 1,2sbt
5HDVN :5’
- Học bài 38
-Làm bài tập bản đồ+BTTH bài 38.
- Soạn bài 39 câu hỏi in nghiêng sgk.

Iv/ Rút kinh nghiệm:
………………………………………………
………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản