Địa lý lớp 7 bài 9

Chia sẻ: thientam1001

nắm được mối quan hệ giữa KH với NN và đất trồng, giữa khai thác đất đai và bảo vệ đất . Biết được 1 số cây trồng , vật nuôi ở các kiểu MT khác nhau của đới nóng .

Nội dung Text: Địa lý lớp 7 bài 9

Bài 9 :
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG
NGHIỆP
Ở ĐỚI NÓNG

I – Mục tiêu : HS cần nắm :
1) Kiến thức : nắm được mối quan hệ
giữa KH với NN và đất trồng, giữa khai
thác đất đai và bảo vệ đất .
Biết được 1 số cây trồng , vật nuôi ở các
kiểu MT khác nhau của đới nóng .
2) Kĩ năng : luyện tập cách mô tả hiện
tươg ĐL qua tranh liên hoàn và củng cố
thêm kĩ năng đọc ảnh ĐL chho HS .
- Rèn luyện khái niệm phán đoán ĐL cho
HS ở mức độ cao hơn về mối quan hệ giữa
KH với NN và đất trồng , giữa khai thác và
bảo vệ đất trồng.
II – Đồ dùng dạy học :
- Ãnh về xói mòn , đất đai trên các sườn
núi về cây cao lương .
- Các hình SGK hình 9.1 , 9.2 , BĐ TN
TG .
III – Phương pháp : đàm thoại , phát vấn ,
nhóm, dùng lời .
IV – Các bước lên lớp :
1) Ổn định
2) KT bài cũ :

Các câu 1,2,3 trang 28,29 SGK.
3) Giảng :

Hoạt động 1 : ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP
Hoạt động dạy và học Ghi bảng
GV : Đới nóng MT có những I - ĐẶC
đặc điểm khí hậu nào? ĐIỂM SẢN
? Nêu đặc điểm khí hâu.của XUẤT
MT XĐ ẩm , MT nhiệt đới , NÔNG
MT nhiệt đới gio` mùa  NGHIỆP :
nêu đặc điểm chung của đới Ở đới nóng
nóng ? … thuỷ lợi
? các đặc điểm này có ảnh (SGK)
hưởng đối với cây trồng và
mùa vụ ra sao ? Quan sát
hình 9.2 và 9.1 nêu nguyên
nhân dẵn đến xói mòn đất ở
MT XĐ ẩm.
GV dẫn dắt :
+ Lớp mùn ở đới nóng
thường ko dày , nếu đất có
độ dốc cao và mưa nhiều
quanh năm thì điều gì sẽ xảy
ra đối với lớp mùn này .
+ Nếu rừng cây trên vùng
đồi núi ở đới nóng bị chặt
hết và mưa nhiều quanh năm
thì điều gì sẽ xảy với vùng
đồi núi?
 KL :
- Đất đai ở đới nóng rất dễ
bị nước mưa cuốn trôi hoặc
xói mo`n nế ko có cây cối
che phủ.
- Cần thiết phải BV rừng và
trồng rừng ở các vùng đồi
núi.
Hoạt động 2 : CÁC SẢN PHẨM
NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU.
HS : đọc SGK và trả lới II - CÁC SẢN
câu hỏi PHẨM NÔNG
? Nêu tên các cây lượnh NGHIỆP CHỦ
thực và hoa màu chủ yếu YẾU :
ở vùng đồng bằng và núi Cây trồng chủ
ở nước ta . yếu … trồng trọt
? tại sao các vùng trồng ( SGK)
lua` nước lại trùng với
những vùng đông dân
bậc nhất trên Thế Giới ?
( cây LT quan trọng
nhất.)
? Cây công nghiệp là gì ?
Kể tên 1 số loài các CN
được trồng trên TG và 1
số loài cây CN được
trồng ở nước ta.
? Kể tên các vật nuôi ở
đới nóng và chúng đươc
nuôi ở dâu ?
So sánh tốc độ phát triển
của chăn nuôi và trồng
trọt.
4) Củng cố :
Câu 1, 2, 3 SGK trang 32
5) Dặn dò :

– học bài 9
– Đọc SGK bài 10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản