Địa lý lớp 7 bài 43

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
245
lượt xem
16
download

Địa lý lớp 7 bài 43

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I - LỊCH SỬ : - Các nước Trung và NM cùng chung LS đấu tranh lâu dài giành độc lập. - Hiện nay các nước trong khu vực đoàn kết đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào HK.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 43

  1. Bài 43 : DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM - Đặc điểm dân cư Trung và NM , nền văn hoá Latinh 2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM II – Đồ dùng dạy học : - BĐ tự nhiên Trung và NM - Lược đồ các đô thị CMĩ III – Phương pháp : trực quan , phát vấn, diễn giảng , nhóm. IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra bài cũ : - Tại sao Trung và NM lại có nay đủ các đới KH ? đó là những đới KH nào ? - Trình bày các kiểu MT ở Trung và NM . 3) Giảng : Hoạt động 1 : LỊCH SỬ
  2. Hoạt động dạy và học Ghi bảng MT HS quá trình đấu tranh I - LỊCH SỬ : trong quá khứ và giành độc - Các nước lập ? Trung và NM GV yêu cầu HS đọc SGK mục cùng chung LS 1 đấu tranh lâu dài ? Qua nội dung SGK và sự giành độc lập. hiểu biết của mình cho biết lịch sử T và NM chia làm mấy thời kì lớn ? cho biết nét chính trong nội dung từng thời kì ? * Có 4 thời kì : - Trước 1492 : người Anhđiêng sinh sống - Hiện nay các - Từ 1492  TK 16 : xuất hiện nước trong khu luồng nhập cư TBN , BĐN đưa vực đoàn kết người CPhi sang. đấu tranh thoát - Từ TK 16  19 : thực dân khỏi sự lệ thuộc TBN, BĐN đô hộ xâm chiếm . vào HK. - Từ đầu TK 19 : bắt đầu đấu tranh giành độc lập GV nhận xét , bổ sung Hiện nay các nước T và NM sát cánh đấu tranh chống sự
  3. chèn ép , bóc lột cảu các công ty TB nước ngoài , đặc biệt là HK . Do gần 50% tổng số hàng hoá của KV là traqo đổi với HK , bị HK chi phối gái cả các vật phẩm trao đổi , vì vậy KT các nước T và NM bị thiệt hại lớn . Các nước T và NM càng đấu tranh đòi hỏi buôn bán bình đẳng , tiến tới xây dựng 1 trật tự KT Quốc Tế mới. Nhiều tổ chức kiên kết KT khuh vực đã được tàhnh lập như : hệ thống KT Mĩ Latinh , hiệp ước Anđét , …. Nhằm giúp đỡ nhau cùng phát triển . Hoạt động 2 : DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ MT HS nắm đặc điểm dân II – DÂN CƯ cư nền văn hoá ? VÀ ĐÔ THỊ ? Dựa vào H 35.2 cho biết khái - Phần lớn là
  4. quát lịch sử nhập cư vào T và người lai có nền NM . VH Latinh độc ( luồng nhập cư của người đáo do sự kết TBN và BĐN , chủng tộc hợp từ 3 dòng Nêgrôit, Môngôloit co .) VH : Anhđiêng, Cho biết : Ohi va Âu . ? Sự hình thành dân cư gắn liền với sự hình thành chủng - Dân cư phân bố tộc người lai và nền VH Mĩ ko đều. Latinh độc đáo tạo điều kiện - Chủ yếu : tập cho các QG trong KV xoá bỏ tệ trung ở ven biển, phân biệt chủng tộc . cửa sông và trên các cao nguyên. ? Thực tế ngày nay tàhnh phân - Thưa thớt ở càc dân cư T và NM là người gì ? vùng trong nội Có nền VH nào ? nguồn gốc địa cảu nền VH đó như thế nào ?  Sụ phân bố DC phụ thuộc ? Tình hình phân bố DC T và vào điều kiện khí NM có gì giống và khác với hậu , địa hình của phân bố DC BM? MT sinh sống . - Dân cư có tỷ lệ ? Tại sao dân cư sống thưa gia tăng tự nhiên thớt trên 1 số vùng của CM ? cao ( 1,7%)
  5. 4) Củng cố : - Câu 1,2 SGK . 5) Dặn dò : - Học bài 43 - Đọc SGK bài 44. 6/ Rút kinh nghiệm: - Cần mở rộng kiến thức về loch sử dân cư và xã hội hơn nữa để HS hiểu biết thêm
Đồng bộ tài khoản