Địa lý lớp 7 bài 4

Chia sẻ: thientam1001

BÀI TẬP 1 : Quan sát H.4.1: nơi có MĐDS cao nhất là thị x4 Thái Bình , MĐDS 3000ng/km² - Nơi có MĐDS thấp nhất : huyện Tiền Hải

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 4

Tiết 4
Bài 4 :
THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI

I – Mục tiêu :
1) Kiến thức : Qua tiết thực hành củng cố cho HS :
- Khái niệm MĐDS và sự phân bố DC không đồng đều trên
TG.
- Các khái niệm đô thị, siêu ĐTvà sự phân bố các SĐT ở
Châu Á.
2) Kĩ năng : củng cố và nâng cao thêm 1 bước các khái
niệm sau :
- Nhận biết 1 số cách thể hiện MĐDS , phân bố DS và
các đô thị trên lược đồ DS.
- Đọc và khai thác các thông tin trên lược đồ DS.
- Đọc sự biến đổi kết cấu DS theo độ tuổi 1 địa phương
qua táhp tuổi , nhan dạng tháp tuổi .
- Qua các bài thực hành HS củng cố KT, kĩ năng đã học
của toàn chương và biết vận dụng vào việc tìm hiểu
thực tế DS Châu Á , DS một địa phương .
3) Thái độ : ý thức được về gia tăng DS và ĐTH.
II – Đồ dùng dạy học :
- Các hình 4.1, 4.2 ,4.3 phóng to
- BĐ hành cáhnh VN
- BĐ tự nhiên Châu Á
III - Phương pháp : làm việc theo nhóm tổ , làm việc cá
nhân , trực quan , dùng lời phát vấn.
IV - Các bước lên lớp :
1) Ổn định
2) KT bài cũ :
- KT phần chuan bị bài làm của HS ở nhà về BT thực
hành.
3) Giảng :


Hoạt động : BÀI TẬP 1
Hoạt động dạy và học Ghi bảng
HS : đọc lược đồ MĐDS tỉnh Thái Bình I – BÀI TẬP 1 :
năm 2000 : Quan sát H.4.1:
Quan sát hình 4.1 và BĐ hành chánh Vn nơi có MĐDS cao
và yêu cầu : nhất là thị x4 Thái
- Đ05c tên lược đồ Bình , MĐDS >
- Đọc bảng chú giải trong lược 3000ng/km²
đồ(Có 3 thang MĐDS: < 1000, 1000 - Nơi có MĐDS
– 3000 , > 3000 người / Km² ) thấp nhất : huyện
- Tìm màu có MĐDS cao nhất trong Tiền Hải
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản