Địa lý lớp 7 bài 5

Chia sẻ: thientam1001

I - ĐỚI NÓNG: - Trải dài giữa 2 chí tuyến thành 1 vành đai liên tục bao quanh TĐ ( 30° B – 30 °N) - Có 4 kiểu MT : (SGK)

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 5

Bài 5 :
ĐỚI NÓNG – MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
I – Mục tiêu : HS cần nắm
1) Kiến thức : Xác định được vị trí đới nóng trên
Thế Giớivá các kiểu MT trong đới nóng.
- Trình bày được đặc điểm của MT XĐ ẩm.
2) Kỹ năng :
- Đọc được biểu đồ nhiệt độvà LM của MT XĐ ẩm .
- Nhận biết được MTXĐ ẩm qua 1 đoạn văn mô tả và
qua ảnh chụp.
3) Thái độ :
- Yêu thiên nhiên , yêu đất nước  GD ý thức bảo vệ
MT.
II – Phương pháp : trực quan , diễn giảng , phát vấn ,
phân tích .
III – Đồ dùng dạy học :
- Bản đồ KH TG , BĐ các nước TN TG , các loại
gió.
- - Các hình 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 phóng to.
IV - Các bước lên lớp :
1)Ổn định
2) KT bài cũ:

– Nhận xét hình dáng tháp tuổi hình 4.2 và 4.3 có gí
thay đổi và nhóm tuổi nào tăng về tỷ lệ và nhóm
tuổi nào giảm về tỷ lệ.
– - Kể tên các KV đông dân , các d0ô thị lớn ở các
KV Đông Nam Á.
3) Giảng :

Hoạt động 1 : ĐỚI NÓNG
Họat động dạy và học Ghi bảng
GV : gọi HS lên xác định vị trí đới I - ĐỚI NÓNG:
nóng trên BĐ TG. - Trải dài giữa 2
? Hãy trình bày giới hạn của đới chí tuyến thành 1
nóng ? vành đai liên tục
? Hãy cho biết tại sao đới nóng bao quanh TĐ
còn gọi là nội CT ? ( 30° B – 30 °N)
Ý nghĩa của nội CT : là KV 1 - Có 4 kiểu MT :
năm có 2 lần MT chiếu thẳng góc (SGK)
và 2 CT là giới hạn cuối cùng của
MT chiếu thẳng góc 1 lần và đây
là kV có góc MT chiếu sáng lớn
nhất , nhận được lượng nhiệt của
MT cao nhất nên nơi đây gọi là
đới nóng.
GV treo BĐ các loại gió trên
TĐ.
HS lên xác định hướng và đọc tên
loại gió thổi giữa 2 CT.
GV : do MT đới nóng không đồng
nhất và lại phân thành 1 số KV
khác nhau . Vậy dựa vào hình
5.1 :hãy kể tên các loại MT ở đới
nóng.
Hoạt động 2 : MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO
ẨM
1) Vị trí : II - MÔI
HS quan sát hình 5.1  xác định TRƯỜNG XÍCH
vị trí MT XĐ ẩm . ĐẠO ẨM :
? Hãy cho biết giới hạn MT XĐ 1 . Vị trí :
ẩm từ khoảng vĩ độ nào tới vĩ độ - Từ 5°B  5 ° N
nào ? dọc theo 2 đường
2) Khí hậu : XĐ
Quan sát hình 5.2 2. Khí hậu :
- Đọc tên nội dung hình 5.2 - Nóng ẩm quanh
- Tìm tên vị trí của Singapo trên năm (nhiệt độ từ
BĐ  cho biết nằm ở vị trí nào 25°C - 28°C , nhiệt
của đới nóng độ chênh lệch
GV : cho HS thảo luận  chia giữa tháng cao
nhóm : nhất và tháng nhất
N1 : đường biểu diễn nhiệt độ rất nhỏ khoảng 3°
TB các tháng trong năm có hình C
dạng ntn ? giao đông cao nhất và - Mưa nhiều quanh
thấp nhất đường biểu diễn nhiêt năm , LM TB năm
độ là bao nhiêu ? từ 1500  2500
 đường biểu diễn nhiệt độ TB mm.
các tháng trong năm cho thấy - Độ ẩm rất cao >
nhiệt độ của Singapo có đặc 80%.
điểm gì ? ( nóng quanh năm) 3. Rừng rậm
N2 : Nhiệt độ cao nhất vào tháng xanh quanh năm :
mấy ? (mùa hạ) - Nắng nóng mưa
Nhiệt độ thấp nhất vào tháng nhiều quanh năm
mấy ? ( mùa đông )  cho rừng rậm
Tính chênh lệch nhiệt độ giữa xanh quanh năm
tháng nóng nhất và lạnh nhất. phát triển .
N3 : hãy cho biết lượng mưa cả - Rừng có nhiều
năm là bao nhiêu ? Sự phân bố tầng cay6 , mọc
lượng mưatrong năm ra sao ? thành nhiều tầng
( mưa nhiều quanh năm , đa số rậm rạp và có
các tháng có LM TB tháng từ 170 nhiều loài chim ,
 gần 250 mm tháng ) thú sinh sống .
N4 : LM cao nhất vào tháng
mấy ? = mm
LM thấp nhất vào tháng mấy
? = mm
Chênh lệch giữa LM cao nhất và
thấp nhất là bao nhiêu mm.
HS : thảo luận, các nhóm trình
bày,cả lớp nhận xét và góp y.
GV chốt ý và nhận xét .
HS : đọc đặc điểm của MT XĐ
ẩm / 17 SGK
GV : cho HS quan sát hình 5.3, 5.4
.
? Dựa vào tên của 2 hình và nội
dung thể hiện ở hình 5.4. Em hãy
cho biết rừng có mấy tầng
chính ? tại sao rừng ở đây lại có
nhiều tầng ? ( do độ ẩm và nhiệt
độ cao , góc chiếu sáng MT lớn
 tạo điều kiện cho cây rừng
phát triển rậm rạp  cây cối phát
triển  xanh tốt quanh năm 
TV phong phú  ĐV phong phú
( từ ăn cỏ  ĐV ăn thịt )
 Rút ra KL
4) Củng cố : câu 1 và 2 / 18 SGKK

5) Dặn dò : học bài , làm BT 3, 4 / 18, 19 SGK . Đọc

trước bài 6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản